| INFORFK | INFORRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Vademecum > Doskonalenie zawodu > Stażu nie wlicza się do praktyki niezbędnej do uzyskania certyfikatu księgowego

Stażu nie wlicza się do praktyki niezbędnej do uzyskania certyfikatu księgowego

Stażu z urzędu pracy odbywanego w księgowości przez bezrobotnego nie wlicza się do doświadczenia niezbędnego do uzyskania certyfikatu księgowego.

Niezbędnym warunkiem do zdobycia uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych jest zdobycie odpowiedniego doświadczenia w księgowości. W przypadku uzyskania certyfikatu poprzez zdawanie egzaminu wymagane są dwa lata praktyki. Natomiast w przypadku osób, które posiadają odpowiednie wykształcenie z rachunkowości, do otrzymania certyfikatu konieczne jest wykazanie trzyletniego doświadczenia.

Kryteria doświadczenia

Od początku roku większość przepisów dotyczących uprawnień księgowych zostało przeniesionych do ustawy o rachunkowości (rozdział 8). Należy zatem pamiętać, że zmianie uległy kryteria dotyczące doświadczenia w księgowości.

19.00 złJak zarabiać w domu? - PDF

Zgodnie z nowymi przepisami za takie doświadczenie uważane jest wykonywanie określonych czynności - na podstawie stosunku pracy w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż pół etatu, odpłatnej umowy cywilnoprawnej zawartej z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, umowy spółki lub w związku z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Doświadczenie musi być zdobyte przy pełnych księgach. Aby wykazać praktykę, można więc:

•  prowadzić, na podstawie dowodów księgowych, księgi rachunkowe lub

•  dokonywać wyceny aktywów i pasywów oraz ustalać wynik finansowy, lub

•  sporządzać sprawozdania finansowe, lub

•  przeprowadzać badanie sprawozdań finansowych pod nadzorem biegłego rewidenta.

Przed 1 stycznia 2009 r. za praktykę w księgowości uważane było wykonywanie tych czynności - na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, umowy spółki lub w związku z prowadzeniem ewidencji własnej działalności gospodarczej.

Wymagana praktyka

Warto więc zauważyć, że obecnie doświadczenie nie będzie uznane, jeżeli księgowy pracuje na umowę cywilnoprawną w podmiocie, który nie prowadzi usługowo ksiąg rachunkowych, nawet jeśli nie stanowi ona działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Przypomnijmy bowiem, że spełnienie warunków dla działalności gospodarczej w takiej sytuacji skutkuje wymogiem posiadania certyfikatu księgowego.

Praktyki nie stanowi też praca w księgowości na stażu z urzędu pracy, który odbywany jest na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zgodnie z przepisami tej ustawy staż oznacza naby-wanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

W przypadku bezrobotnych do 25 roku życia podstawą jest umowa między starostą a pracodawcą. Stażysta natomiast nie dostaje pensji, lecz stypendium wypłacane przez starostę w wysokości 140 proc. zasiłku dla bezrobotnych. Starosta może skierować taką osobę do odbycia stażu przez okres nieprzekraczający 12 miesięcy.

Analogiczna sytuacja jest w przypadku innych bezrobotnych, których starosta może skierować na okres do sześciu miesięcy do odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy, bez nawiązywania stosunku pracy.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, polegającą na świadczeniu usług w zakresie czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy o rachunkowości. Są nimi m.in. prowadzenie ksiąg rachunkowych, wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, a także sporządzanie sprawozdań finansowych.

AGNIESZKA POKOJSKA

agnieszka.pokojska@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 76b ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

• Art. 53 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

Autor:

Źródło:

GP

Zdjęcia


POLECANE ARTYKUŁY

TERMINARZ

GRU21
TydzieńPWŚCPSN
491234567
50891011121314
5115161718192021
5222232425262728
129303101020304

Poznaj platformę INFORFK

Ostatnio na forum

Narzędzia księgowego

Eksperci infor.pl

Krystyna Jolanta Ptasińska

Doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię podatkową.

Zostań ekspertem Infor.pl »