zamknij okno Następny artykuł

Czynsz inicjalny zapłacony przy leasingu

Infor.pl Księgowość

Znajdujesz się: Księgowość » Rachunkowość » Zasady ogólne » Rachunkowość

Kiedy i jak prowadzić księgę inwentarzową

Zobacz artykuły na temat: rachunkowość
Ostatnia aktualizacja: 2007-10-10
Autor: Katarzyna Domżała
Źródło: Biuletyn Rachunkowości i Finansów nr 19 z dnia 2007-10-01

Czy istnieje obowiązek prowadzenia księgi inwentarzowej środków trwałych, jeżeli w jednostce prowadzona jest ewidencja (syntetyczna i analityczna) w module finansowo-księgowym programu komputerowego?


RADA

Spółka powinna prowadzić księgę inwentarzową dla środków trwałych. Księga ta może być prowadzona za pomocą programu komputerowego przeznaczonego do rejestracji środków trwałych.

UZASADNIENIE

Księgi inwentarzowej, określanej również jako ewidencja środków trwałych, nie należy utożsamiać z ewidencją środków trwałych prowadzoną za pomocą kont syntetycznych i analitycznych w programie finansowo-księgowym. Dane zawarte w księdze inwentarzowej i ewidencji księgowej powinny się wzajemnie uzupełniać.

W księdze inwentarzowej są zarejestrowane wszystkie zdarzenia związane ze środkami trwałymi. Jest to dokument niezbędny przy wielu czynnościach np. inwentaryzacji, sporządzeniu informacji dodatkowej do bilansu, w części dotyczącej szczegółowego zakresu zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych. Jeżeli spółka podlega badaniu, to jednym z dokumentów, o które poprosi biegły, będzie właśnie księga inwentarzowa.

Prowadzenie księgi inwentarzowej jest szczególne istotne, jeśli spółka posiada dużo środków trwałych.

Księga powinna zawierać m.in. takie elementy, jak:

• liczba porządkowa,

• określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej,

• data nabycia,

• określenie dokumentu stwierdzającego nabycie,

• data przyjęcia do używania,

• symbol Klasyfikacji Środków Trwałych,

• wartość początkowa,

• roczna stawka amortyzacyjna,

• kwota odpisu amortyzacyjnego za dany rok podatkowy i narastająco za okres dokonywania tych odpisów,

• zaktualizowana wartość początkowa,

• zaktualizowana kwota odpisów amortyzacyjnych,

• data likwidacji oraz jej przyczyna albo data zbycia.

Ze względu na czytelność ewidencji księgę inwentarzową wygodnie jest prowadzić ją w formie kart poszczególnych środków trwałych. Do księgi wpisuje się chronologicznie wszystkie środki trwałe przyjęte do użytkowania. Zapisów dotyczących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się w wykazie najpóźniej w miesiącu przyjęcia ich do używania.

Wprowadzonym środkom trwałym nadaje się numery inwentarzowe, które powinny być trwale umieszczone na każdym z nich. W przypadku sprzedaży czy likwidacji środka trwałego następuje jego wykreślenie z księgi inwentarzowej.

Wykaz powinien być przechowywany w formie papierowej lub na komputerowym nośniku danych, który zapewni trwałość zapisu informacji przez czas nie krótszy od wymaganego dla ksiąg rachunkowych.

Tabela 1. Przykładowy wykaz środków trwałych

Dodatkowo do księgi inwentarzowej można prowadzić tabelę amortyzacyjną, która będzie zawierała informację na temat zwiększenia i zmniejszenia wartości początkowej oraz szczegółowe informacje na temat umorzenia.

Tabela 2. Tabela amortyzacyjna

• ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości - Dz.U. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

• załącznik nr 1 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - Dz.U. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

Katarzyna Domżała
Chcesz otrzymywać najnowsze
informacje na ten temat?

Najnowsze komentarze:

 • avatar

  norbert baginski 2013-09-18 11:11

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  czy istnieje księga inwentarzowa 

 • avatar

  norbert baginski 2013-09-18 11:09

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  a co zrobić z wyposażeniem w spółce? np. śrubokręty, wiertarki i inne rzeczy???lipna ta strona

 • avatar

  dąb 2010-10-12 20:43

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  Czy podarowany szkole sprzęt komputerowy, drukarki, meble i dywany z "0" wartością należy wprowadzić do księgi srodków trwałych? W protokole zdawczo - odbiorczym darczynca umiescił klauzulę "niniejszy protokół jest podstawą do wpisania sprzętu do księgi majątku trwałego".Po ilu latach szkoła może "pozbyć się darowanego sprzętu i wyposażenia?

 • avatar

  Z 2009-01-23 22:04

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  Czy istnieje obowiązek prowadzenia księgi inwentarzowej w formie papierowej jeśli równolegle prowadzona jest ewidencja w wersji elektronicznej (moduł środki trwałe [ST}) prosze podać podstawę prawną ...?

 • avatar

  wm 2009-01-19 18:27

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  Sprzęt droższy (powyżej 200 zł do 1000) wprowadzić każdy pod osobną pozycja na ewidencje ilościową (pozabilansową) umarzane w m-cu wprowadzenia w 100%. Śroki inne (sprzęt drobny długotrwałego użytku) w kwocie z przedziału 20 zł do 200 zł wprowadzić do ewidencji tzw. "zeszytowej". Tu kłania się polityka rachunkowości w danej firmie istosowne zarządzenia.

HITY INFOR.PL

Niezbędnik

Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Z jakiego programu do prowadzenia księgowości korzystasz?