| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > TEMAT DNIA > Kiedy podatnik, a kiedy fiskus muszą naliczyć i wpłacić odsetki

Kiedy podatnik, a kiedy fiskus muszą naliczyć i wpłacić odsetki

Podatnik, który ma zaległość podatkową, poza nią będzie musiał wpłacić do urzędu skarbowego także odsetki. Fiskus natomiast odsetki będzie musiał wypłacić podatnikowi, gdy spóźni się z oddaniem mu nadpłaty podatku.

Wpłata należności

Stawka odsetek za zwłokę wynosi 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ogłaszanego przez NBP. Stawka odsetek za zwłokę ulega obniżeniu lub podwyższeniu w stopniu odpowiadającym obniżeniu lub podwyższeniu podstawowej stopy kredytu lombardowego, poczynając od dnia, w którym stopa ta uległa zmianie.

Odsetki za zwłokę są naliczane m.in. do dnia, włącznie z tym dniem: zapłaty podatku; wpłacenia podatku osobie uprawnionej do pobierania podatków; potrącenia; wpłacenia przez podatnika równowartości nienależnie otrzymanej kwoty nadpłaty lub kwoty zwrotu podatku oraz otrzymanego oprocentowania; zaliczenia nadpłaty wraz z jej oprocentowaniem lub zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowej; złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy, a w przypadku niezłożenia zeznania w terminie, na ostatni dzień terminu złożenia zeznania - od nieuregulowanych w terminie płatności w całości lub w części zaliczek na podatek dochodowy.

Co ważne, do zapłaty odsetek nikt nie wezwie podatnika. Przepisy przewidują, że odsetki za zwłokę wpłacane są bez wezwania organu podatkowego.

Jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę.

Opłata prolongacyjna

Odsetki podatkowe to nie wszystko.

W decyzji organu podatkowego przyznającej podatnikowi odroczenie terminu płatności podatku (zaległości podatkowej) lub rozłożenie jej na raty, dotyczącej podatków stanowiących dochód budżetu państwa, organ podatkowy ustala opła- tę prolongacyjną od kwoty podatku lub zaległości podatkowej. Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 50 proc. ogłaszanej stawki odsetek za zwłokę (obecnie 7,5 proc.). Wysokość opłaty prolongacyjnej oblicza się przy zastosowaniu stawki opłaty prolongacyjnej obowiązującej w dniu wydania decyzji przyznającej ulgę w zapłacie należności podatkowych. Opłata prolongacyjna wpłacana jest w terminach płatności określonych w decyzji.

PRZYKŁAD: ZALICZENIE NADPŁATY NA POCZET ZALEGŁOŚCI

W zeznaniu PIT za 2007 rok podatnik wykazał 1200 zł nadpłaty podatku. Jednak urząd skarbowy nie zwrócił jej podatnikowi. Czy nadpłatę urząd może zaliczyć na poczet innego długu podatkowego?

Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Nadpłaty, których wysokość nie przekracza wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, podlegają z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku - na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, chyba że podatnik wystąpi o ich zwrot.

Warto dodać, że nie w każdym przypadku otrzymania ulgi w spłacie podatków wystąpi konieczność uiszczenia opłaty prolongacyjnej. Nie ustala się tej opłaty, gdy przyczyną wydania decyzji z przyznanymi ulgami były klęska żywiołowa lub wypadek losowy.

Jak obliczyć odsetki za zwłokę

15 proc. wynosi stawka odsetek podatkowych w skali roku

Ewa Matyszewska

ewa.matyszewska@infor.pl

Podstawa prawna

• Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Kałła

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK