| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > TEMAT DNIA > Kiedy sprzedaż dokonywana przez internet podlega VAT

Kiedy sprzedaż dokonywana przez internet podlega VAT

Jeżeli sprzedaż przez internet prowadzona przez osobę fizyczną zostanie uznana za sprzedaż o charakterze zorganizowanym i ciągłym, podatnik będzie zobowiązany do odprowadzenia VAT.

Zarobkowy charakter działalności oznacza, że działalność ta jest nastawiona na osiągnięcie zysku, dochodu.

Zorganizowany sposób działania w obrocie gospodarczym to prowadzenie tej działalności w sposób metodyczny, zaplanowany, systematyczny, uporządkowany. O zorganizowanym charakterze działalności zarobkowej może świadczyć ponadto wyodrębnienie istnienia pewnych składników materialnych i niematerialnych służących prowadzeniu tej działalności czy też przyjęcie przez ten podmiot określonej formy organizacyjno-prawnej i dopełnienie wymogu rejestracji w ewidencji działalności gospodarczej, choć tych okoliczności nie należy uważać za element decydujący o zorganizowanym charakterze prowadzonych działań.

Wykonywanie działań w sposób ciągły to prowadzenie ich w sposób stały, nie okazjonalny. Ciągłość działania wiąże się z jego planowanym charakterem i realizacją poszczególnych zamierzeń. Działanie we własnym imieniu oznacza, że podmiot prowadzący działalność gospodarczą występuje jako podmiot niezależny prawnie od innych podmiotów, a podejmowane przez niego czynności rodzą bezpośrednio dla niego określone prawa i obowiązki (por. wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2011 r., sygn. akt I SA/Bd 709/10).

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że kwalifikacja przychodów uzyskanych z tytułu aukcji internetowej do właściwego źródła przychodów może nastąpić w konkretnym stanie faktycznym, przy uwzględnieniu wszystkich aspektów sprawy. Tylko w konkretnym stanie faktycznym można stwierdzić, czy przychody uzyskane z tytułu aukcji internetowej należy zaliczyć do przychodów z odpłatnego zbycia, czy do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jednocześnie wyjaśnić należy, że wielkość sprzedaży dokonywanej na aukcjach internetowych nie jest przesłanką przesądzającą o podatkowej kwalifikacji przychodów uzyskiwanych z takiej sprzedaży. Jest to jedna z przesłanek podlegająca ocenie w konkretnym stanie faktycznym.


Wniosek o interpretację w przypadku wątpliwości


Powyższe wyjaśnienia mają one charakter ogólny i nie stanowią interpretacji przepisów prawa podatkowego, o których mowa w art. 14a i 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.).

Podatnicy, dokonujący sprzedaży przez internet, którzy mają wątpliwości, czy ich sprzedaż podlega opodatkowaniu, mogą skorzystać z instytucji interpretacji podatkowej.

Zasady udzielania interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników szczegółowo określają przepisy art. 14b- 14p ustawy Ordynacja podatkowa. Stosownie do art. 14b § l tej ustawy minister właściwy do spraw finansów publicznych na pisemny wniosek zainteresowanego wydaje w jego indywidualnej sprawie pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Działając na podstawie upoważnienia zawartego w art. 14b § 6 ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych w celu zapewnienia jednolitości wydawanych wiążących interpretacji i usprawnienia obsługi wnioskodawców upoważnił dyrektorów izb skarbowych w Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie do wydawania interpretacji indywidualnych w jego imieniu, określając jednocześnie właściwość rzeczową i miejscową upoważnionych organów (rozporządzenie ministra finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego, Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.).

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej powinien mieć formę określoną w rozporządzeniu ministra finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku (Dz. U. z 2013 r. poz. 188). Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej powinien zawierać wyczerpujące przedstawienie zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, pytanie przyporządkowane do opisanego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) oraz stanowisko wnoszącego wniosek.

reklama

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia


Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »