| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > TEMAT DNIA > Służbowa komórka i samochód menedżera opodatkowane?

Służbowa komórka i samochód menedżera opodatkowane?

Z niedawnego wyroku NSA wynika, iż podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodem osób zatrudnionych na podstawie kontraktów menedżerskich są wszelkie świadczenia otrzymane w celu wykonania usługi, w tym m.in. służbowa komórka i samochód.

Firma (spółka) jako płatnik ma więc obowiązek obliczenia, pobrania i wpłacenia do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od zapewnionych zleceniobiorcom środków technicznych, takich jak: telefon komórkowy, samochód służbowy, komputer, a także od pokrytych kosztów związanych z wykonywaniem kontraktów menedżerskich, takich jak m.in. koszty przejazdów, usług hotelowych, organizacji spotkań.

W wyroku z 6 grudnia 2012 r. (sygn. akt II FSK 709/11) NSA wskazał bowiem, iż podlegającym opodatkowaniu przychodem osób wykonujących umowy o zarządzanie na rzecz firmy jest bowiem w szczególności udostępnienie w celu wykonania usług przez te osoby na rzecz firmy przewidzianych umową składników jej majątku oraz ponoszenie przez firmę zgodnie z umową innych kosztów związanych z wykonaniem przez te osoby usług na jej rzecz. Ponadto, zdaniem Sądu, ponoszone przez firmę wydatki na rzecz osób fizycznych na podstawie zawartych z nimi umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, związane z eksploatacją samochodów służbowych, telefonów komórkowych, komputerów, stanowią element ich dodatkowego wynagrodzenia i są przychodami w rozumieniu art. 13 pkt 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (u.p.d.o.f.). Stąd płatnicy są zobowiązani do poboru zaliczek na podatek dochodowy od świadczeń niepieniężnych stawianych do dyspozycji podatników z tytułu umów o zarządzanie.

NSA wyjaśnił przy tym, że skoro zgodnie z art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f., przychodem jest określone w kontrakcie wynagrodzenie za wykonywanie określonych czynności, jak również wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, to wydatki uznane za elementy dodatkowego wynagrodzenia osoby zarządzającej firmą (w rozpatrywanym przypadku koszty, jakie firma ponosi w związku z eksploatacją środków majątkowych udostępnionych zleceniobiorcom, tj. samochodów, komputerów i telefonów), stanowią przychody w rozumieniu art. 13 pkt 9 u.p.d.o.f., a ich wielkość wpływa na kształt podstawy opodatkowania osoby zarządzającej firmą. Wskazane wydatki odpowiadają bowiem pracy menedżera wykonywanej na podstawie zawartej umowy o zarządzaniu przedsiębiorstwem (tak też: NSA w wyroku z dnia 27 listopada 2007 r., sygn. II FSK 1389/07).

Artykuł 13 pkt 9 u.p.d.o.f. stanowi, że za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7. Oznacza to, że niezależnie od formy wykonywania działalności, przychody osób wynikające z zawartych umów o zarządzanie są traktowane jako przychody pochodzące z działalności wykonywanej osobiście. Wszelkie przychody z tytułu umów menedżerskich są zatem kwalifikowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście.

Kiedy program lojalnościowy nie będzie podlegał opodatkowaniu

Zasady opodatkowania przychodu uzyskanego ze zbycia akcji

W jakich przypadkach podatki mogą stanowić koszty uzyskania przychodu

Art. 41 ust. 1 u.p.d.o.f. określa natomiast obowiązki płatników i zasady pobierania zaliczek na podatek dochodowy. Od dnia 1 stycznia 2007 r. zmieniony art. 41 ust. 1 u.p.d.o.f. stanowi, że obowiązkiem poboru zaliczki (zryczałtowanego podatku) są objęte podmioty, które nie tyle dokonują "wypłaty świadczeń", co "dokonują świadczeń". Tak znowelizowany przepis wyraźnie wskazuje zatem nie tylko na przychody pieniężne, ale również przychody w postaci świadczeń rzeczowych i innych nieodpłatnych świadczeń, od których płatnik pobierać może i powinien zaliczkę na podatek także od świadczeń niepieniężnych. Jednakże, zgodnie z dodanym od dnia 1 stycznia 2007 r. art. 41 ust. 7 pkt 3 u.p.d.o.f., jeżeli przedmiotem świadczeń, o których mowa w art. 13 pkt 9 u.p.d.o.f. nie są pieniądze, to podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia. NSA zauważył jednak, iż obowiązujący od dnia 1 stycznia 2007 r. przepis art. 41 ust. 7 pkt 3 u.p.d.o.f. dotyczy obowiązków podatnika, a nie płatnika, a więc nie zmienia obowiązków płatnika.

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Zespół doradców podatkowych Jacek Czernecki

Zdjęcia


Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201849.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK