| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > TEMAT DNIA > Sposoby rozliczania refakturowanych usług

Sposoby rozliczania refakturowanych usług

Refakturowanie polega na zafakturowaniu odsprzedaży usług bez doliczania marży. Jego celem jest przeniesienie kosztów na podmiot, który z danej usługi faktycznie korzysta. Sama czynność refakturowania nie sprawia większych problemów. Wątpliwości mogą się pojawiać przy rozliczaniu niektórych rodzajów kosztów.

W umowie najmu strony mogą zawrzeć porozumienie co do zwrotu (refundacji) należności z tytułu podatku od nieruchomości od wynajmowanej nieruchomości, włączając go jako składnik kwoty czynszu lub określając poza kwotą samego czynszu. Niezależnie od tego, czy zwracana wynajmującemu przez najemcę kwota podatku od nieruchomości zostaje wyłączona z czynszu, czy też stanowi jego element kalkulacyjny, zawsze jest ona należnością obciążającą wynajmującego, ponieważ wynika ona nie z obowiązku podatkowego najemcy, lecz z jego zobowiązania cywilnoprawnego. Refundacja wydatków ściśle związanych z przedmiotem najmu, w tym również podatku od nieruchomości, stanowić będzie kwotę należną z tytułu świadczenia usługi najmu i będzie podlegać w całości opodatkowaniu jako usługa. Zarejestrowany czynny podatnik VAT jest obowiązany wystawić fakturę stwierdzającą wykonanie usługi najmu. To przeważający pogląd, przedstawiony również w postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście (1435/PP1/443-33/07/UK z 5 czerwca 2007 r.) oraz w postanowieniu Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie (D6/443-9/07 z 24 maja 2007 r.). Stanowisko takie zostało zaprezentowane również w piśmie Ministra Finansów z 17 maja 1994 r., nr MWM-2124/94 (zachowującym aktualność również w obecnym stanie prawnym), w którym stwierdzono:

(...) jeśli wynajmujący lokal użytkowy obciąża najemcę - obok czynszu - kwotą stanowiącą równowartość podatku od nieruchomości, którego podatnikiem jest wynajmujący, kwota ta opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług, gdyż stanowi to część kwoty należnej z tytułu usługi najmu.

Warto przytoczyć również wyroki sądów w tej kwestii. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 września 1997 r., sygn. akt SA/Sz 1210/96, stwierdził m.in., że:

(...) w przypadku, gdy wynajmujący obciąża najemcę również należnością stanowiącą równowartość podatku od nieruchomości, to kwota ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ stanowi część kwoty należnej z tytułu świadczonej usługi.

Ponadto NSA w wyroku z 17 kwietnia 1998 r., sygn. akt I SA/Gd 349/96, orzekł, iż:

(...) niepobieranie podatku VAT od kwot stanowiących równowartość podatku od nieruchomości (...) jako składnika czynszu jest niezgodne z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

W wyroku NSA z 11 grudnia 2003 r., sygn. akt SA/Bd 2820/03, orzeczono:

Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ma charakter majątkowy i ciąży na właścicielu nieruchomości. Refundacja wydatku ściśle związanego z przedmiotem najmu, mającego niewątpliwie wpływ na ustalenie warunków najmu w zakresie kalkulacji czynszu, powinna także być opodatkowana stawką podatku właściwą dla samego czynszu, tj. 22%.

Powyższe orzeczenia, potwierdzające obowiązek opodatkowania równowartości podatku od nieruchomości, choć odnoszą się do stanu prawnego sprzed wejścia w życie ustawy o VAT w obecnym brzmieniu, są aktualne w obowiązującym stanie prawnym.

Stawka VAT na refakturze

Zasadniczo refaktura wystawiana jest z taką samą stawką VAT, jak była przyjęta w dokumencie pierwotnym. Jednak należy zwrócić uwagę, że w niektórych przypadkach nie jest to możliwe ze względu na zmianę miejsca świadczenia usługi, która podlega refakturowaniu.

Miejsce świadczenia usług zostało zdefiniowane w art. 27 ust. 1 ustawy o VAT jako miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności. W przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania. Są jednak pewne wyjątki podane w art. 27 ust. 2-6 oraz art. 28. Może się więc zdarzyć, że dana usługa będzie opodatkowana w innym kraju niż Polska. Dotyczy to usług:

• związanych z nieruchomościami,

• transportowych,

• w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji lub rozrywki,

• pomocniczych usług transportowych,

• wyceny majątku rzeczowego ruchomego,

• na ruchomym majątku rzeczowym oraz

• usług niematerialnych.

W takim przypadku faktura dokumentująca wykonanie tego rodzaju usług powinna zawierać numer, pod którym nabywca usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, oraz informację, że do rozliczenia tego podatku zobowiązany jest nabywca usług. Takie stanowisko przyjął Urząd Skarbowy w Płocku, sygn. akt. 1419/UPP/443-44/07/JB, z 27 sierpnia 2007 r.:

(...) usługi świadczone przez Podatnika, o ile mieszczą się w zakresie, o którym mowa w art. 27 ust. 4 ustawy, nie stanowią czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT w kraju, lecz podatek będzie rozliczał nabywca usługi we Włoszech. Faktura VAT dokumentująca wykonane usługi winna być wystawiona według zasad wskazanych w § 27 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798 ze zm.). Faktura ta powinna zawierać dane określone w § 9 rozporządzenia, z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem. Ponadto faktura winna zawierać numer, pod którym nabywca usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, oraz posiadać adnotację, że podatek zostanie rozliczony przez nabywcę usługi. (...)

Przykład 2

Polska spółka X posiadająca unijny numer identyfikacji podatkowej refakturuje koszty usługi marketingowej na rzecz podatnika podatku od wartości dodanej z Węgier. W związku z tym, że usługi reklamy zostały wyszczególnione w art. 27 ust. 4 - usługi te nie będą podlegały opodatkowaniu VAT w Polsce.

Przykład 3

Spółka X zawarła umowę z niemiecką firmą Y świadczącą usługi w zakresie rekrutacji pracowników. Wynagrodzenie za wykonanie umowy firma Y otrzymuje w kwocie stałej ryczałtowej wypłacanej w euro co miesiąc. Dodatkowo wynagrodzenie obejmuje zwrot kosztów poniesionych w związku ze świadczonymi usługami, na podstawie przedstawionych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków. Zarówno firma X, jak i firma niemiecka Y posiadają unijny numer identyfikacji podatkowej. Dlatego faktury sprzedaży za wykonane usługi na rzecz firmy Y oraz faktury na zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną umową powinny być wystawione bez VAT.

• art. 19, art. 27, art. 28, art. 29 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 141, poz. 888

Małgorzata Kawczyńska

główna księgowa, finalistka konkursu Księgowy Roku 2005

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Biuletyn Rachunkowości

Zdjęcia


Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201825.80 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK