| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > TEMAT DNIA > Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych w 2014 r.

Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych w 2014 r.

Od 1 stycznia 2014 r. będą obowiązywały nowe stawki maksymalne podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych. Wzrosną one w stosunku do roku 2013 o 0,9%. Rada Gminy ma możliwość uchwalić stawki niższe od maksymalnych.


Stawki podatków i opłat lokalnych w 2014 r.


Górne granice stawek kwotowych poniższych podatków i opłat lokalnych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, górne granice stawek kwotowych na każdy rok podatkowy z uwzględnieniem ww. zasady, zaokrąglając je w górę do pełnych groszy. Powyższy wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza.

Odliczenie VAT od samochodów w 2014 r.

Poniżej podajemy maksymalne stawki, wynikające z obwieszczenia Ministra Finansów z 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. poz. 724) i ustawy o podatkach i opłatach lokalnych:

Podatek/opłata

Maksymalna stawka

Podatek od nieruchomości

od gruntów

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,89 zł od 1 m2 powierzchni

pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

4,56 zł od 1 ha powierzchni

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,46 zł od 1 m2 powierzchni

od budynków lub ich części

mieszkalnych

0,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

23,03 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

7,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

 

od budowli

2% ich wartości

Podatek od środków transportowych

 

samochód ciężarowy

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

818,17 zł

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1364,92 zł

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1637,89 zł

równej lub wyższej niż 12 ton

3125,56 zł

ciągnik siodłowy lub balastowy

przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

1910,85 zł

przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,

w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

do 36 ton włącznie

 

2415,84 zł

powyżej 36 ton

3125,56 zł

przyczepa lub naczepa

która łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

 

1637,89 zł

która łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

do 36 ton włącznie

 

1910,85 zł

powyżej 36 ton

2415,84 zł

autobus

w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

mniejszej niż 30 miejsc

 

1910,85 zł

równej lub wyższej niż 30 miejsc

2415,84 zł

Opłata targowa

764,62 zł dziennie

Opłata miejscowa

w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach

2,19 zł dziennie

w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej

3,11 zł dziennie

Opłata uzdrowiskowa

4,30 zł dziennie

Opłata od posiadania psów

121,01 zł rocznie od jednego psa

 


Zobacz także:
Limit prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2014 r.

Wyższa akcyza na wyroby alkoholowe w 2014 r.

Zapraszamy na forum o podatkach

A.J.

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o. o.
ul. Zagrody 20a, 30-318 Kraków
tel.: 12 260 98 10, e-mail: doradcy@doradcy.pl, www.doradcy.pl
Usługi księgowe i doradztwo podatkowe,
pomoc prawno-podatkowa oraz reprezentacja
Klienta przed aparatem skarbowym.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

ASCS-Consulting Biuro Rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »