| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Vademecum > Standardy rachunkowości > Krajowy standard rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych"

Krajowy standard rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych"

Prezentujemy Krajowy standard rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych", zgodnie z uchwałą nr 5/11 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia poprawionego krajowego standardu rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych".

Rachunek zysków i strat Spółki Akcyjnej "ALFA" za rok 20XX

w PLN

 


 


Treść pozycji

Rok sprawozdawczy

1

2

3

4

A.

 


Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:

900.000

 


I.

Przychody netto ze sprzedaży produktów

900.000

 


II.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

-

B.

 


Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów

400.000

 


I.

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

400.000

 


II.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

-

C.

 


Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)

500.000

D.

 


Koszty sprzedaży

50.000

E.

 


Koszty ogólnego zarządu

200.000

F.

 


Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E)

250.000

G.

 


Pozostałe przychody operacyjne

35.000

 


I.

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

23.000

 


II.

Dotacje

-

 


III.

Inne przychody operacyjne

12.000

H.

 


Pozostałe koszty operacyjne

174.000

 


I.

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

-

 


II.

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

-

 


III.

Inne koszty operacyjne

174.000

I.

 


Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)

111.000

J.

 


Przychody finansowe

63.000

 


I.

Dywidendy i udziały w zyskach

17.000

 


II.

Odsetki

8.000

 


III.

Zysk ze zbycia inwestycji

21.000

 


IV.

Aktualizacja wartości inwestycji

1.700

 


V.

Inne

15.300

K.

 


Koszty finansowe

59.000

 


I.

Odsetki, w tym:

50.000

 


 


- dla jednostek powiązanych

-

 


II.

Strata ze zbycia inwestycji

-

 


III.

Aktualizacja wartości inwestycji

-

 


IV.

Inne

9.000

L.

 


Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J - K)

115.000

 

1

2

3

4

M.

 


Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.l. - M.ll.)

(19.000)

 


I.

Zyski nadzwyczajne

-

 


II.

Straty nadzwyczajne

19.000

N.

 


Zysk (strata) brutto (L M)

96.000

O.

 


Podatek dochodowy

32.000

P.

 


Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

-

R.

 


Zysk (strata) netto (N - O - P)

64.000

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Rakowski

Dyrektor ds. prawnych, Związek Polskiego Leasingu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK