| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Vademecum > Standardy rachunkowości > Krajowy standard rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych"

Krajowy standard rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych"

Prezentujemy Krajowy standard rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych", zgodnie z uchwałą nr 5/11 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia poprawionego krajowego standardu rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych".

1

2

3

4

5

6

7

B.

 


 


Aktywa obrotowe

1.145.800

885.800

260.000

 


1.

 


Zapasy

218.500

170.000

48.500

 


II.

 


Należności krótkoterminowe

258.000

115.000

143.000

 


 


1.

Należności od jednostek powiązanych

-

-

-

 


 


2.

Należności od pozostałych jednostek

258.000

115.000

143.000

 


 


 


a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

207.200

129.000

78.200

 


 


 


- do 12 miesięcy

207.200

129.000

78.200

 


 


 


- powyżej 12 miesięcy

-

-

-

 


 


 


b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

4.800

(60.000)

64.800

 


 


 


c) inne

46.000

46.000

-

 


 


 


d) dochodzone na drodze sądowej

-

-

-

 


III.

 


Inwestycje krótkoterminowe

667.500

599.000

68.500

 


 


1.

Krótkoterminowe aktywa finansowe

667.500

599.000

68.500

 


 


 


a) w jednostkach powiązanych

-

-

-

 


 


 


b) w pozostałych jednostkach

417.400

381.400

36.000

 


 


 


- udziały lub akcje

384.500

375.000

9.500

 


 


 


- inne papiery wartościowe

10.900

6.400

4.500

 


 


 


- udzielone pożyczki

-

-

 


 


 


 


- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

22.000

-

22.000

 


 


 


c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

250.100

217.600

32.500

 


 


2.

Inne inwestycje krótkoterminowe

-

-

-

 


IV.

 


Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1.800

1.800

-

 


 


 


Aktywa razem

1.984.100

1.076.300

907.800

 


 


 


Pasywa

 


 


 


A.

 


 


Kapitał własny

1.137.300

465.000

672.300

 


I.

 


Kapitał podstawowy

906.700

332.000

574.700

 


II.

 


Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

(30.000)

(30.000)

-

 


III.

 


Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

-

-

-

 


IV.

 


Kapitał zapasowy

188.600

157.000

31.600

 


V.

 


Kapitał z aktualizacji wyceny

2.900

-

2.900

 


VI.

 


Pozostałe kapitały rezerwowe

5.100

-

5.100

 


VII.

 


Zysk (strata) z lat ubiegłych

-

(4.000)

4.000

 


VIII.

 


Zysk (strata) netto

64.000

10.000

54.000

 


IX.

 


Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

-

-

-

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Kliś

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa handlowego - m.in rejestracje, szeroko pojęte zmiany w spółkach oraz zdarzenia restrukturyzacyjne - przekształcenia, podziały oraz połączenia spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK