| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Vademecum > Standardy rachunkowości > Krajowy standard rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych"

Krajowy standard rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych"

Prezentujemy Krajowy standard rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych", zgodnie z uchwałą nr 5/11 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia poprawionego krajowego standardu rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych".

Grupa B - Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I.

Wpływy

132.000

 


 


1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

 


 


 


sprzedaż maszyny (1)

67.000

 


 


3. Z aktywów finansowych (w pozostałych jednostkach),

65.000

 


 


w tym:

 


 


 


- zbycie aktywów finansowych

 


 


 


wpływ ze sprzedaży inwestycji (6)

46.000

 


 


- dywidendy i udziały w zyskach

 


 


 


otrzymane dywidendy brutto (4)

17.000

 


 


- odsetki

 


 


 


wpływ z tytułu odsetek od lokat bankowych powyżej trzech miesięcy (5)

2.000

 


II.

Wydatki

619.200

 


1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

 


 


wydatki na nabycie:

 


 


wartości niematerialnych i prawnych (18)

12.000

 


środków trwałych w budowie (19)

40.000

 


środków transportu (21)

35.000

 


maszyn i urządzeń (22)

70.000

 


razem

157.000

 


3. Na aktywa finansowe (w pozostałych jednostkach),

442.200

 


w tym:

 


 


- nabycie aktywów finansowych

 


 


wydatki na nabycie:

 


 


krótkoterminowych aktywów finansowych (24)

4.700

 


udziałów w obcych jednostkach (25)

30.000

 


3-letnich obligacji Skarbu Państwa (26)

2.500

 


akcji innych jednostek - w celach handlowych (28)

400.000

 


razem

437.200

 


- udzielone pożyczki długoterminowe

 


 


udzielona innej jednostce na 4 lata pożyczka (27)

5.000

 


4. Inne wydatki inwestycyjne

 


 


wypłacone zaliczki inwestycyjne (20)

20.000

III.

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (l-ll)

 


 


razem wpływy

132.000

 


minus

619.200

 


razem wydatki

(487.200)

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I.

Wpływy:

756.000

 


1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

 


emisja akcji Spółki "ALFA":

 


 


ogólna wartość emisji w cenie emisyjnej:

 


 


(12) 450.000 minus koszty emisji 10.000 =

440.000

 


minus

 


 


należne wpłaty na kapitał podstawowy (12)

30.000

 


razem wpływy z emisji

410.000

 


2. Kredyty i pożyczki

 


 


zaciągnięcie kredytu długoterminowego (13)

200.000

 


kredyt w rachunku bieżącym (per saldo) (14)

6.000

 


zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego (14)

140.000

 


razem wpływy z tytułu kredytów i pożyczek

346.000

II.

Wydatki:

154.400

 


2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

 


 


wypłata dywidend (11)

16.000

 


3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

 


 


wypłata nagród z zysku (11)

20.000

 


4. Spłaty kredytów i pożyczek

 


 


wydatki na spłatę:

 


 


kredytu długoterminowego

 


 


(łącznie z różnicami kursowymi) (13)

69.000

 


kredytu krótkoterminowego

 


 


(łącznie z różnicami kursowymi) (14)

30.000

 


razem

99.000

 


7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

 


 


 


wydatek na spłatę raty kapitałowej leasingu finansowego (34)

4.800

 


 


8. Odsetki

 


 


 


zapłacone odsetki i prowizje:

 


 


 


od kredytów (7)

13.000

 


 


od leasingu finansowego (34)

1.600

 


 


razem

14.600

 


III.

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (l-ll)

 


 


 


razem wpływy

756.000

 


 


minus

154.400

 


 


razem wydatki

601.600

 


D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III)

 


 


 


przepływy pieniężne netto z działalności:

213.500

 


 


operacyjnej (A.III)

99.100

 


 


inwestycyjnej (B.lll)

(487.200)

 


 


finansowej (C.III)

601.600

 


E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych

217.600

 


 


w tym:

 


 


 


- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

4.100

 


F. Środki pieniężne na początek okresu

32.500

 


G. Środki pieniężne na koniec okresu (F + D)

246.000

 


 


w tym:

 


 


 


- o ograniczonej możliwości dysponowania (36)

60.000

 


Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Atys

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK