| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama

Zasady ogólne

Koszty wniosku o dotację na środek trwały ujmowane są w dacie poniesienia wydatku

Aktualizacja: 29.09.2008

Koszty przygotowania wniosku o dotację na środek trwały należy ująć w kosztach w dacie ich poniesienia. Wydatki te nie zwiększają wartości początkowej. »

Jak w księgach rachunkowych ująć wartość firmy

Aktualizacja: 26.09.2008

W przypadku gdy cena nabytej jednostki jest wyższa od wartości godziwej przejętych aktywów netto, mamy do czynienia z dodatnią wartością firmy. Nadwyżkę tę ujmuje się jako wartości niematerialne i prawne i amortyzuje. »

Na czym polega zasada kontynuacji działalności przedsiębiorstwa

Aktualizacja: 17.09.2008

Jedną z najważniejszych zasad rachunkowości stosowanych przy sporządzaniu sprawozdań finansowych jest zasada kontynuacji działalności przedsiębiorstwa. Na czym ona polega? »

Czy w kosztach ujmuje się zapasy

Aktualizacja: 15.09.2008

Nasza firma skorzystała z możliwości przejścia na podatkową księgę przychodów i rozchodów w ciągu roku. Wartość zapasów w księgach rachunkowych na 31 sierpnia 2008 r. została objęta inwentaryzacją. Czy zapasy w całości ująć w kosztach we wrześniu 2008 r.? »

Jak usunąć środek trwały z ewidencji księgowej

Aktualizacja: 11.09.2008

Środki trwałe, które nie mogą być dłużej wykorzystywane w działalności gospodarczej, należy usunąć z ewidencji księgowej. Gdy składnik majątku nie został całkowicie zamortyzowany, nieumorzona wartość stanowi pozostały koszt operacyjny. »

Jakie zasady rachunkowości stosować przy likwidacji jednostki

Aktualizacja: 08.09.2008

Przy likwidacji jednostki trzeba dokonać m.in. wyceny majątku. Jakie zasady rachunkowości będą miały zastosowanie w takim przypadku? »

Jak rozliczyć zakończone prace rozwojowe

Aktualizacja: 25.08.2008

Koszty prac rozwojowych, które zakończyły się pozytywnie i spełniają wymogi określone w prawie bilansowym, ujmuje się w księgach rachunkowych w pozycji - Wartości niematerialne i prawne. »

Jak rozliczyć remont i modernizację gabinetu lekarskiego

Aktualizacja: 21.08.2008

Jeśli wydatki poniesione na odnowienie lub przebudowę lokalu użytkowego wykorzystywanego jako gabinet lekarski przekraczają 3,5 tys. zł, można je w całości sklasyfikować jako remont i wliczyć bezpośrednio w koszty. »

Czy wydatki na nabycie akcji zwiększają ich wartość księgową

Aktualizacja: 21.08.2008

W maju tego roku nasza spółka dokonała zakupu pakietu kontrolnego akcji innej spółki. W tym celu zaciągnęła kredyt krótkoterminowy. Czy odsetki od zaciągniętego kredytu będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodu w momencie ich faktycznej zapłaty, czy też zwiększą wartość nabytych akcji? »

Kiedy utworzyć rezerwę na restrukturyzację

Aktualizacja: 18.08.2008

Rezerwę na restrukturyzację tworzy się tylko wtedy, gdy konieczność jej przeprowadzania wynika z przepisów prawa lub wiążących umów. »

Jak zaklasyfikować wykonanie sieci komputerowej

Aktualizacja: 13.08.2008

Jesteśmy samorządową instytucją kultury. Zleciliśmy wykonanie sieci komputerowej w naszej jednostce. Na fakturze wystawionej przez firmę usługową są osobno wyszczególnione użyte przez nią materiały, np. kabel, gniazda, wtyczki, listwy itp. oraz wartość samej usługi. Czy całość faktury możemy zaksięgować jako usługę, skoro zleciliśmy ją firmie, czy też powinniśmy oddzielnie zaksięgować materiały jako zakup materiałów, a oddzielnie usługę? Naszym zdaniem, skoro zleciliśmy usługę, powinniśmy zaksięgować całość jako usługę. Mogliśmy przecież sami kupić materiały i zlecić tylko samo zmontowanie firmie i wówczas zaksięgowalibyśmy osobno zakup i usługę. »

Jak długo przechowywać dokumenty rachunkowe

Aktualizacja: 12.08.2008

Księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne przechowuje się przez minimum pięć lat. »

Jak w księgach rachunkowych ująć błędy

Aktualizacja: 30.07.2008

Ujawnione po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego błędy ujmuje się w księgach rachunkowych roku, w którym nieprawidłowości zostały wykryte. »

Dwa sposoby ujmowania opłat sądowych

Aktualizacja: 30.07.2008

Jedną z możliwości ujęcia kosztów sądowych jest zaliczenie ich do pozostałych kosztów operacyjnych w dacie ich poniesienia. Ten sposób jest zgodny z ujęciem podatkowym. »

Jak właściwie ustalić moment poniesienia kosztów

Aktualizacja: 23.06.2008

W jaki sposób podatnicy prowadzący księgę przychodów i rozchodów przy zastosowaniu metody kasowej powinni określać moment poniesienia kosztu. Na co należy zwrócić szczególną uwagę? »

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Foryś Wojciechowski Spółka komandytowa

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »