| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > TEMAT DNIA > Ile może kosztować postępowanie podatkowe

Ile może kosztować postępowanie podatkowe

Stronę obciążają koszty postępowania, które zostały poniesione w jej interesie albo na jej żądanie. Uczestnik postępowania, który narusza obowiązki wynikające z przepisów podatkowych, może zostać ukarany grzywną do 2,5 tys. zł.

Czy koszty można umorzyć

Nie stać mnie na poniesienie kosztów postępowania podatkowego, które nałożył na mnie organ podatkowy. Czy mogę starać się o ich umorzenie?

Tak Zarówno strona postępowania, jak i każda inna osoba, na którą nałożono obowiązek poniesienia kosztów postępowania, może wnioskować o ich umorzenie w całości lub w części, w przypadku niemożności ich poniesienia.

Umorzenie ma charakter uznaniowy, tzn. organ może przychylić się do wniosku o umorzenie kosztów, ale nie musi. Kryterium niemożności poniesienia kosztów powinno obejmować zarówno możliwości ekonomiczne zobowiązanego, jak i ewentualne koszty nieskutecznej egzekucji.

Trzeba pamiętać, że koszty postępowania podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Podstawa prawna

• Art. 270 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy urząd pokryje koszty opinii biegłego

Złożyłem deklarację w sprawie podatku od darowizny samochodu. Urząd skarbowy kwestionuje wartość auta i twierdzi, że jeśli jej nie skoryguję, powoła biegłego. Czy organ podatkowy poniesie koszt wydania opinii?

Nie Koszt opinii biegłego, o której mowa w ustawie o podatku od spadków i darowizn, jest przykładem kosztu obciążającego stronę postępowania. Wysokość podatku od darowizny określa urząd skarbowy na podstawie złożonej przez podatnika deklaracji. Organ podatkowy przyjmuje zadeklarowaną przez podatnika podstawę opodatkowania, pod warunkiem że odpowiada ona wartości rynkowej. W przeciwnym wypadku naczelnik urzędu skarbowego wzywa do jej korekty, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej oceny.

Dopiero jeśli wezwanie nie odniesie rezultatu, naczelnik urzędu skarbowego dokona określenia wartości przedmiotu darowizny z uwzględnieniem opinii biegłego lub przedłożonej przez obdarowanego opinii rzeczoznawcy.

Jeżeli organ podatkowy powoła biegłego, a wartość darowizny ustalona z uwzględnieniem jego opinii będzie różniła się o więcej niż 33 proc. od wartości podanej przez obdarowanego, to podatnik poniesienie koszty opinii biegłego.

Podstawa prawna

• Art. 267 par. 1 pkt 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

• Art. 8 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 142, 1514 z późn. zm.).

Czy fiskus zwraca koszty z urzędu

Jak uzyskać zwrot kosztów postępowania. Czy powinienem złożyć wniosek o zwrot kosztów. A może organ zwraca koszty z urzędu?

Nie Organ podatkowy zwraca koszty postępowania tylko na żądanie. Chodzi tu o koszty podróży i inne należności świadków, biegłych i tłumaczy oraz koszty związane z osobistym stawiennictwem strony, jeżeli postępowanie zostało wszczęte z urzędu albo gdy strona została błędnie wezwana do stawienia się.

Warunkiem uzyskania zwrotu jest złożenie wniosku do organu podatkowego, ponieważ przepisy nie przewidują możliwości zwrotu kosztów z urzędu. Roszczenie o zwrot kosztów postępowania jest ograniczone w czasie.

W przypadku poniesionych kosztów podróży żądanie ich zwrotu musi być zgłoszone przed wydaniem decyzji w sprawie. Konsekwencją niedotrzymania tego terminu będzie utrata roszczenia. Uprawniony nie może żądać przywrócenia terminu do złożenia żądania zwrotu kosztów.

Moment wydania decyzji należy oceniać zgodnie z datą wymienioną w decyzji jako data wydania. W praktyce podatnik powinien ubiegać się o zwrot kosztów podróży niezwłocznie po ich poniesieniu, gdyż organ podatkowy nie ma obowiązku informować uczestników postępowania o dacie wydania decyzji. Powinien co najwyżej poinformować o skutkach uchybienia terminu wniesienia żądania zwrotu kosztów postępowania. W przypadku zwrotu kosztów organ podatkowy wydaje postanowienie, na które służy zażalenie.

Podstawa prawna

• Art. 265 par. 1 pkt 1 i 2, art. 266 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

MAGDALENA MAJKOWSKA

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Sztymelski

Specjalista z zakresu podatków i rachunkowości, księgowy w biurze rachunkowym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK