| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > TEMAT DNIA > Terminy zapłaty w ścisłych ramach

Terminy zapłaty w ścisłych ramach

28 kwietnia 2013 r. wejdzie w życie nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Określa ona m.in. szczególne zasady dotyczące rozliczenia transakcji handlowych związanych z dostawą towarów lub świadczeniem usług oraz tzw. stałą rekompensatę za koszty odzyskiwania należności.

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 28 marca 2013 poz. 403)

Zasadniczym celem nowej ustawy jest zwalczanie pogłębiającego się problemu zatorów płatniczych poprzez wprowadzenie instrumentów wspomagających zmniejszanie opóźnień w zapłacie należności oraz dyscyplinujących strony do stosowania krótkich terminów płatności. Zastąpienie obowiązującej dotychczas ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych wynika także z obowiązku implementacji do krajowego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (Dz.Urz. UE L 2011 Nr 48, str. 1).


Kogo obejmuje nowa ustawa


Zakres podmiotowy nowej regulacji obejmuje:

- przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz podmioty prowadzące działalność, do której nie stosuje się przepisów tego aktu;

- podmioty podlegające przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych;

- osoby wykonujące wolny zawód;

- oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych oraz zagranicznych przedsiębiorców prowadzących przedsiębiorstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także przedsiębiorców z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej. Szczególną kategorię podmiotów stanowią tzw. podmioty publiczne.


Zakres zastosowania


Ustawa nie ma zastosowania do: długów objętych postępowaniami prowadzonymi na podstawie przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze; umów, na podstawie których są wykonywane czynności bankowe; umów, których stronami są wyłącznie podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych; a także dostaw i usług, których przedmiotem są broń, amunicja lub materiały do ich produkcji, przeznaczone wyłącznie do celów wojskowych.

W transakcjach handlowych, gdy wierzyciel spełni swoje świadczenie (poprzez dostarczenie towaru bądź wykonanie usługi), a nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie lub w wezwaniu do zapłaty (np. w doręczonej fakturze), przysługiwać mu będą odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek od zaległości podatkowych określanej na podstawie Ordynacji podatkowej (które obecnie wynoszą 11,5%). Jeśli zaś strony przewidziały w umowie termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, to wierzyciel, to może żądać odsetek ustawowych (aktualnie 13%) po upływie 30 dni od dnia spełnienia swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury.

Wierzytelności nieściągalne a VAT

Zapraszamy na forum Księgowość

Odsetki od zaległości podatkowych maleją do 11,5 proc.


Terminy zapłaty


Zgodnie z nowymi przepisami, w transakcjach między przedsiębiorcami termin zapłaty co do zasady nie powinien przekraczać 60 dni. Można go wydłużyć jedynie po spełnieniu określonych warunków (brak sprzeczności ze społeczno-gospodarczym celem umowy i zasadami współżycia społecznego oraz obiektywne uzasadnienie wydłużenia, z uwzględnieniem właściwości towaru czy usługi). Konsekwencją wydłużenia terminu ponad 60 dni, pomimo niespełnienia ww. przesłanek, będzie możliwość naliczenia przez wierzyciela odsetek za opóźnienie w wysokości odsetek od zaległości podatkowych określanej na podstawie Ordynacji podatkowej, chyba że strony uzgodniły wyższe odsetki.

reklama

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Zespół doradców podatkowych Jacek Czernecki

Zdjęcia


CIT 2018. Komentarz299.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Dybka

Aplikant adwokacki, specjalista w dziedzinie prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK