| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > TEMAT DNIA > Dowody księgowe w PKPiR

Dowody księgowe w PKPiR

Podstawą zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (PKPiR) są dowody księgowe. Jakie są wymagania dla dowodów księgowych?


Wymagania dotyczące dokumentów księgowych


Dowodami księgowymi są:

1) faktury VAT, w szczególności „faktury zwykłe”, faktury VAT RR, dokumenty celne, rachunki oraz faktury korygujące i noty korygujące, odpowiadające warunkom określonym w przepisach o VAT, lub

2) inne dowody, wymienione poniżej, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej:

a) wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,

b) datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty,

c) przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,

d) podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych

- oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie.

Dowód księgowy powinien być sporządzony w języku polskim. Treść dowodu musi być pełna i zrozumiała; dopuszczalne jest stosowanie skrótów ogólnie przyjętych.

Jeżeli w dowodzie podane jest wartościowe określenie operacji gospodarczej tylko w walucie obcej, podatnik posiadający ten dowód jest obowiązany przeliczyć walutę obcą na złote, po obowiązującym w dniu dokonania operacji kursie, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym. Wynik przeliczenia należy zamieścić w wolnych polach dowodu lub w załączniku do dowodu sporządzonego w walucie obcej.

Błędy w dowodach księgowych można poprawiać wyłącznie przez skreślenie niewłaściwie napisanego tekstu lub liczby, w sposób pozwalający odczytać tekst lub liczbę pierwotną, i wpisanie tekstu lub liczby właściwej. Poprawka dokonana w dowodzie księgowym musi być potwierdzona datą i podpisem osoby dokonującej poprawki. Powyższy sposób poprawiania błędów nie dotyczy oczywiście dowodów księgowych, dla których ustalono odrębnymi przepisami zakaz dokonywania jakichkolwiek poprawek, oraz do dowodów obcych. Dowody obce mogą być w takich przypadkach poprawione przez wystawienie i przesłanie kontrahentowi dowodu korygującego (noty). Dowody własne zewnętrzne przesłane uprzednio kontrahentowi mogą być poprawione tylko przez wystawienie dowodu korygującego (noty).

Błędy na fakturze - termin płatności i wyrażona słownie kwota należności

Podatnicy zobowiązani są przechowywać dokumenty księgowe do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, a więc w zasadzie przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.


Faktury VAT i rachunki


Obowiązek wystawiania faktur VAT określa ustawa o podatku od towarów i usług (VAT). Szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać, oraz sposób i okres ich przechowywania ustala obecnie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (z późn. zm.). Natomiast rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej określa sposób i warunki przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także zasady przechowywania oraz tryb udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej faktur przesyłanych drogą elektroniczną.

VAT 2013. Zmiany VAT dotyczące fakturowania

Regulamin wystawiania faktur - czy jest konieczny

W 2013 r. łatwiej wysyłać faktury drogą elektroniczną

Prowadzący działalność gospodarczą, których nie dotyczy obowiązek wystawiania faktur VAT (np. korzystający ze zwolnienia podmiotowego z VAT określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT), zobowiązani są do wystawiania rachunków, o których mowa w Ordynacji podatkowej (na zasadach podobnych jak w przypadku faktur VAT). Są one uznawane za faktury na gruncie przepisów o VAT, a także mogą być podstawą zapisów w PKPiR.

reklama

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Zespół doradców podatkowych Jacek Czernecki

Zdjęcia


JPK_VAT 2018 – Instrukcja wdrożenia49.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Goc

Dyrektor Handlowy w firmie Janpol

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK