| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > TEMAT DNIA > Kiedy podatnik, a kiedy fiskus muszą naliczyć i wpłacić odsetki

Kiedy podatnik, a kiedy fiskus muszą naliczyć i wpłacić odsetki

Podatnik, który ma zaległość podatkową, poza nią będzie musiał wpłacić do urzędu skarbowego także odsetki. Fiskus natomiast odsetki będzie musiał wypłacić podatnikowi, gdy spóźni się z oddaniem mu nadpłaty podatku.


Odsetki podatkowe mogą w praktyce wystąpić w dwóch przypadkach. Po pierwsze, przy wypłacie nadpłaty podatku po terminie. W takiej sytuacji odsetki będzie wypłacał urząd skarbowy. Po drugie, przy powstaniu zaległości podatkowej. Od długu wobec fiskusa odsetki musi obliczyć i wpłacić sam podatnik.

Naliczanie odsetek

Od zaległości podatkowych naliczane są odsetki za zwłokę. Jak wyjaśnił NSA w wyroku z 17 stycznia 2006 r. (sygn. akt II FSK 208/05; niepublikowany) obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę powstaje z mocy prawa i wynika z samego faktu wystąpienia zaległości podatkowej.

PRZYKŁAD: DZIEŃ ZWROTU NADPŁATY

Podatnik 3 kwietnia 2008 r. złożył zeznanie PIT-36, w którym wykazał 100 zł nadpłaty podatku za 2007 rok. Niestety, nie otrzymał jeszcze zwrotu z urzędu skarbowego. Kiedy wypłata powinna nastąpić?

Jeżeli roczne zeznanie podatkowe PIT, z którego wynika nadpłata, zostało złożone 3 kwietnia 2008 r., a nadpłata nie została zwrócona w terminie trzech miesięcy, tj. do 3 lipca 2008 r. włącznie, to podatnikowi przysługują odsetki, które musi wypłacić urząd skarbowy. Oprocentowanie powinno być liczone od 3 kwietnia 2008 r. do dnia zwrotu nadpłaty.

Trzeba też podkreślić, że dniem zwrotu nadpłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego organu podatkowego, złożenia przekazu pocztowego lub otrzymania zwrotu w kasie urzędu skarbowego. Wysokość oprocentowania jest taka sama, jak wysokość odsetek za zwłokę i wynosi obecnie 15 proc. w stosunku rocznym. Stawka ta jest stawką zmienną, więc przy obliczaniu kwoty oprocentowania zastosowanie do danego okresu znajdzie stawka odsetek obowiązująca właśnie w tym okresie.

Odsetki nalicza się również od nadpłat podatków oraz od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, w części przekraczającej wysokość podatku należnego za rok podatkowy.

Odsetki za zwłokę nalicza podatnik, płatnik, inkasent, następca prawny lub osoba trzecia odpowiadająca za zaległości podatkowe. Naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był zobowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego.

PRZYKŁAD: KWOTA NADPŁATY DO ZWROTU

Podatnik 3 kwietnia 2008 r. złożył zeznanie PIT-36, w którym wykazał 2 tys. zł nadpłaty podatku za 2007 rok. Nadpłata została wypłacona 5 sierpnia 2008 r. Jaką kwotę wraz z oprocentowaniem powinien otrzymać z urzędu skarbowego?

Nadpłata byłaby oprocentowana stawką 14,5-proc. w okresie od dnia jej powstania, tj. 3 kwietnia 2008 r., do 25 czerwca 2008 r., a stawką 15-proc. w okresie od 26 czerwca 2008 r. do dnia zwrotu nadpłaty, chyba że w tym okresie nastąpiłaby kolejna zmiana stawki odsetek.

W przypadku gdy otrzymany zwrot nie pokrywa kwoty nadpłaty wraz z oprocentowaniem, podlega on zaliczeniu proporcjonalnie na poczet nadpłaty i oprocentowania w takim stosunku, w jakim w dniu zwrotu pozostaje kwota nadpłaty do kwoty oprocentowania.

Należne podatnikowi oprocentowanie powinno wynieść 100 zł. Jeśli urząd zwrócił 2050 zł, to kwotę tę należy zaliczyć na poczet nadpłaty i oprocentowania w stosunku 2000 : 100. Oznacza to, że na poczet nadpłaty należy zaliczyć 1952,40 zł, a na poczet oprocentowania - 97,60 zł.

Do zwrotu pozostanie 47,60 zł tytułem nadpłaty, od której wciąż naliczane jest oprocentowanie i kwota odsetek obliczona jako suma 2,40 zł i kwoty odsetek narosłych do dnia zwrotu od brakującej części nadpłaty.

Jeśli chodzi o odsetki od nadpłat podatków, to te nalicza właściwy urząd skarbowy. W tym przypadku odsetki naliczane są odpowiednio do dnia zwrotu nadpłaty, zwrotu podatku, zwrotu oprocentowania lub zaliczenia na poczet zaległości podatkowych lub na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych.

Wątpliwości urzędu

Nie w każdej sytuacji wystąpienia zaległości podatkowej odsetki naliczy sam podatnik. Może się bowiem zdarzyć, że urząd skarbowy w postępowaniu podatkowym wykaże, że podatnik niewłaściwie rozliczał należności podatkowe. Co wtedy? Gdy po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego organ podatkowy stwierdzi, że podatnik mimo ciążącego na nim obowiązku nie złożył deklaracji, wysokość zaliczek jest inna niż wykazana w deklaracji lub zaliczki nie zostały zapłacone w całości lub w części, organ ten wyda decyzję, w której określi wysokość odsetek za zwłokę na dzień złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy, a w przypadku niezłożenia zeznania w terminie - odsetki na ostatni dzień terminu złożenia zeznania, przyjmując prawidłową wysokość zaliczek na podatek.

Jak wyjaśnił WSA w Gdańsku w wyroku z 8 stycznia 2008 r. (sygn. akt I SA/Gd 944/07; niepublikowany) odsetki określone w opisanym trybie nie stanowią samoistnej należności budżetu państwa kwalifikowanej jako niepodatkowa należność budżetu państwa. Odsetki te są odsetkami za zwłokę.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

EFT International

EFT International zajmuje się pomaganiem firmom w osiągnięciu sukcesu na zagranicznych rynkach, głównie w Wielkiej Brytanii i Indiach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK