| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Vademecum > Księgowi i rewidenci > Jak zawrzeć umowę z biegłym rewidentem

Jak zawrzeć umowę z biegłym rewidentem

Wyboru biegłego rewidenta dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że umowa, statut lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Warto jednak sprawdzić, na co zwrócić uwagę, by umowa zawarta z biegłym rewidentem była skuteczna.

1) Wybierz audytora
Przy wyborze audytora należy kierować się przede wszystkim podstawowymi zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.). Ustawa ta zwraca szczególną uwagę na bezstronność i niezależność biegłego rewidenta, dokonującego badania sprawozdania danej jednostki. Biegły ma spełniać warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o tym sprawozdaniu. Bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli biegły rewident:
• posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w jednostce lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej, z wyłączeniem udziału w spółdzielni mieszkaniowej,
• jest lub był w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym, członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem jednostki albo jednostki z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej,
• w ostatnich 3 latach uczestniczył w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, sporządzaniu sprawozdania finansowego, stanowiącego przedmiot badania,
• osiągnął chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich pięciu lat co najmniej 50 proc. przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz danej jednostki, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych; nie dotyczy to pierwszego roku działalności biegłego rewidenta,
• jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki albo zatrudnia przy przeprowadzeniu badania takie osoby,
• z innych powodów nie może sporządzić bezstronnej i niezależnej opinii.
Ustawa o rachunkowości jasno stwierdza, że badanie przeprowadzone z naruszeniem wymienionych zasad jest nieważne. Są to więc najważniejsze kryteria, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze audytora.
2) Ustal harmonogram czynności związanych z badaniem
Tylko część jednostek spełniających odpowiednie kryteria ma obowiązek poddać swoje sprawozdanie badaniu przez biegłego rewidenta. Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy o rachunkowości, celem badania sprawozdania jest przedstawienie spółce pisemnej opinii biegłego rewidenta wraz z jego raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność badanej jednostki.
Biegły rewident w toku przeprowadzania badania wykonuje liczne czynności, których celem jest uzyskanie informacji niezbędnych do sformułowania oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki, jak również do wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym i sporządzenia raportu z badania. Jedną z takich czynności jest udział biegłego w inwentaryzacji składników majątkowych spółki. Dzięki obserwacji inwentaryzacji biegły ma możliwość sprawdzenia, czy ujęte w sprawozdaniu składniki zapasów rzeczywiście istnieją, a także upewnienia się, czy są pełnowartościowe. Wynika to z art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, który stanowi, iż jednostka zawiera z biegłym rewidentem umowę o badanie w terminie umożliwiającym mu udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych. Z przepisu tego wynika więc, że w ramach badania sprawozdania finansowego biegły powinien wziąć udział w przeprowadzonej przez jednostkę inwentaryzacji składników majątku. Umowa o badanie powinna być więc zawarta w takim terminie, aby dać biegłemu możliwość uczestniczenia w inwentaryzacji.
Umowa powinna zawierać przewidywane terminy czynności badania sprawozdania finansowego. Mogą być one określone w harmonogramie stanowiącym załącznik do umowy. Podkreślić trzeba, że problem umowy regulują także normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta. Dokładny zakres umowy określa Norma nr 5.
3) Określ koszt badania i jego zakres
Jest to chyba najtrudniejsze zadanie. W zasadzie koszty usług audytorskich, tak jak innych wszelkiego rodzaju, dyktuje rynek. A jaki jest ten rynek? Bardzo zróżnicowany, jeśli chodzi o ceny badania. Dzieli się on na wielkie firmy, firmy średnie i małe firemki, w zasadzie działające pojedynczo, i jak twierdzą sami biegli rewidenci, zaniżające drastycznie ceny usług audytorskich.
Zaniepokojona tym zjawiskiem Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wydała uchwalę nr 259/20/2005 z 28 lutego br. w sprawie określenia normatywnej pracochłonności minimalnej prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych. Uchwałę taką podjęto powołując się na ustawę o biegłych rewidentach oraz uchwałę Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów w sprawie zasad etyki zawodowej. Uchwała ta wprowadza normatywne minimalne stawki pracochłonności, uzależnione od łącznej wartości: sum bilansowych i przychodów badanych jednostek oraz nieodłącznego ryzyka badania. Uchwała ta ma zastosowanie po raz pierwszy do umów o badanie sprawozdań finansowych za rok 2005.
W przypadku gdy przyjęta przez podmiot rzeczywista pracochłonność badania jest niższa od normatywnej pracochłonności minimalnej, ustalonej zgodnie z tą uchwałą, o więcej niż 25 proc. wymagane jest pisemne uzasadnienie tego w dokumentacji.

Wiesława Moczydłowska

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK