| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > TEMAT DNIA > CIT-8 za 2013 r. - instrukcja wypełniania

CIT-8 za 2013 r. - instrukcja wypełniania

Do końca marca 2014 r. podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, zobowiązani są złożyć zeznanie roczne CIT-8 za 2013 r., w którym wykażą uzyskany w ubiegłym roku dochód lub poniesioną stratę. Jak prawidłowo wypełnić zeznanie CIT-8?


Porada pochodzi z serwisu:

 


Podmioty obowiązane do składania zeznania rocznego CIT-8


1. Do rozliczenia rocznego obowiązani są, co do zasady, wszyscy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych. W 2013 r. podatnikami tymi były:

1) osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji,

2) jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek: cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych (spółki komandytowo-akcyjne stały się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych dopiero z dniem 1 stycznia 2014 r., a więc nie składają one zeznania CIT-8 za 2013 r.),

3) osiągające w Polsce dochody spółki niemające osobowości prawnej, mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

2. Na obowiązek złożenia zeznania rocznego nie ma wpływu zakres obowiązku podatkowego. Zeznanie CIT-8 składają zarówno podatnicy objęci nieograniczonym obowiązkiem podatkowym, jak i objęci ograniczonym obowiązkiem podatkowym. Obowiązkowi składania zeznań podlegają również podatkowe grupy kapitałowe utworzone na podstawie przepisów art. 1a updop (z zastrzeżeniem, że podatkowe grupy kapitałowe nie składają zeznania CIT-8, lecz zeznanie CIT-8A albo CIT-8B).

Podwyższenie kapitału zakładowego z kapitału zapasowego - skutki w CIT

3. Od zasady, że obowiązkiem podatnika jest złożenie zeznania rocznego CIT-8 i rozliczenie podatku, przepisy przewidują wyjątki. Zostały one określone w art. 27 ust. 1 updop. Zgodnie z tym przepisem zeznania nie składają m.in. określone fundusze inwestycyjne i emerytalne. Pozostałe wyjątki nie dotyczą prowadzących działalność gospodarczą.

4. Drugą (niewymienioną wprost) grupę podatników zwolnionych z obowiązku składania zeznania CIT-8 stanowią podatnicy, którzy w ciągu roku osiągnęli wyłącznie przychody opodatkowane podatkiem w formie ryczałtu, czyli niepodlegające kumulacji z pozostałymi przychodami. W praktyce dotyczy to podatników objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym, osiągających w Polsce przychody określone w art. 21 updop (niektóre przychody uzyskiwane przez podatników objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym) oraz podatników osiągających przychody, o których mowa w art. 22 updop (przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych).

5. Nie są zwolnieni z obowiązku złożenia rocznego zeznania CIT-8 podatnicy korzystający ze zwolnienia z wpłacania zaliczek na podatek na podstawie art. 25 ust. 5 updop (ze zwolnienia tego często korzystają, między innymi, związki zawodowe czy wspólnoty mieszkaniowe). A zatem skorzystanie z tego zwolnienia i niewpłacanie w ciągu roku zaliczek na podatek nie wyłącza po zakończeniu roku obowiązku złożenia zeznania CIT-8.

Cena znacznie odbiegająca od wartości rynkowej w CIT


Organ podatkowy właściwy do złożenia zeznania


6. Organem podatkowym właściwym do złożenia zeznania rocznego jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę podatnika (art. 17 § 1 Ordynacji podatkowej). Zasadę tę uściśla § 2 rozporządzenia w sprawie właściwości organów podatkowych, z którego wynika, że właściwy jest organ podatkowy według adresu siedziby podatnika wynikającej:

1) z odpowiedniego rejestru lub

2) ze statutu lub umowy, jeżeli adres siedziby nie został ujawniony w odpowiednim rejestrze.

W przypadku zeznania składanego za grupę kapitałową zastosowanie ma § 3 rozporządzenia w sprawie właściwości organów podatkowych stanowiący, że właściwy w sprawach opodatkowania grupy kapitałowej jest organ podatkowy właściwy w sprawach tego podatku dla spółki reprezentującej taką grupę, wskazanej w umowie o jej utworzeniu.

Korekta kosztów w CIT - nowe interpretacje organów podatkowych

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

HRM partners

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK