| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > TEMAT DNIA > Faktura korygująca po zakończeniu roku

Faktura korygująca po zakończeniu roku

Jak należy rozliczyć fakturę korygującą wartość sprzedaży usługi z roku poprzedniego, jeżeli nabywca zakwestionował ją dopiero w czerwcu br.? Zeznanie roczne z podatku dochodowego jest już sporządzone. Sprawozdanie zostało zatwierdzone. Jak ująć w księgach fakturę korygującą po zakończeniu roku u kupującego, a jak u sprzedającego?


Faktury korygujące a skutki podatkowe


Dla celów podatkowych istnieją dwa podejścia do ujęcia kosztów


Podejście I

Dla celów podatku dochodowego koszty „dzieli się” na bezpośrednio związane z przychodami oraz na koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, tj. koszty pośrednie. Moment, w którym jednostka ujmuje wydatek w kosztach uzyskania przychodów, zależy od tego, do której z tych grup kosztów wydatek jest zakwalifikowany:

• koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po terminie złożenia zeznania podatkowego, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie,

• koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Faktura korygująca zmniejszająca podatek, gdy usługa nie podlega VAT

Zapraszamy na forum Rachunkowość

Gdy koszty bezpośrednie zostaną poniesione po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i złożeniu zeznania podatkowego, wówczas koszty dotyczące poprzedniego roku są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe/składane zeznanie.

Natomiast koszty pośrednie są potrącalne w dacie poniesienia. Zatem koszty pośrednie będą uwzględniane w kosztach uzyskania przychodów na tych samych zasadach jak dla celów bilansowych (z wyjątkiem rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów).


Posłuchaj audycji radia INFOR.PL „Zatwierdzanie sprawozdania finansowego” dostępnej na www.inforfk.pl


Podejście II


W ostatnim czasie organy podatkowe prezentowały pogląd, zgodnie z którym przychody podatkowe/koszty podatkowe należy korygować w okresie rozliczeniowym, w którym ujęto przychody/koszty wynikające z faktury pierwotnej. Bez znaczenia jest przy tym przyczyna korekty oraz czy dotyczy ona kosztów bezpośrednio czy pośrednio związanych z przychodami.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 18 stycznia 2013 r. (sygn. IPPB5/423-1222/12-3/MK) stwierdził:

Podkreślić należy, iż faktura korygująca nie dokumentuje odrębnego, niezależnego zdarzenia gospodarczego, lecz odnosi się ściśle do stanu zaistniałego w przeszłości. Przyczyny jej wystawienia mogą być zróżnicowane. Niezależnie jednak od przyczyny korekty wskazać należy, że punktem odniesienia dla faktury korygującej jest zawsze faktura pierwotna. Faktura korygująca nie generuje bowiem nowego (innego) momentu powstania przychodu, lecz modyfikuje jedynie „pierwotną” wysokość przychodu.

Przepisy ustawy o pdop nie określają zasad dokonywania korekt przychodów. Nie ma również uregulowań dotyczących momentu zmniejszenia lub zwiększenia przychodów, tj. czy przychód pomniejsza się lub powiększa w dacie korekty, czy w dacie powstania przychodu należnego. Wobec tego należy posłużyć się literalną wykładnią powołanych przepisów, która prowadzi do wniosku, że do przychodów podatkowych zalicza się tylko takie przychody, które w danym momencie są należne podatnikowi, czyli są wymagalne, niewątpliwe i bezwarunkowe.

Dla ustalenia przychodu istotnym zagadnieniem jest określenie daty uzyskania przychodu, z którą ustawa o pdop łączy moment powstania obowiązku podatkowego. Pierwszeństwo w kształtowaniu daty powstania przychodu należnego ma dzień dokonania czynności - wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego, wykonania usługi lub jej częściowego wykonania. Przy czym w przypadku rozliczania usług w okresach rozliczeniowych datą powstania przychodu jest ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. Późniejsze wystawienie faktury VAT korygującej nie powoduje zmiany daty powstania przychodu, który powstał na ww. zasadach. Faktura korygująca powinna mieć zatem wpływ na przychody należne, określone w fakturze pierwotnej, bowiem dotyczy ona uprzednio wykazanych przychodów, a nie jakichkolwiek innych przychodów.

Jeśli więc faktura korygująca dotyczy przychodu w roku podatkowym wcześniejszym niż data wystawienia faktury korygującej, to faktura ta powinna być uwzględniona w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania sprzedaży, poprzez złożenie odpowiedniej korekty zeznania podatkowego. Faktura korygująca wykazuje bowiem właściwy (wyższy, niższy) przychód. Korekta przychodu wynikająca z faktury korygującej powinna zatem być odnoszona do uprzednio wykazanego przychodu należnego, ponieważ późniejsze wystawienie faktury korygującej nie powoduje zmiany daty powstania tego przychodu. Podobny pogląd wyraził Naczelny Sąd Administracyjny m.in. w wyrokach z 26 czerwca 2012 r. (sygn. akt II FSK 2422/10) oraz z 12 lipca 2012 r. (sygn. akt II FSK 2660/10).

Więcej na ten temat w Biuletynie Głównego Księgowego

Joanna Gawrońska

biegły rewident

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK