zamknij okno Następny artykuł

Jak rozliczyć zakupy służbowe opłacone prywatnymi pieniędzmi pracownika

Infor.pl Księgowość

Znajdujesz się: Księgowość » Rachunkowość » Zasady ogólne » Rachunkowość

Jak prawidłowo przeprowadzić likwidację środków trwałych

Zobacz artykuły na temat: likwidacja rachunkowość środki trwałe
Ostatnia aktualizacja: 2008-12-31
Autor: Jerzy Rybka
Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Środki trwałe używane są w każdym profilu działalności, ale największe znaczenie mają w jednostkach prowadzących działalność wytwórczą. Z biegiem czasu ulegają one zużyciu lub zniszczeniu. W związku z brakiem celowości dalszego używania jednostka powinna dokonać likwidacji środka trwałego.

Likwidacja środków trwałych może być spowodowana, poza naturalnym zużyciem, także:

• przypadkami losowymi - pożar, powódź, kradzież,

• decyzjami ekonomicznymi - np. mała opłacalność produkcji i potrzeba wymiany urządzeń,

• zmianą profilu działalności i budową nowych środków trwałych,

• zepsuciem i brakiem ekonomicznego uzasadnienia naprawy.

Praktyka gospodarcza wykształciła dwa etapy likwidacji. Wyróżnia się je, gdyż zaprzestanie używania środka trwałego nie musi oznaczać jego faktycznej likwidacji.

Etap 1 - likwidacja księgowa

Likwidacja księgowa oznacza wyksięgowanie danego środka trwałego z konta "Środki trwałe" oraz z konta "Umorzenie środków trwałych".

Właściwym dokumentem księgowym powodującym postawienie środka trwałego w stan likwidacji jest LT - likwidacja środka trwałego. Dokument ten sporządza zazwyczaj komisja likwidacyjna lub dział zarządzający majątkiem, a następnie zatwierdza kierownik jednostki. Jest podstawą do usunięcia rzeczy z ewidencji oraz wyksięgowania jej wartości z kont księgowych i przeniesienia do ewidencji pozabilansowej. Środek trwały pozostaje w niej do momentu jego fizycznej likwidacji. Do ewidencji pozabilansowej służy konto "Środki trwałe w likwidacji"

Często zdarza się, że środki trwałe w momencie postawienia w stan likwidacji są już całkowicie umorzone, czyli ich wartość w bilansie jest równa 0. W przeciwnym wypadku, gdy wartość netto jest wyższa niż 0, należy zaprzestać dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tych składników majątku trwałego. Ustawa o rachunkowości stanowi, że zakończenie amortyzacji następuje nie później niż z chwilą przeznaczenia środka trwałego do likwidacji. Oznacza to, że jednostka powinna zaksięgować ostatni odpis amortyzacyjny w miesiącu, w którym został wystawiony dokument LT.

Etap 2 - likwidacja fizyczna

Dopełnieniem procesu likwidacji jest fizyczna likwidacja (np. zezłomowanie, utylizacja) i sporządzenie stosownego protokołu. Protokół jest podstawą wyksięgowania z ewidencji pozabilansowej.

Wyksięgowanie zlikwidowanego fizycznie środka trwałego z ewidencji pozabilansowej oznacza jego usunięcie z ksiąg rachunkowych.

Przykład 1

Jednostka X ma w ewidencji środków trwałych dwie maszyny produkcyjne A i B. Maszyna A, o wartości początkowej 250 000 zł, jest w znacznym stopniu zużyta i w pełni umorzona. Maszyna B, której wartość początkowa wynosi 200 000 zł, jest umorzona w wysokości 180 000 zł. W związku z modernizacją parku maszynowego obie maszyny zostały postawione w stan likwidacji. Dokonano także fizycznej likwidacji maszyn.

Ewidencja księgowa

1. Dokument LT - postawienie w stan likwidacji maszyny A:

Wn "Umorzenie środków trwałych" 250 000

Ma "Środki trwałe" 250 000

2. Ewidencja pozabilansowa maszyny A:

Wn "Środki trwałe w likwidacji" 250 000

3. Dokument LT - postawienie w stan likwidacji maszyny B, wyksięgowanie dotychczasowej amortyzacji:

Wn "Umorzenie środków trwałych" 180 000

Ma "Środki trwałe" 180 000

4. Dokument LT - postawienie w stan likwidacji maszyny B, wyksięgowanie nadwyżki wartości początkowej nad amortyzacją:

Wn "Pozostałe koszty operacyjne" 20 000

Ma "Środki trwałe" 20 000

5. Ewidencja pozabilansowa maszyny B:

Wn "Środki trwałe w likwidacji" 250 000

6. Protokół fizycznej likwidacji maszyny A:

Ma "Środki trwałe w likwidacji" 250 000

7. Protokół fizycznej likwidacji maszyny B:

Ma "Środki trwałe w likwidacji" 250 000

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Procesowi likwidacji mogą towarzyszyć koszty, które jednostka musi ponieść, aby doprowadzić go do końca. Koszty te są księgowane w poczet pozostałych kosztów operacyjnych. Natomiast wszelkie odzyski, czyli materiały, jakie uda się pozyskać np. w wyniku złomowania, jednostka może zaksięgować na konto magazynu, jeżeli odzyskane materiały podlegają składowaniu.

Inaczej wygląda sytuacja, gdy likwidacja ma związek z budową nowego środka trwałego. Wszelkie koszty i przychody związane z likwidacją będą korygowały wartość środków trwałych w budowie.Strona
1
2 »

Chcesz otrzymywać najnowsze
informacje na ten temat?

Najnowsze komentarze:

 • avatar

  Kazio 2011-12-16 10:26

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  Czy taka 2 etapowa likwidacja wynika z czegoś wiecej niż tylko z praktyki - czy są jakieś wytyczne, zalecenia, standardy dot. powyższej problematyki?

 • avatar

  Olaf 2011-09-02 11:42

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  Fakt - w pozabilansowej można księgować jednostronnie :)

 • avatar

  eve 2011-09-02 11:15

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  w ewidencji pozabilansowej - nie musi być drugiego konta

 • avatar

  Prym 2011-06-23 12:16

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  w pkt 2 w ewidencji pozabilansowej jakie konto bedzie po drugiej stronie bo jak wiadomo kazdy zapis ma dwie strony

 • avatar

  ****** 2009-11-20 12:44

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  W artykule jest pomyłka, gdyż w przykładzie Z maszyną B wpisano złą wartość początkową.

HITY INFOR.PL

Niezbędnik

Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Z jakiego programu do prowadzenia księgowości korzystasz?