| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Zasady ogólne

Jakie są zasady przechowywania i niszczenia dokumentów

Aktualizacja: 07.10.2009

Zasady przechowywania dokumentów księgowych są zawarte w art. 74 ustawy o rachunkowości. Ustawa nie zawiera zasad niszczenia dokumentów. Jak zrobić to profesjonalnie? »

Zmiana zasady walutowości

Aktualizacja: 07.10.2009

Znowelizowane przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa dewizowego zniosły zasadę walutowości. W związku z tym kontrahenci krajowi mogą zawierać między sobą transakcje wyrażone w walutach obcych. Do przeliczania przychodów oraz kosztów wyrażonych w walutach obcych mają zastosowanie zasady ogólne. »

Polityka rachunkowości a metoda amortyzacji

Aktualizacja: 14.04.2009

Jesteśmy na etapie tworzenia polityki rachunkowości w naszej firmie. Chcielibyśmy przyjąć stawki amortyzacyjne odpowiednie dla amortyzacji podatkowej. Czy w polityce rachunkowości powinniśmy określić przyjętą metodę amortyzacji posiadanego majątku? »

Korekta kosztów z poprzednich miesięcy

Aktualizacja: 12.03.2009

Podczas analizy kont zauważono, że w miesiącach od września do października 2008 r. w spółce zawyżono koszty. Podatek został już zapłacony. Czy należy teraz skorygować zapisy w księgach rachunkowych i dopłacić podatek z odsetkami? Jeżeli tak, to czy pisać jakieś wyjaśnienie do urzędu skarbowego? A może należy to wyrównać dopiero w rozliczeniu rocznym? »

Jakie dokumenty można archiwizować w postaci elektronicznej

Aktualizacja: 08.01.2009

Ustawa o rachunkowości daje możliwość przechowywania niektórych dokumentów w postaci elektronicznej. Czy taka metoda archiwizowania może dotyczyć oryginałów faktur obcych zakupu oraz kopii własnych faktur sprzedaży, dokumentów kasowych, wyciągów bankowych, poleceń księgowania, deklaracji podatkowych? Czy archiwizowania dokonać na przykład z użyciem skanera, zapisując pliki w formacie pdf i przechowując na dyskach optycznych jednokrotnego zapisu (płytach CD-R)? »

Jak prawidłowo przeprowadzić likwidację środków trwałych

Aktualizacja: 27.02.2018

Środki trwałe używane są w każdym profilu działalności, ale największe znaczenie mają w jednostkach prowadzących działalność wytwórczą. Z biegiem czasu ulegają one zużyciu lub zniszczeniu. W związku z brakiem celowości dalszego używania jednostka powinna dokonać likwidacji środka trwałego. »

Jakie są konsekwencje nieprawidłowego prowadzenia ksiąg podatkowych

Aktualizacja: 12.05.2010

Jakie są podstawowe zasady prawidłowego prowadzenia ksiąg podatkowych? »

Przy tworzeniu prospektu emisyjnego konieczne są sprawozdania z trzech ostatnich lat

Aktualizacja: 23.10.2008

W prospekcie emisyjnym dotyczącym akcji spółka musi zamieścić sprawozdania z trzech ostatnich lat. »

Jak wykorzystać metodę FIFO do wyceny rozchodu zapasów i walut

Aktualizacja: 17.10.2008

Wartość stanu końcowego rzeczowych składników aktywów obrotowych należy wyceniać w zależności od przyjętej przez jednostkę metody ustalania wartości ich rozchodu, w tym zużycia i sprzedaży. Stosowana metoda wyceny wpływa na wysokość wyniku finansowego oraz na wartość bilansową zapasów. Dlatego należy szczegółowo rozważyć, która metoda jest najbardziej odpowiednia z punktu widzenia rzetelności sprawozdania finansowego. Metody wyceny rozchodu - ze względu na ich jednakowy charakter - można też stosować do walut. »

Po zamknięciu ksiąg trzeba przeprowadzić inwentaryzację

Aktualizacja: 13.10.2008

Spółki, które na 31 sierpnia zamknęły księgi rachunkowe i rozpoczęły prowadzenie księgi podatkowej, muszą przeprowadzić inwentaryzację. Jeżeli przeprowadzenie spisu z natury nie jest możliwe, inwentaryzacji dokonuje się drogą porównania danych z ksiąg. »

Jak ująć przeterminowane należności

Aktualizacja: 08.10.2008

Jeżeli kontrahent nie reguluje należności, należy od niej utworzyć odpis aktualizujący. Takie działanie jest właściwe, jeżeli należność nie była zabezpieczona, a prawdopodobieństwo jej uregulowania jest niskie. »

W leasingu zwrotnym zysk lub stratę ze sprzedaży trzeba rozliczyć w czasie

Aktualizacja: 03.10.2008

Jeżeli spółka sprzeda środek trwały, a następnie zawrze z nabywcą umowę leasingu, mamy do czynienia z leasingiem zwrotnym. Ewentualne straty lub zyski ze sprzedaży tego aktywa w przypadku finansowego charakteru umowy należy rozliczyć w czasie. »

Koszty wniosku o dotację na środek trwały ujmowane są w dacie poniesienia wydatku

Aktualizacja: 29.09.2008

Koszty przygotowania wniosku o dotację na środek trwały należy ująć w kosztach w dacie ich poniesienia. Wydatki te nie zwiększają wartości początkowej. »

Jak w księgach rachunkowych ująć wartość firmy

Aktualizacja: 26.09.2008

W przypadku gdy cena nabytej jednostki jest wyższa od wartości godziwej przejętych aktywów netto, mamy do czynienia z dodatnią wartością firmy. Nadwyżkę tę ujmuje się jako wartości niematerialne i prawne i amortyzuje. »

Na czym polega zasada kontynuacji działalności przedsiębiorstwa

Aktualizacja: 17.09.2008

Jedną z najważniejszych zasad rachunkowości stosowanych przy sporządzaniu sprawozdań finansowych jest zasada kontynuacji działalności przedsiębiorstwa. Na czym ona polega? »

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Stillwell Polska Sp. z o.o.

Stillwell Polska Sp. z o.o. jest nowoczesną firmą prawniczą zajmującą się obsługą prawną przedsiębiorstw a także sprzedażą gotowych spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK