| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Zasady ogólne > Zmiany w rachunkowości SKOK-ów w 2015 r.

Zmiany w rachunkowości SKOK-ów w 2015 r.

Dnia 1 lipca 2014 r. w Dzienniku Ustaw zostało ogłoszone nowe rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK-ów), które ma umożliwić m. in. wypełnianie obowiązku posiadania i utrzymania na odpowiednim poziomie funduszy własnych oraz współczynnika wypłacalności. Zmiany będą miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2015 r.

Rozporządzenie uszczegóławia funkcjonujące w obecnym stanie prawnym zasady ujmowania, wyceny i wyłączania instrumentów finansowych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych dostosowując je do wymogów wynikających z zasad Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 39 (Instrumenty finansowe - ujmowanie i wycena). Wykorzystując rozwiązania występujące w MSR 39 dokonano podziału aktywów finansowych i zobowiązań finansowych na 4 podstawowe kategorie (portfele):

1) aktywa finansowe i zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu;

2) kredyty i pożyczki oraz inne należności;

3) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności;

4) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Wyjaśnienia wymaga fakt, iż poza kredytami i pożyczkami innymi istotnymi składnikami aktywów finansowych SKOK są także akcje, udziały, papiery dłużne, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Należy pamiętać, że wycena tych aktywów wymaga szczególnego uregulowania.

Rozporządzenia w sprawie rachunkowości SKOK-ów

Co powinny zawierać sprawozdania finansowe kasy?

W związku z rozszerzonym upoważnieniem ustawowym, rozporządzenie zawiera szczegółowy zakres informacji, jakie składają się na sprawozdanie finansowe, co znajduje się w  załączniku do rozporządzenia. Zakres sprawozdania finansowego nie odbiega od zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Zawiera on informacje, które należy przedstawić we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacjach i objaśnieniach, a także wzór bilansu kasy, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu własnym oraz wzór rachunku przepływów pieniężnych kasy.

Przyjęty sposób prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym kas wynika ze specyfiki finansowej ich działalności. Podział aktywów i zobowiązań uporządkowanych według stopnia płynności dostarcza informacji, które są wiarygodne. Taka prezentacja jest bardziej przydatna, niż przedstawienie aktywów i zobowiązań w podziale na krótkoterminowe i długoterminowe, ponieważ kasy nie dostarczają dóbr i nie świadczą usług w ramach wyraźnie wyróżnionego cyklu operacyjnego. Dlatego też główne pozycje bilansu to niosące ryzyko kredytowe, rynkowe i płynności instrumenty finansowe. Skutki ich wyceny odzwierciedla w uporządkowany sposób podobny do bilansu rachunek zysków i strat. Dodatkowe informacje i objaśnienia to usystematyzowany zbiór informacji pomagający użytkownikom w zrozumieniu sprawozdania finansowego. Poza tym rozszerzono zakres wymaganych ujawnień o wynikające z ustawy o skok normy ostrożnościowe.

Ochrona i przechowywanie danych

Ze względu na istotną rolę kas oszczędnościowo-kredytowych w systemie finansowym, jako dostawców usług finansowych, w rozporządzeniu uregulowano zasady ochrony i przechowywania dokumentów obowiązujące SKOK-i.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i będzie miało zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2015 r.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM


Podstawa prawna

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.


Autor: Marta Przyborowska

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK