| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > TEMAT DNIA > Samochód osobowy w firmie - od zakupu do sprzedaży

Samochód osobowy w firmie - od zakupu do sprzedaży

Samochód osobowy stanowi często składnik majątku firmy. Jego zakup, późniejsza eksploatacja i sprzedaż są regulowane przez wiele przepisów zarówno podatkowych, jak i wynikających z prawa bilansowego.


Wartość początkowa w przypadku zakupu samochodu


Ustawa o rachunkowości nakazuje, by w przypadku odpłatnego nabycia środka trwałego (samochodu) jego wartość początkową stanowiła cena nabycia. Jest ona określona w art. 28 ust. 2 i 8 uor i obejmuje:

• cenę zakupu, obejmującą kwotę należną sprzedającemu bez podlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększoną o obciążenia publicznoprawne,

• koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem środka trwałego do użytkowania, łącznie z kosztami transportu, załadunku, rozładunku, ubezpieczenia w transporcie, opłatami notarialnymi, skarbowymi,

• naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania nabycia środków trwałych obejmujące w szczególności: odsetki, prowizje i różnice kursowe od kredytów i pożyczek (dodatnie różnice kursowe pomniejszają wartość początkową).

Odliczenie VAT od samochodów - 50% odliczenia przez 5 lat

Zobacz e-poradnik „Środki trwałe w firmie” dostępny na www.inforfk.pl


Ustawy podatkowe niemal identycznie znaczeniowo definiują cenę nabycia (por. art. 16g ust. 3 i 5 updop oraz art. 22g ust. 3 i 5 updof). Jedyną różnicą, która nie wynika z definicji ceny nabycia, ale z wydawanych interpretacji, jest fakt, że organy podatkowe pozwalają włączyć do wartości początkowej tylko te odsetki i różnice kursowe, które zostały opłacone do dnia przyjęcia środka trwałego do ewidencji. Potwierdzenie takiego stanowiska można znaleźć np. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 marca 2011 r., sygn. IPPB5/423-5/11-5/IŚ.

Należy jednak przypuszczać, że Ministerstwo Finansów zmieni w tej kwestii zdanie na korzyść podatników. Świadczą o tym nieliczne interpretacje, w których organy podatkowe pozwalają zaliczyć do wartości początkowej naliczone, ale niezapłacone odsetki (np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 lutego 2012 r., sygn. IPPB5/423-1128/11-2/IŚ).

Należy jednak pamiętać, że w wartości początkowej uwzględnia się różnice kursowe powstałe zarówno na zobowiązaniach, jak i różnice kursowe od własnych środków pieniężnych, które powstały przy zapłacie za samochód.

Rozliczanie VAT od samochodów wziętych w leasing


PRZYKŁAD 1

Jednostka zakupiła samochód osobowy od dostawcy zagranicznego. Faktura na kwotę 10 000 euro została wystawiona 20 marca 2013 r. Kurs średni z dnia poprzedzającego dzień jej wystawienia wynosił 4,10 PLN/EUR. Zapłaty dokonano z własnego rachunku walutowego 27 marca 2013 r., wyceniając rozchód według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego rozchód waluty, który wynosił 4,16 PLN/EUR. Na dzień zapłaty jednostka posiadała na koncie walutowym kwotę 15 000 euro zakupionych w banku po kursie sprzedaży banku, który wynosił 4,25 PLN/EUR. Samochód przyjęto do użytkowania 2 kwietnia 2013 r.

1. Faktura VAT od dostawcy zagranicznego: 10 000 EUR x 4,10 PLN/EUR = 41 000 zł

Wn konto 300 „Rozliczenie zakupu” 41 000,00 zł

Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki” 41 000,00 zł

oraz

Wn konto 080 „Środki trwałe w budowie” 41 000,00 zł

Ma konto 300 „Rozliczenie zakupu” 41 000,00 zł

2. Uregulowanie zobowiązania wobec dostawcy zagranicznego: 10 000 EUR x 4,16 PLN/EUR = 41 600 zł

Wn konto 240 „Pozostałe rozrachunki” 41 600,00 zł

Ma konto 135 „Rachunek walutowy” 41 600,00 zł

reklama

Autor:

Źródło:

Monitor Księgowego

Zdjęcia


Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Darren Chong

Ekspert ds. kontaktów biznesowych z Azjatami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »