| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > TEMAT DNIA > Jak prawidłowo rozliczać VAT naliczony

Jak prawidłowo rozliczać VAT naliczony

Podatnik może obniżać kwoty VAT należnego o kwotę VAT naliczonego zapłaconego przy nabyciu towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych. Czy zawsze tak jest?

 

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (z pewnymi zastrzeżeniami). Ta generalna zasada zawarta jest w art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm., nazywana dalej ustawą o VAT).

Sumowanie kwot

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku - z uwzględnieniem rabatów - określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika: z tytułu nabycia towarów i usług; potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego; a także od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu.

Oprócz tego kwotę podatku naliczonego stanowi:

- w przypadku importu - suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego;

- zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6 ustawy o VAT, dotyczący rozliczeń związanych z nabyciem produktów rolnych;

- kwota podatku należnego od importu usług, kwota podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

W przypadku natomiast nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60 proc. kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6 tys. zł.

Ważna regulacja

Generalnie, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny. Od zasady tej przewidziano jednak wyjątki. Otóż w przypadku gdy kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego od importu usług, kwota podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, to prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym u nabywcy odpowiednio od importu usług lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.

WAŻNA LICZBA

60 proc. podatku, nie więcej jednak niż 6 tys. zł, to kwota podatku naliczonego przy nabyciu samochodów osobowych

Oprócz tego warto pamiętać, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje:

- w przypadku dostaw energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego, świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych (poza sprzedażą żetonów, kart telefonicznych lub innych jednostek systemu przedpłacowego), usług w zakresie rozprowadzania wody oraz usług w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usług sanitarnych i pokrewnych, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu dotyczy - w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności;

- w przypadku dokonania spisu z natury nie później niż w rozliczeniu za okres, w którym dokonano tego spisu;

- w przypadku stosowania w imporcie towarów procedury uproszczonej, polegającej na wpisie do rejestru zgodnie z przepisami celnymi - za okres rozliczeniowy, w którym podatnik dokonał wpisu do rejestru; obniżenie kwoty podatku należnego następuje pod warunkiem dokonania przez podatnika zapłaty podatku wykazanego w tym rejestrze.

Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w wyżej określonych terminach, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy.

Faktury korygujące

W przypadku otrzymania faktury korygującej, która zmienia wysokość podatku naliczonego, w zależności od tego, czy wysokość ta jest zwiększona czy zmniejszona, podatnik może nabyć uprawnienie do podwyższenia kwoty podatku naliczonego lub zostać obarczony obowiązkiem zmniejszenia kwoty podatku naliczonego. Nabywca, który w wyniku otrzymania faktury korygującej jest uprawniony do podwyższenia kwoty podatku naliczonego, może tego dokonać w rozliczeniu za miesiąc, w którym fakturę otrzymał, a w przypadku nabywców, będących małymi podatnikami rozliczającymi się metodą kasową lub nierozliczających się metodą kasową, ale którzy skorzystali z możliwości rozliczenia kwartalnego, w rozliczeniu za kwartał, w którym fakturę otrzymali; jeżeli ujęcie jej w rozliczeniu spowoduje zwiększenie podatku naliczonego, przy uwzględnieniu szczególnych zasad rozliczeń obowiązujących przy stosowaniu metody kasowej.

Nabywca, który w wyniku otrzymania faktury jest zobowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego, powinien tego dokonać w rozliczeniu za miesiąc, w którym fakturę otrzymał, a w przypadku nabywców, będących małymi podatnikami rozliczającymi się metodą kasową lub nierozliczających się metodą kasową, ale którzy skorzystali z możliwości rozliczenia kwartalnego, w rozliczeniu za kwartał, w którym fakturę otrzymali; jeżeli ujęcie jej w rozliczeniu spowoduje zwiększenie podatku naliczonego.

Wspomniany obowiązek nie powstaje w przypadku, gdy podatnik skorzystał z uprawnienia do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturze, która następnie została skorygowana.

Zasady nie obowiązują

Zasady te nie obowiązują w przypadku korekty faktury dokumentującej dostawę energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego, świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych (poza sprzedażą żetonów, kart telefonicznych lub innych jednostek systemu przedpłacowego), usług w zakresie rozprowadzania wody oraz usług w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usług sanitarnych i pokrewnych, jeżeli faktura zawierała informację, jakiego okresu dotyczy. Wówczas podatnik uprawniony (lub obowiązany) jest do dokonania korekty podatku naliczonego w deklaracji podatkowej, za okres, którego faktura korygująca dotyczyła.

Jeśli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których wspomniano, nie traci jeszcze możliwości dokonania tego obniżenia. Podatnik może skorzystać z tego uprawnienia przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu pięciu lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

SZCZEGÓLNE ZASADY DLA MAŁYCH PODATNIKÓW

W przypadku nabycia towarów i usług udokumentowanych fakturą oznaczoną zgodnie z odrębnymi przepisami FAKTURA VAT-MP, podatnik może obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określoną w tej fakturze, w rozliczeniu za miesiąc, w którym:

- uregulował część należności na rzecz małego podatnika, rozliczającego się metodą kasową,

- uregulował całość należności na rzecz małego podatnika, rozliczającego się metodą kasową,

- przypada 90 dzień od dnia otrzymania towaru lub otrzymania usługi (w przypadkach innych niż wskazane w poprzednich punktach).

Przepisu tego nie stosuje się m.in. do małych podatników rozliczających się metodą kasową.

Kwestie te uregulowano w par. 12 rozporządzeniu ministra finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 97, poz. 970 z późn. zm.).


KRZYSZTOF TOMASZEWSKI

krzysztof.tomaszewski@infor.pl


PODSTAWA PRAWNA

Art. 86 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Par. 12 rozporządzenia ministra finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 97, poz. 970 z późn. zm.).


reklama

Autor:

Źródło:

GP

Zdjęcia


Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2017 Komentarz54.90 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Jolanta Ptasińska

Doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię podatkową.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »