| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Sprawozdawczość > Zmiany w rachunkowości od 2016 roku

Zmiany w rachunkowości od 2016 roku

Małe firmy czekają od 2016 roku uproszczenia w zakresie sprawozdawczości finansowej i rachunkowości. Zmiany te przynosi nowelizacja ustawy o rachunkowości. Na prośbę portalu infor.pl Ministerstwo Finansów udzieliło wyjaśnień odnośnie najważniejszych kwestii związanych z tą nowelizacją i planowanych zmian w obszarze rachunkowości. W imieniu Ministerstwa Finansów wyjaśnień udzieliła 20 sierpnia 2015 r. Pani minister Dorota Podedworna-Tarnowska, Podsekretarz Stanu, Przewodnicząca Komisji Nadzoru Audytowego, nadzorująca m.in. Komitet Standardów Rachunkowości.

Umowy terminowe po zmianach (książka)

Krajowe Standardy Rachunkowości

Infor.pl: W styczniu 2015 roku (15.01) Ministerstwo Finansów wydało komunikat w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7 “Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dacie bilansu - ujęcie i prezentacja”. Była to jedyna do tej pory w br. zmiana przepisów w zakresie KSR.

Czy obecnie prowadzone są prace nad wprowadzeniem w życie kolejnego KSR? Jeżeli tak, uprzejmie proszę o wskazanie których obszarów w rachunkowości dotyczy.

Szczególnie interesuje mnie kiedy opracowany i wydany zostanie KSR dotyczący wyceny środków trwałych. W myśl przepisów dotyczących MSSF jednostka może wyceniać środki trwałe według modelu opartego na cenie nabycia lub koszcie wytworzenia (model kosztu historycznego) lub modelu opartego na wartości przeszacowanej do wartości godziwej. Natomiast zgodnie z ustawą o rachunkowości jedynym dozwolonym modelem wyceny rzeczowych aktywów trwałych jest model kosztu historycznego. Zastosowanie określonego modelu do wyceny rzeczowych aktywów trwałych powoduje daleko idące skutki sprawozdawcze, które w istotny sposób mogą rzutować na obraz sytuacji majątkowej i finansowej prezentowany w sprawozdaniu finansowym jednostki. Dokonywane w związku z wyceną bilansową odpisy aktualizujące wpływają bowiem na wartości wykazywane zarówno w bilansie (sprawozdaniu z sytuacji finansowej) jak i sprawozdaniu z całkowitych dochodów. W modelu kosztu historycznego odpisy z tytułu utraty wartości powodują zawsze zmniejszenie wartości rzeczowych aktywów trwałych wykazywanej w bilansie i zmniejszenie wyniku finansowego, w modelu wartości godziwej w wyniku dokonywanych przeszacowań wartość bilansowa rzeczowych aktywów trwałych może zarówno maleć jaki wzrastać. Przy wzroście wartości bilansowej wzrasta także całkowity dochód. Jednostki stosujące przepisy ustawy o rachunkowości nie mogą do wyceny bilansowej rzeczowych aktywów trwałych stosować modelu wartości godziwej, możliwość taką mają natomiast jednostki stosujące MSSF. W efekcie zakłóca to proces porównywalności sprawozdań finansowych i może wpływać na wiarygodność sprawozdania finansowego. Reasumując powyższe czy wydany zostanie KSR w zakresie wyceny środków trwałych oparty na MSSF (MSR 16 rzeczowe aktywa trwałe)?(komentarz: krajowe standardy rachunkowości są zgodne z postanowieniami ustawy o rachunkowości.).

Dorota Podedworna-Tarnowska: Komitet Standardów Rachunkowości prowadzi prace nad następującymi nowymi standardami i stanowiskami:

I. projekty Krajowych Standardów Rachunkowości:

· "Ujęcie, wycena oraz prezentacja aktywów i zobowiązań wynikających z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym",

· „Środki trwałe”,

· „Działalność rolnicza”.

II. projekty stanowisk Komitetu:

· w sprawie wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego – aktualnie projekt stanowiska jest przedmiotem dyskusji publicznej, do której zachęcam dokument jest dostępny na stronie Ministerstwa Finansów w zakładce Komitetu Standardów Rachunkowości,

· w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie,

· w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów i półfabrykatów.

Ponadto planowane są prace nad dwoma nowymi projektami Krajowych Standardów Rachunkowości:

· „Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów”,

· „Podstawy wyceny aktywów i pasywów”.

Odnosząc się do projektu Krajowego Standardu Rachunkowości dotyczącego środków trwałych będzie on odnosił się m.in. do zagadnień dotyczących wyceny początkowej środków trwałych, w tym ustalania kosztu wytworzenia – budowy środków trwałych, ustalania wartości początkowej w zależności od sposobu pozyskania. Należy wskazać, że rozwiązania zawarte w projekcie standardu są zgodne z postanowieniami ustawy o rachunkowości. W odróżnieniu od MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” projekt standardu dopuszcza możliwość stosowania modelu wyceny według wartości przeszacowanych tylko i wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów  (rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące m.in. aktualizacji wyceny środków trwałych).

Dziękuję za wyjaśnienia.

Rozmawiał Paweł Huczko

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Hewalex Leszek Skiba

Firma Hewalex jest polskim producentem kolektorów słonecznych o największym udziale w rynku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK