| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Sprawozdawczość > Jak poprawnie ująć w bilansie wpłaconą zaliczkę

Jak poprawnie ująć w bilansie wpłaconą zaliczkę

28 grudnia 2007 r. dokonaliśmy przelewu w euro firmie niemieckiej (dostawcy), na podstawie rachunku pro forma. Do końca roku nie otrzymaliśmy faktury potwierdzającej tę wpłatę. Otrzymaliśmy ją ze styczniową datą wystawienia. Jak w związku z tym wycenić na koniec roku 2007 widniejące w naszej ewidencji kwoty (po stronie Wn)? Czy potraktować je jako naszą należność (choć wpłata dotyczy zobowiązania) i tak wyliczyć różnice bilansowe?


Czytelnik dokonując przelewu wpłacił kontrahentowi zaliczkę na poczet przyszłej dostawy. Dlatego też niezależnie od tego, czy otrzymał fakturę czy nie, wpłacona kwota powinna zostać ujęta w bilansie właśnie jako zaliczka. Potwierdzeniem faktu, że firma dokonała takiej wpłaty jest wyciąg bankowy i faktura, która została przesłana w styczniu. Czytelnik w pytaniu nie podaje, co będzie przedmiotem dostawy. Jeżeli więc wpłacone środki dotyczą:

• towarów i materiałów - będą ujęte w pozycji aktywów - B.I. Zaliczki na dostawy,

• środków trwałych - będą ujęte w pozycji aktywów - A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie,

• wartości niematerialnych i prawnych - będą ujęte w pozycji aktywów - A.I.4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne.

Pozostaje więc kwestia wyceny. Na dzień bilansowy, czyli na 31 grudnia (w przypadku gdy rok kalendarzowy pokrywa się z obrotowym) wartość zaliczki na rzecz dostawców krajowych wycenia się w wartości nominalnej. Ponieważ zaliczka w przypadku czytelnika została wpłacona w walucie obcej na dzień bilansowy, jej wartość musi zostać przeliczona według kursu średniego ustalonego dla euro przez Narodowy Bank Polski. Taka konieczność wynika z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości.

Jeżeli na skutek zmiany kursu walut nastąpił wzrost wartość, będziemy mieć do czynienia z różnicą dodatnią. Zostanie ona ujęta w księgach rachunkowych jako przychód finansowy. Jeżeli wartość należności spadła, powstała różnica jest ujemna. Zostanie ona ujęta w księgach jako koszt finansowy.

Ponieważ czytelnik nie podaje kwot, przyjmijmy założenie, że wartość zaliczki wynosi 10 tys. euro.

W dniu jej wpłaty firma przeliczała dla celów ewidencji księgowej jej wartość według kursu sprzedaży waluty stosowanego przez bank obsługujący tę firmę (w przykładzie przyjmujemy kurs - 3,8738 zł/euro). Oznacza to, że wartość zaliczki wynosiła w momencie zapłaty 38 738 zł. Z kolei na dzień bilansowy (średni kurs euro na 31 grudzień ustalony przez Narodowy Bank Polski to 3,8312 zł) jej wartość wynosi 38 312 zł. Powstała różnica ujemna w wysokości 426 zł. Wartość ta stanowi koszt finansowy.

W związku z tym w bilansie w odpowiedniej pozycji aktywów zostanie uwidoczniona zaliczka w kwocie 38 312 zł. Natomiast w rachunku zysków i strat jako koszt finansowy kwota 471 zł.

Agnieszka Pokojska

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

Autor:

Zdjęcia


Gazeta Samorządu i Administracji518.40 zł

Narzędzia księgowego

reklama

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »