| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Vademecum > Księgowi i rewidenci > Kiedy zawrzeć umowę z biegłym rewidentem

Kiedy zawrzeć umowę z biegłym rewidentem

Sprawozdanie finansowe za 2013 r. będzie po raz pierwszy w naszej spółce objęte obowiązkowym badaniem przez biegłego rewidenta. Do kiedy powinno się podpisać umowę z biegłym rewidentem? Czy istnieje spis dokumentów, o które biegły rewident będzie prosił podczas badania sprawozdania?

 

Umowa z biegłym rewidentem - o jakie dokumenty będzie on prosił, badając roczne sprawozdanie finansowe


RADA

Kierownik jednostki powinien zawrzeć z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych umowę o badanie w terminie umożliwiającym jego udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych. Tak więc, jeśli Państwa jednostka planuje przeprowadzić inwentaryzację np. zapasów w ostatnim kwartale bieżącego roku, to przed przeprowadzeniem takiej inwentaryzacji powinna być zawarta umowa na badanie sprawozdania finansowego.

Nie ma oficjalnej listy dokumentów, o które będzie wnioskował biegły rewident w trakcie badania. Można jednak wymienić dowody, które z dużym prawdopodobieństwem znajdą się w kręgu jego zainteresowania. Szczegóły - w uzasadnieniu.

Jak często należy zmieniać biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdania finansowe


 UZASADNIENIE

W 2013 r. obowiązkowemu badaniu (zgodnie z art. 64 ust. 1 uor) przez biegłego rewidenta podlegają roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdanie finansowe kontynuujących działalność:

• banków, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji,

• spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,

• jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych,

• jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

• spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji,

• pozostałych jednostek (np. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, partnerskich, cywilnych oraz przedsiębiorstw osób fizycznych), które w 2012 r. spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

b) suma aktywów bilansu na koniec 2012 r. stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro, tj. 10 220 500 zł (2 500 000 euro x 4,0882 zł),

c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za 2012 r. stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro, tj. 20 441 000 zł (5 000 000 euro x 4,0882 zł).


Do kiedy trzeba zawrzeć umowę z biegłym rewidentem


Ustawa o rachunkowości w sposób pośredni wyznacza termin zawarcia umowy o badanie rocznego sprawozdania finansowego z podmiotem uprawnionym do tego badania poprzez następujące sformułowanie art. 66 ust. 5:

Kierownik jednostki zawiera z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych umowę o badanie lub przegląd sprawozdania finansowego w terminie umożliwiającym jego udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych. Koszty wykonania czynności rewizji finansowej ponosi jednostka.

Inwentaryzacja składników majątku za 2013 r.

Ponieważ inwentaryzację składników majątkowych rozpoczyna się w IV kwartale roku obrotowego, to termin rozpoczęcia inwentaryzacji jest równocześnie terminem, przed którym powinna być zawarta umowa na badanie sprawozdania finansowego. Zawarcie umowy już w trakcie przeprowadzanej inwentaryzacji powoduje, że biegły może nie mieć możliwości wzięcia udziału w inwentaryzacji istotnych składników majątkowych. Co ważne, uniemożliwienie biegłemu rewidentowi wzięcia udziału w inwentaryzacji istotnych składników majątkowych może zostać potraktowane jako ograniczenie zakresu badania i znaleźć się w treści wydanej przez biegłego opinii.

Sprawdź definicję inwentaryzacji w Encyklopedii księgowego na www.inforfk.pl

Należy przy okazji przypomnieć, że wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego nie może dokonać zarząd jednostki (art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości). Wybór ten jest dokonywany przez organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Na przykład - organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe w spółce akcyjnej jest zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy. Jeżeli w statucie takiej spółki nie została upoważniona do wyboru biegłego np. rada nadzorcza, konieczne jest zwołanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy w celu powzięcia uchwały o wyborze.

Zapraszamy na forum Księgowość

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

topFX.pl

Portal. Platforma walutowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK