| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Zasady ogólne > Zasady wyceny aktywów

Zasady wyceny aktywów

Niezwykle istotnym elementem wpływającym na prawidłowe sporządzenie sprawozdania finansowego jest odpowiednia wycena aktywów. Jednostki mogą wyceniać: materiały i towary – w cenach zakupu, produkty w toku produkcji – w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia lub tylko materiałów bezpośrednich bądź nie wyceniać ich w ogóle – jeżeli nie zniekształca to stanu aktywów oraz wyniku finansowego jednostki. Dodatkowo należy pamiętać, że aktywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy.

Wyceny inwestycji krótkoterminowych dokonuje się według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych można wyceniać według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, jednak nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Wycena należności i udzielonych pożyczek następuje w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, natomiast należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych, mogą być wyceniane według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.

Wycena aktywów wyrażonych w walutach obcych

Według jakiego kursu należy zaksięgować zwrot towarów

Wyceny aktywów wyrażonych w walutach obcych dokonuje się nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Składniki aktywów są wyceniane po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Jeżeli chodzi o  gotówkę znajdującą się w jednostkach prowadzących kupno i sprzedaż walut obcych wycena następuje  po kursie, po którym nastąpił jej zakup, jednak w wysokości nie wyższej od średniego kursu ogłoszonego na dzień wyceny dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia, chyba że odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej. Wówczas należy zastosować odpowiednio kurs faktycznie zastosowany w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji lub średni kurs ogłoszony dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień.

Wycena środków trwałych

Wartość początkową środków trwałych stanowi cena nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego. Ceną nabycia nazywamy cenę zakupu składnika aktywów, która obejmuje kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatków, a także powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu.

Wartość początkowa środków trwałych jest powiększana przez koszty ulepszenia tego środka, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji. Ulepszenie powinno spowodować, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu tego procesu przewyższy posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową, mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami. Wartość początkowa środków trwałych ulega zmniejszeniu na skutek dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, które są dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości, na skutek używania lub upływu czasu.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM


Podstawa prawna

- Art. 28, 30-31, 34 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).


Autor: Marta Przyborowska

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k.

Ekspert w dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK