| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Vademecum > Standardy rachunkowości > Krajowy standard rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych"

Krajowy standard rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych"

Prezentujemy Krajowy standard rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych", zgodnie z uchwałą nr 5/11 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia poprawionego krajowego standardu rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych".

IX. Przykłady liczbowe

Przykład nr 1 - Rachunek przepływów pieniężnych w jednostce innej niż bank i zakład ubezpieczeń

Przykład ilustruje omówiony w Standardzie sposób sporządzania oraz prezentacji metodą bezpośrednią i pośrednią rachunku przepływów pieniężnych przez jednostkę inną niż bank lub zakład ubezpieczeń. Jego celem jest przybliżenie określonych w Standardzie zasad oraz pomoc w praktycznym wyjaśnieniu ich istoty.

W przykładzie (z wyjątkiem bilansu) podano wyłącznie dane dotyczące okresu sprawozdawczego (roku obrotowego). Odpowiadające im dane za rok poprzedni przedstawia się zgodnie z postanowieniami ustawy.

Przykład zawiera też informacje uzupełniające, mające pokazać, w jaki sposób sporządzono rachunek przepływów pieniężnych.

Ze względu na ilustracyjny charakter przykładu wprowadzono w nim szereg uproszczeń: m.in.: w rozrachunkach z tytułu VAT, jak również pominięto w bilansie niektóre specyfikacje, np. zapasów, środków pieniężnych. Wszystkie dane liczbowe wyrażone są w złotych.

 

x) Przykładowo: jeśli za nabycie wszystkich udziałów w spółce zależnej Z, które miało miejsce 1 lipca 2009 r. trzeba było wydatkować 100 jp., zaś spółka zależna Z na dzień objęcia w niej kontroli dysponowała 15 jp. środków pieniężnych, oraz:

a) przepływy pieniężne netto spółki dominującej D wynosiły w całym 2009 r. 300 jp., przy czym stan jej środków na 1 stycznia i 31 grudnia 2009 r. wynosił odpowiednio: 200 jp. i 500 jp., zaś

b) przepływy pieniężne spółki zależnej Z w okresie 1 lipca 2009 r. - 31 grudnia 2009 r. wynosiły 120 jp., przy czym stan jej środków na 1 lipca i 31 grudnia 2009 r. wynosił odpowiednio: 15 jp. i 135 jp.,

to wówczas skonsolidowane przepływy netto grupy spółek D i Z za 2009 r. wyniosły 435 jp., gdyż stan środków pieniężnych na 1 stycznia 2009 r. wynosił 200 jp. (tylko spółki dominującej D), zaś stan środków pieniężnych na koniec 2009 r. wynosił 635 jp.: środki pieniężne spółki dominującej D plus środki pieniężne spółki zależnej Z: 500 + 135). Chociaż sumaryczne, jednostkowe przepływy pieniężne netto spółek D i Z wynoszą 420 jp. (300 + 120), to skorygowanie wydatków inwestycyjnych o 15 jp. (w kwocie środków spółki Z na dzień objęcia w niej kontroli) powoduje ujęcie skonsolidowanych przepływów pieniężnych netto we właściwej kwocie 435 jp. (420 + 15).

Bilans Spółki Akcyjnej "ALFA" na dzień 31.12.20XX

w PLN

 


 


 


Treść pozycji

Rok sprawozdaw-czy

Zmiana stanu

Rok poprzedni

1

2

3

4

5

6

7

 


 


 


Aktywa

 


 


 


A.

 


 


Aktywa trwałe

838.300

190.500

647.800

 


I.

 


Wartości niematerialne i prawne

73.000

5.700

67.300

 


 


1.

Koszty zakończonych prac rozwojowych

-

-

-

 


 


2.

Wartość firmy

-

-

-

 


 


3.

Inne wartości niematerialne i prawne

73.000

5.700

67.300

 


 


4.

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

-

-

-

 


II.

 


Rzeczowe aktywa trwałe

693.300

132.300

561.000

 


 


1.

Środki trwale

367.300

6.300

361.000

 


 


 


a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

15.000

-

15.000

 


 


 


b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

55.300

(34.700)

90.000

 


 


 


c) urządzenia techniczne i maszyny

227.000

17.000

210.000

 


 


 


d) środki transportu

70.000

24.000

46.000

 


 


 


e) inne środki trwałe

-

-

-

 


 


2.

Środki trwałe w budowie

306.000

106.000

200.000

 


 


3.

Zaliczki na środki trwałe w budowie

20.000

20.000

-

 


III.

 


Należności długoterminowe

-

-

-

 


 


1.

Od jednostek powiązanych

-

-

-

 


 


2.

Od pozostałych jednostek

-

-

-

 


IV.

 


Inwestycje długoterminowe

72.000

52.500

19.500

 


 


1.

Nieruchomości

-

-

-

 


 


2.

Wartości niematerialne i prawne

-

-

-

 


 


3.

Długoterminowe aktywa finansowe

72.000

52.500

19.500

 


 


 


a) w jednostkach powiązanych

-

-

-

 


 


 


b) w pozostałych jednostkach

72.000

52.500

19.500

 


 


 


- udziały lub akcje

57.000

45.000

12.000

 


 


 


- inne papiery wartościowe

10.000

2.500

7.500

 


 


 


- udzielone pożyczki

5.000

5.000

-

 


 


 


- inne długoterminowe aktywa finansowe

-

-

-

 


 


4.

Inne inwestycje długoterminowe

-

-

-

 


V.

 


Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

-

-

-

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

TomTom

Założona w 1991 firma TomTom (AEX:TOM2) jest wiodącym na świecie dostawcą produktów i usług lokalizacyjnych i nawigacyjnych ukierunkowanym na dostarczenie wszystkim kierowcom najlepszych na świecie rozwiązań nawigacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK