| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Vademecum > Standardy rachunkowości > Krajowy standard rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych"

Krajowy standard rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych"

Prezentujemy Krajowy standard rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych", zgodnie z uchwałą nr 5/11 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia poprawionego krajowego standardu rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych".

Grupa B - Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I.

Wpływy

132.000

 


 


1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

 


 


 


sprzedaż maszyny (1)

67.000

 


 


3. Z aktywów finansowych (w pozostałych jednostkach),

65.000

 


 


w tym:

 


 


 


- zbycie aktywów finansowych

 


 


 


wpływ ze sprzedaży inwestycji (6)

46.000

 


 


- dywidendy i udziały w zyskach

 


 


 


otrzymane dywidendy brutto (4)

17.000

 


 


- odsetki

 


 


 


wpływ z tytułu odsetek od lokat bankowych powyżej trzech miesięcy (5)

2.000

 


II.

Wydatki

619.200

 


1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

 


 


wydatki na nabycie:

 


 


wartości niematerialnych i prawnych (18)

12.000

 


środków trwałych w budowie (19)

40.000

 


środków transportu (21)

35.000

 


maszyn i urządzeń (22)

70.000

 


razem

157.000

 


3. Na aktywa finansowe (w pozostałych jednostkach),

442.200

 


w tym:

 


 


- nabycie aktywów finansowych

 


 


wydatki na nabycie:

 


 


krótkoterminowych aktywów finansowych (24)

4.700

 


udziałów w obcych jednostkach (25)

30.000

 


3-letnich obligacji Skarbu Państwa (26)

2.500

 


akcji innych jednostek - w celach handlowych (28)

400.000

 


razem

437.200

 


- udzielone pożyczki długoterminowe

 


 


udzielona innej jednostce na 4 lata pożyczka (27)

5.000

 


4. Inne wydatki inwestycyjne

 


 


wypłacone zaliczki inwestycyjne (20)

20.000

III.

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (l-ll)

 


 


razem wpływy

132.000

 


minus

619.200

 


razem wydatki

(487.200)

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I.

Wpływy:

756.000

 


1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

 


emisja akcji Spółki "ALFA":

 


 


ogólna wartość emisji w cenie emisyjnej:

 


 


(12) 450.000 minus koszty emisji 10.000 =

440.000

 


minus

 


 


należne wpłaty na kapitał podstawowy (12)

30.000

 


razem wpływy z emisji

410.000

 


2. Kredyty i pożyczki

 


 


zaciągnięcie kredytu długoterminowego (13)

200.000

 


kredyt w rachunku bieżącym (per saldo) (14)

6.000

 


zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego (14)

140.000

 


razem wpływy z tytułu kredytów i pożyczek

346.000

II.

Wydatki:

154.400

 


2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

 


 


wypłata dywidend (11)

16.000

 


3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

 


 


wypłata nagród z zysku (11)

20.000

 


4. Spłaty kredytów i pożyczek

 


 


wydatki na spłatę:

 


 


kredytu długoterminowego

 


 


(łącznie z różnicami kursowymi) (13)

69.000

 


kredytu krótkoterminowego

 


 


(łącznie z różnicami kursowymi) (14)

30.000

 


razem

99.000

 


7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

 


 


 


wydatek na spłatę raty kapitałowej leasingu finansowego (34)

4.800

 


 


8. Odsetki

 


 


 


zapłacone odsetki i prowizje:

 


 


 


od kredytów (7)

13.000

 


 


od leasingu finansowego (34)

1.600

 


 


razem

14.600

 


III.

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (l-ll)

 


 


 


razem wpływy

756.000

 


 


minus

154.400

 


 


razem wydatki

601.600

 


D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III)

 


 


 


przepływy pieniężne netto z działalności:

213.500

 


 


operacyjnej (A.III)

99.100

 


 


inwestycyjnej (B.lll)

(487.200)

 


 


finansowej (C.III)

601.600

 


E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych

217.600

 


 


w tym:

 


 


 


- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

4.100

 


F. Środki pieniężne na początek okresu

32.500

 


G. Środki pieniężne na koniec okresu (F + D)

246.000

 


 


w tym:

 


 


 


- o ograniczonej możliwości dysponowania (36)

60.000

 


Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

TomTom

Założona w 1991 firma TomTom (AEX:TOM2) jest wiodącym na świecie dostawcą produktów i usług lokalizacyjnych i nawigacyjnych ukierunkowanym na dostarczenie wszystkim kierowcom najlepszych na świecie rozwiązań nawigacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK