| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Sprawozdawczość > Zaliczki w bilansie ujmuje się w różnych pozycjach

Zaliczki w bilansie ujmuje się w różnych pozycjach

Otrzymaną od kontrahenta zaliczkę na poczet dostawy środków trwałych ujmuje się w bilansie jako rozliczenia międzyokresowe przychodów. Jeżeli wpłacone środki dotyczą towarów lub usług, stanowią w sprawozdaniu zaliczkę na dostawy.


Ujmowanie w bilansie zaliczek zarówno otrzymanych od kontrahentów, jak i wpłaconych przez spółkę na poczet przyszłych dostaw zależy od celu, na jaki zostały one wpłacone (np. środki trwałe, towary, usługi).

Problem z odpowiednim przyporządkowaniem zdarzenia gospodarczego do odpowiedniej pozycji sprawo- zdania może się pojawić w przypadku środków wpłaconych spółce przez kontrahentów. Należy bowiem pamiętać, że otrzymane zaliczki na poczet dostaw, które zostaną wykonane w następnym okresie sprawozdawczym, ewidencjonuje się na koncie 850 - Rozliczenia międzyokresowe przychodów.

Taka ewidencja w księgach rachunkowych wynika z zasad memoriału i współmierności przychodów i kosztów. Natomiast zgodnie z tymi zasadami w księgach ujmuje się wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody, niezależnie od terminu ich zapłaty. Przy czym do pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane będą przychody dotyczące przyszłych okresów - zwane rozliczeniami międzyokresowymi przychodów.

Jednak mimo że w księgach rachunkowych zaliczka widnieje na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów, nie zawsze należy ją umieszczać w tej właśnie pozycji w bilansie. Będzie tak w przypadku zaliczek otrzymanych na inne cele niż dostawy i usługi, czyli np. na środki trwałe.

Z kolei zaliczki otrzymane na poczet przyszłych dostaw towarów w bilansie powinny być ujęte jako zobowiązania krótkoterminowe. Należy je umieścić w pasywach bilansu odpowiednio w zależności od tego, czy zostały przekazane przez jednostki powiązane, czy pozostałe, w pasywach w pozycji B.III.1b) lub B.III.2e) Zaliczki na dostawy.

Również zapłacone przez spółkę zaliczki będą ujmowane w pasywach bilansu w zależności od tego, co będzie przedmiotem dostawy. Tak więc w przypadku towarów i materiałów, a także usług wykazuje się je w pozycji B.I. Zaliczki na dostawy, natomiast środków trwałych w pozycji A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie.

Takie wykazanie w sprawozdaniu zapłaconych środków pieniężnych będzie właściwe, nawet jeżeli do końca roku obrotowego spółka nie otrzymała faktury. Potwierdzeniem dokonania wpłaty jest bowiem wyciąg bankowy, a także faktura, którą spółka otrzyma na początku kolejnego okresu sprawozdawczego.

Należy pamiętać, że w przypadku zaliczek otrzymywanych i wypłacanych w walutach obcych konieczne jest ich przeliczenie na walutę polską. Należy to uczynić według kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy. W przypadku gdy rok kalendarzowy pokrywa się z obrotowym, dniem bilansowym jest 31 grudnia. Skutki tej wyceny należy ująć odpowiednio jako przychody lub koszty finansowe.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Jak ująć zaliczkę na dostawę towaru

AGNIESZKA POKOJSKA

agnieszka.pokojska@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

reklama

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

GP

Zdjęcia


CIT 2018. Komentarz299.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Woźniakowski

Expert zajmujący się problematyką Zarządzania Zasobami Ludzkimi od ponad 20 lat. Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, były wieloletni pracownik naukowy Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. W przeszłości przez wiele lat pracował jako menedżer i konsultant takich międzynarodowych firm doradczych, jak Ernst & Young, Capgemini, Hay Group i Deloitte. Obecnie jest Partnerem w firmie doradczej WorkNet. Główna specjalizacja to projektowanie i wdrażanie systemów motywacji, Zarządzanie Zmianami Organizacyjnymi, zwiększanie potencjału innowacyjności firm i optymalizacja zatrudnienia. Entuzjasta metody Action Learning wykorzystywanej do zespołowego rozwiązywania problemów organizacyjnych i zarządzania wiedzą w organizacji. Autor wielu publikacji na tematy związane z HR, występował na licznych konferencjach i seminariach poświęconych problematyce HR. Wspiera firmy w zarządzaniu ryzykami personalnymi pokazując sprawdzone rozwiązania na przeciwdziałanie mobbingowi czy zagrożeniu szeroko rozumianą dyskryminacją.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK