| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Sprawozdawczość > Elementy składowe sprawozdania finansowego

Elementy składowe sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz na inny dzień bilansowy, stosując odpowiednio zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.

Termin sporządzenia sprawozdania

Pierwsze sprawozdanie finansowe nie musi obejmować całego roku

Sprawozdanie finansowe należy sporządzić na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, a także na  inny dzień bilansowy, z zastosowaniem odpowiednio zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego. Zastrzeżeniu podlegają sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych dopuszczonych oraz emitentów zamierzających ubiegać się lub ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej, gdzie jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR, które mogą być sporządzane zgodnie z MSR.

Za sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki. Powinno ono nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, po czym należy je przedstawić właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy.

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownik jednostki, mają obowiązek podpisania sprawozdania finansowego podając zarazem datę podpisu. W przypadku gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy wówczas podpis składają wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

Szczegółowość informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym

Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym mogą być wykazywane ze szczegółowością większą niż określona w załącznikach do ustawy, jeżeli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki. W przypadku jednostek, które w bieżącym i poprzednim roku obrotowym nie osiągnęły dwóch z następujących trzech wielkości: średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż 50 osób, suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 2 000 000 euro, przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości 4 000 000 euro, istnieje możliwość sporządzenia sprawozdania finansowego w formie uproszczonej. Wówczas wykazuje się informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 literami i cyframi rzymskimi. Informację dodatkową sporządza się w odpowiednio uproszczonej formie.

Uproszczone sprawozdania finansowe jednostek mikro w 2015 r.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK