| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Vademecum > Standardy rachunkowości > Krajowy standard rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych"

Krajowy standard rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych"

Prezentujemy Krajowy standard rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych", zgodnie z uchwałą nr 5/11 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia poprawionego krajowego standardu rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych".

1

2

3

4

5

 


 


4.

Inne wpływy finansowe

-

 


II.

 


Wydatki

154.400

 


 


1.

Nabycie udziałów (akcji) własnych

-

 


 


2.

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

16.000

 


 


3.

Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

20.000

 


 


4.

Spłaty kredytów i pożyczek

99.000

 


 


5.

Wykup dłużnych papierów wartościowych

-

 


 


6.

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

-

 


 


7.

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

4.800

 


 


8.

Odsetki

14.600

 


 


9.

Inne wydatki finansowe

-

 


III.

 


Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (l-ll)

601.600

D.

 


 


Przepływy pieniężne netto razem (A.IIIB.IIIC.HI)

213.500

E.

 


 


Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

217.600

 


 


 


- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

4.100

F.

 


 


Środki pieniężne na początek okresu

32.500

G.

 


 


Środki pieniężne na koniec okresu (FD), w tym:

246.000

 


 


 


- o ograniczonej możliwości dysponowania

60.000

Objaśnienia do przykładu (w PLN)

Metoda bezpośrednia

Dane zaczerpnięto bezpośrednio z ewidencji księgowej.

I.

Wpływy

918.800

 


 


1. Sprzedaż

 


 


 


680.000 - wpływy ze sprzedaży

 


 


 


152.000 - VAT z działalności operacyjnej (wpływ)

 


 


 


60.000 - wpływy innych należności (z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń)

 


 


 


Razem:

892.000

 


 


2. Inne wpływy z działalności operacyjnej

 


 


 


14.000 - wpływy z tytułu VAT dotyczącego działalności inwestycyjnej

 


 


 


6.000 - odsetki naliczone i otrzymane zaliczone do działalności operacyjnej

 


 


 


6.800 - pozostałe wpływy (patrz: zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów)

 


 


 


Razem:

26.800

 


II.

Wydatki

819.700

 


 


1. Dostawy i usługi

 


 


 


239.000 - wydatki z tytułu zużycia materiałów i energii oraz usług obcych

 


 


 


40.000 - VAT z działalności operacyjnej (wydatek)

 


 


 


Razem:

279.000

 


 


2. Wynagrodzenia netto

 


 


200.000 - wynagrodzenia bieżącego okresu (wydatek)

 


 


2.800 - wypłacone wynagrodzenia zaległe (wydatek)

 


 


Razem:

202.800

 


3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

 


 


106.000 - narzuty na wynagrodzenia oraz płatności innych świadczeń (wydatek)

 


 


Razem:

106.000

 


4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

 


 


25.000 - zapłacony podatek dochodowy (wydatek)

 


 


78.000 - VAT - rozliczenie z Urzędem Skarbowym (wydatek)

 


 


5.000 - inne płatności z tytułu podatków i opłat (wydatek)

 


 


Razem:

108.000

 


5. Inne wydatki operacyjne

 


 


7.000 - kary i grzywny (wydatek)

 


 


8.000 - odsetki zwłoki (wydatek)

 


 


35.400 - odsetki naliczone i zapłacone z tytułu działalności operacyjnej, podróże służbowe itp.

 


 


11.000 - VAT z działalności inwestycyjnej (wydatek)

 


 


14.000 - płatności z tytułu pozostałych zobowiązań operacyjnych

 


 


48.500 - pożyczki udzielone pracownikom ze środków ZFŚS

 


 


Razem:

123.900

III.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)

 


 


wpływy 918.800 minus wydatki 819.700

99.100

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK