| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > TEMAT DNIA > CIT-8 za 2013 r. - instrukcja wypełniania

CIT-8 za 2013 r. - instrukcja wypełniania

Do końca marca 2014 r. podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, zobowiązani są złożyć zeznanie roczne CIT-8 za 2013 r., w którym wykażą uzyskany w ubiegłym roku dochód lub poniesioną stratę. Jak prawidłowo wypełnić zeznanie CIT-8?


Porada pochodzi z serwisu:

 


Podmioty obowiązane do składania zeznania rocznego CIT-8


1. Do rozliczenia rocznego obowiązani są, co do zasady, wszyscy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych. W 2013 r. podatnikami tymi były:

1) osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji,

2) jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek: cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych (spółki komandytowo-akcyjne stały się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych dopiero z dniem 1 stycznia 2014 r., a więc nie składają one zeznania CIT-8 za 2013 r.),

3) osiągające w Polsce dochody spółki niemające osobowości prawnej, mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

2. Na obowiązek złożenia zeznania rocznego nie ma wpływu zakres obowiązku podatkowego. Zeznanie CIT-8 składają zarówno podatnicy objęci nieograniczonym obowiązkiem podatkowym, jak i objęci ograniczonym obowiązkiem podatkowym. Obowiązkowi składania zeznań podlegają również podatkowe grupy kapitałowe utworzone na podstawie przepisów art. 1a updop (z zastrzeżeniem, że podatkowe grupy kapitałowe nie składają zeznania CIT-8, lecz zeznanie CIT-8A albo CIT-8B).

Podwyższenie kapitału zakładowego z kapitału zapasowego - skutki w CIT

3. Od zasady, że obowiązkiem podatnika jest złożenie zeznania rocznego CIT-8 i rozliczenie podatku, przepisy przewidują wyjątki. Zostały one określone w art. 27 ust. 1 updop. Zgodnie z tym przepisem zeznania nie składają m.in. określone fundusze inwestycyjne i emerytalne. Pozostałe wyjątki nie dotyczą prowadzących działalność gospodarczą.

4. Drugą (niewymienioną wprost) grupę podatników zwolnionych z obowiązku składania zeznania CIT-8 stanowią podatnicy, którzy w ciągu roku osiągnęli wyłącznie przychody opodatkowane podatkiem w formie ryczałtu, czyli niepodlegające kumulacji z pozostałymi przychodami. W praktyce dotyczy to podatników objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym, osiągających w Polsce przychody określone w art. 21 updop (niektóre przychody uzyskiwane przez podatników objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym) oraz podatników osiągających przychody, o których mowa w art. 22 updop (przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych).

5. Nie są zwolnieni z obowiązku złożenia rocznego zeznania CIT-8 podatnicy korzystający ze zwolnienia z wpłacania zaliczek na podatek na podstawie art. 25 ust. 5 updop (ze zwolnienia tego często korzystają, między innymi, związki zawodowe czy wspólnoty mieszkaniowe). A zatem skorzystanie z tego zwolnienia i niewpłacanie w ciągu roku zaliczek na podatek nie wyłącza po zakończeniu roku obowiązku złożenia zeznania CIT-8.

Cena znacznie odbiegająca od wartości rynkowej w CIT


Organ podatkowy właściwy do złożenia zeznania


6. Organem podatkowym właściwym do złożenia zeznania rocznego jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę podatnika (art. 17 § 1 Ordynacji podatkowej). Zasadę tę uściśla § 2 rozporządzenia w sprawie właściwości organów podatkowych, z którego wynika, że właściwy jest organ podatkowy według adresu siedziby podatnika wynikającej:

1) z odpowiedniego rejestru lub

2) ze statutu lub umowy, jeżeli adres siedziby nie został ujawniony w odpowiednim rejestrze.

W przypadku zeznania składanego za grupę kapitałową zastosowanie ma § 3 rozporządzenia w sprawie właściwości organów podatkowych stanowiący, że właściwy w sprawach opodatkowania grupy kapitałowej jest organ podatkowy właściwy w sprawach tego podatku dla spółki reprezentującej taką grupę, wskazanej w umowie o jej utworzeniu.

Korekta kosztów w CIT - nowe interpretacje organów podatkowych

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Profika Broker

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK