| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Vademecum > Standardy rachunkowości > Krajowy standard rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych"

Krajowy standard rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych"

Prezentujemy Krajowy standard rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych", zgodnie z uchwałą nr 5/11 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia poprawionego krajowego standardu rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych".

1

2

3

4

5

6

7

B.

 


 


Aktywa obrotowe

1.145.800

885.800

260.000

 


1.

 


Zapasy

218.500

170.000

48.500

 


II.

 


Należności krótkoterminowe

258.000

115.000

143.000

 


 


1.

Należności od jednostek powiązanych

-

-

-

 


 


2.

Należności od pozostałych jednostek

258.000

115.000

143.000

 


 


 


a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

207.200

129.000

78.200

 


 


 


- do 12 miesięcy

207.200

129.000

78.200

 


 


 


- powyżej 12 miesięcy

-

-

-

 


 


 


b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

4.800

(60.000)

64.800

 


 


 


c) inne

46.000

46.000

-

 


 


 


d) dochodzone na drodze sądowej

-

-

-

 


III.

 


Inwestycje krótkoterminowe

667.500

599.000

68.500

 


 


1.

Krótkoterminowe aktywa finansowe

667.500

599.000

68.500

 


 


 


a) w jednostkach powiązanych

-

-

-

 


 


 


b) w pozostałych jednostkach

417.400

381.400

36.000

 


 


 


- udziały lub akcje

384.500

375.000

9.500

 


 


 


- inne papiery wartościowe

10.900

6.400

4.500

 


 


 


- udzielone pożyczki

-

-

 


 


 


 


- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

22.000

-

22.000

 


 


 


c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

250.100

217.600

32.500

 


 


2.

Inne inwestycje krótkoterminowe

-

-

-

 


IV.

 


Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1.800

1.800

-

 


 


 


Aktywa razem

1.984.100

1.076.300

907.800

 


 


 


Pasywa

 


 


 


A.

 


 


Kapitał własny

1.137.300

465.000

672.300

 


I.

 


Kapitał podstawowy

906.700

332.000

574.700

 


II.

 


Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

(30.000)

(30.000)

-

 


III.

 


Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

-

-

-

 


IV.

 


Kapitał zapasowy

188.600

157.000

31.600

 


V.

 


Kapitał z aktualizacji wyceny

2.900

-

2.900

 


VI.

 


Pozostałe kapitały rezerwowe

5.100

-

5.100

 


VII.

 


Zysk (strata) z lat ubiegłych

-

(4.000)

4.000

 


VIII.

 


Zysk (strata) netto

64.000

10.000

54.000

 


IX.

 


Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

-

-

-

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka sp. j.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK