| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > TEMAT DNIA > Ulga na dzieci w zeznaniu za 2009 r.

Ulga na dzieci w zeznaniu za 2009 r.

Termin złożenia zeznania rocznego PIT za 2009 r. upływa 30 kwietnia 2010 r. Ostatni dzwonek, żeby przyjrzeć się najpopularniejszemu odliczeniu - uldze na wychowanie dzieci.W rozliczeniu za 2009 r. ulga prorodzinna przysługuje na każde dziecko:

• małoletnie,

• bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

• uczące się w szkole, do ukończenia 25. roku życia, jeżeli w roku podatkowym dziecko nie uzyskało dochodów - opodatkowanych według skali lub podatkiem ryczałtowym, o którym mowa w art. 30b updof - przekraczających kwotę 3089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

PRZYKŁAD

Rodzic posiada dwoje dzieci w wieku 17 i 21 lat. Młodsze dziecko (małoletnie) uczy się w szkole średniej, starsze (pełnoletnie) studiuje. Młodsze dziecko zarobiło w 2009 r. na umowę o dzieło 6000 zł. Starsze dziecko zarobiło na umowę o dzieło 2000 zł. Obojgu dzieciom przysługuje renta rodzinna. W takim przypadku rodzic może odliczyć ulgę z tytułu wychowania dwojga dzieci. Odliczenie od podatku rodzica wyniesie 2224,08 zł.

Przepisy precyzują, że odliczenie przysługuje na dziecko, w stosunku do którego podatnik:

1) wykonywał władzę rodzicielską,

2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,

3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

W rozliczeniu za 2009 r. obowiązuje regulacja, że odliczenie przysługuje za każdy miesiąc, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego albo sprawował opiekę. Za każdy taki miesiąc kalendarzowy podatnik może odliczyć od podatku 1/6 kwoty zmniejszającej podatek w pierwszym przedziale skali podatkowej, czyli 92,67 zł (556,02 zł / 6). Przy wychowywaniu dziecka przez pełny rok podatnik będzie mógł odliczyć od podatku w rozliczeniu za 2009 r. kwotę 1112,04 zł na każde dziecko.

 

Sprawdź aktywne druki do rozliczenia rocznego PIT za 2009 r. 

 

PRZYKŁAD

Dziecko urodziło się w lipcu 2009 r. Podatnik, będący jego rodzicem, może odliczyć od podatku kwotę 556,02 zł (92,67 zł x 6).

Odliczenie nie przysługuje poczynając od miesiąca, w którym dziecko:

1) na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,

2) wstąpiło w związek małżeński.

W rozliczeniu za 2009 r. zwiększyły się również obowiązki formalne związane z rozliczeniem ulgi, ponieważ dokonując odliczenia, w zeznaniu rocznym należy podać liczbę dzieci, ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

1) odpis aktu urodzenia dziecka,

2) zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

3) odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,

4) zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Odliczenie dotyczy obojga rodziców, opiekunów prawnych albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę ulgi mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. W przypadku gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka jest wykonywana władza, pełniona funkcja lub sprawowana opieka, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 miesięcznego limitu (92,67 zł), za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem (art. 27f ust. 3 updof).

PRZYKŁAD

W stosunku do rodziców został orzeczony rozwód. Oboje rodzice zachowali prawo do opieki nad jednym małoletnim dzieckiem. Dziecko przebywa praktycznie z matką. Do ojca dziecko jeździ na weekendy oraz na miesiąc wakacji. Byli małżonkowie doszli do porozumienia, że całą roczną ulgę z tytułu wychowania dziecka odliczać będzie matka. Takie rozwiązanie jest uprawnione.

WAŻNE!

Ulgi prorodzinnej nie może już rozliczyć płatnik w rozliczeniu PIT-40 za 2009 r. Podatnik, który może być rozliczany przez płatnika, jeżeli będzie chciał skorzystać z omawianej ulgi, musi sam złożyć roczne zeznanie podatkowe.

Nadal z ulgi nie mogą skorzystać podatnicy, których dzieci uzyskują przychody opodatkowane podatkiem liniowym lub podlegające przepisom ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub podatku tonażowym. Wyjątkiem jest uzyskiwanie przez dziecko przychodów z najmu (prowadzonego poza działalnością gospodarczą) opodatkowanych ryczałtem (art. 27f ust. 7 updof).

PRZYKŁAD

Podatnik posiada pełnoletnie dziecko w wieku 22 lat, które studiuje w szkole wyższej. W 2009 r. dziecko to osiągało przychody z najmu mieszkania opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W takim przypadku podatnik ma prawo odliczyć ulgę z tytułu wychowania dziecka.

Ulgę podatnik wykazuje w załączniku PIT/O.

Odliczenia dokonuje się od podatku obliczonego według skali podatkowej.

 

Więcej na temat odliczeń w zeznaniu za 2009 r. znajdziesz w Internetowym Serwisie Księgowego w artykule Odliczenia w zeznaniu rocznym za 2009 r.

 

• ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1541

Grzegorz Ziółkowski

doradca podatkowy

reklama

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

isk.infor.pl

Zdjęcia


Koszty podatkowe – wyłączenia i ograniczenia (PDF)14.90 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

SmartConsulting S.K.A.

SmartConsulting S.K.A. jest częścią SmartGoup Division, grupy firm powiązanych personalnie i kapitałowo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK