| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > TEMAT DNIA > Kasy fiskalne w centrach fitness, saunach i solariach

Kasy fiskalne w centrach fitness, saunach i solariach

1 października 2007 r. w centrach fitness, solariach, saunach, łaźniach oraz w innych placówkach zajmujących się poprawą kondycji fizycznej podatnicy będą obowiązani zainstalować kasy fiskalne.

Obowiązek ten dotyczy tych podatników, których obroty ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przekraczają 40 000 zł oraz tych podatników, których udział obrotów z tej działalności w obrotach ogółem w I półroczu 2007 r. nie przekroczył 70%.

Obowiązek zainstalowania kas wynika z rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących obowiązującego od 1 lipca br. W rozporządzeniu tym Minister Finansów zrezygnował z części dotychczas obowiązujących zwolnień.

W kasie fiskalnej powinny być ewidencjonowane następujące rodzaje usług:

- usługi wspomagające transport drogowy pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 63.21.25); dotyczy to np. usług terminali, kontroli natężenia ruchu, badania bezpieczeństwa ruchu,

- usługi naukowo-badawcze (PKWiU 73); dotyczy to np. prac badawczych i rozwojowych we wszystkich dziedzinach,

- usługi w zakresie badań i analiz technicznych (PKWiU 74.30); dotyczy to np. badania składu i właściwości substancji, przeglądów pojazdów mechanicznych, badań związanych z wydawaniem atestów,

- usługi reklamowe (do 30 czerwca 2007 r. usługi reklamowe z wyłączeniem usług związanych z organizacją reklamy handlowej i usługowej - PKWiU ex 74.4 - korzystały ze zwolnienia),

- usługi związane z pakowaniem prezentów, paczek pocztowych i podobnych (PKWiU 74.82.10-00.50),

- usługi związane z poprawą kondycji fizycznej (PKWiU 93.04); dotyczy np. saun, łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, pijalni wód leczniczych, centrów fitness,

- usługi pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 93.05), z wyjątkiem wykonywanych przez schroniska dla zwierząt.

Obowiązek wprowadzenia kas fiskalnych w najszerszym zakresie obejmie podatników prowadzących usługi w zakresie poprawy kondycji fizycznej, jak też w zakresie badań oraz analiz technicznych (przeglądów pojazdów mechanicznych).

Od 1 października 2007 r. w kasie muszą być też rejestrowane dostawy wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU. Do dostaw tego rodzaju nie będą miały zastosowania żadne zwolnienia z obowiązku stosowania kas.

Instalacja kasy - obowiązki podatnika

W związku z instalacją kasy podatnik powinien:

1) złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania,

2) dokonać tzw. fiskalizacji kasy, czyli zainicjowania pracy kasy w trybie fiskalnym (czynności tej dokonuje serwis),

3) w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji należy zgłosić kasę w urzędzie skarbowym na urzędowym druku - „zawiadomienie podatnika o miejscu instalacji kasy rejestrującej”.

Ulga na zakup kasy

Podatnicy instalujący kasy rejestrujące po raz pierwszy mają prawo do ulgi na jej zakup. Wynosi ona 50% ceny netto zakupu kasy, nie więcej niż 2500 zł (art. 111 ust. 4 ustawy o VAT). Ulga obejmuje wyłącznie kasy zgłoszone na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania.

Przypomnijmy, że ulga przysługuje podatnikom VAT, którzy:

- rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku w obowiązujących terminach,

- zapłacili za zakup kasy i posiadają dowód zapłaty,

- złożyli naczelnikowi urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących (miejscu - adresie ich używania), które zamierzają stosować do ewidencjonowania.

Zasady odliczania ulgi są różne, w zależności od tego, czy w deklaracji podatnik wykazał nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym, czy przeciwnie - naliczonego nad należnym (§ 7 rozporządzenia w sprawie kas). W pierwszym przypadku ulgę rozlicza się do wysokości podatku należnego (np. gdy ulga wynosi 1000 zł, a podatek należny wykazany w deklaracji wynosi 600 zł, to ulgę odlicza się w części w wysokości 600 zł; pozostałą część ulgi rozlicza się w następnych okresach rozliczeniowych).

Gdy podatek naliczony jest równy lub wyższy niż podatek należny, ulgę wykazuje się do zwrotu w wysokości:

- 25% kwoty ulgi - gdy podatnik rozlicza się miesięcznie,

- 50% kwoty ulgi, gdy podatnik rozlicza się kwartalnie.

Pozostałą do rozliczenia kwotę ulgi rozlicza się w następnym okresie rozliczeniowym.

Z ulgi mogą również skorzystać podatnicy zwolnieni z VAT, którzy mają obowiązek stosowania kas (§ 9 rozporządzenia w sprawie kas). Dostaną oni zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy, gdy spełniają wymienione warunki skorzystania z ulgi i złożą wniosek do właściwego naczelnika urzędu skarbowego (do wniosku należy dołączyć dane podmiotu, który dokonał fiskalizacji kasy, oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę oraz informacje o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu). Podatnicy ci otrzymają zwrot w terminie 25 dni od dnia złożenia wniosku.

Zwrot ulgi

Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących w przypadkach naruszenia warunków związanych z odliczeniem kwot ulgi, a także gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zajdzie którakolwiek z okoliczności:

- zaprzestaną używania kas,

- zaprzestaną działalności,

- nastąpi otwarcie likwidacji,

- zostanie ogłoszona upadłość,

- nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału),

- nie dokonają w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis (obowiązkowy przegląd techniczny należy wykonywać co 12 miesięcy).

Kontrole podatkowe w 2007 r.

Kasy fiskalne zostały wymienione jako jeden z obszarów kontroli podatkowej przewidzianych do kontroli w 2007 r. W związku z tym terminy rozpoczęcia ewidencjonowania oraz warunki korzystania z ulg na zakup kasy mogą być przedmiotem zainteresowania organów podatkowych.

- art. 111 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1029

- § 7-11 rozporządzenia Ministra Finansów z 25 czerwca 2007 r. w sprawie kas rejestrujących - Dz.U. Nr 116, poz. 804

Ewa Sławińska

ekspert w zakresie VAT

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK