| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Vademecum > Standardy rachunkowości > Krajowy standard rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych"

Krajowy standard rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych"

Prezentujemy Krajowy standard rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych", zgodnie z uchwałą nr 5/11 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia poprawionego krajowego standardu rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych".

Tabela 2

Ustalenie łącznego i skonsolidowanego wyniku finansowego za 200X rok

Lp.

Elementy wyniku finansowego spółek D, Z i S

1

2

3

25.

Wynik finansowy spółki D (8)

300.000

26.

Wynik finansowy spółki Z (9)

150.000

27.

Wynik łączny spółek D i Z (300.000+150.000 zł)

450.000

28.

Saldo niezrealizowanych zysków na transakcjach między spółkami D i Z (14)
Aktywa podatkowe z tytułu eliminacji zysków na sprzedaży wewnątrz grupy

(15.000)
2.850

29.

Saldo niezrealizowanych zysków na transakcjach między spółkami Z i D (15)
Aktywa podatkowe z tytułu eliminacji zysków na sprzedaży wewnątrz grupy

(20.000)
3.800

30.

Dodatkowa roczna amortyzacja środków trwałych (13)
Rozwiązanie części rezerwy na podatek odroczony z tytułu przeszacowania aktywów

(5.000)
950

31.

Roczny odpis wartości firmy spółki Z (11)

(30.000)

32.

Roczny odpis ujemnej wartości firmy spółki S (12)

10.000

33.

Naliczona i wypłacona dywidenda z zysku spółki Z (50.000 x 80%) (18)

(40.000)

34.

Naliczona i wypłacona dywidenda z zysku spółki S (40.000 x 30%) (19)

(12.000)

35.

Udział w zysku spółki stowarzyszonej S (30% x 100.000 zł) (10)

30.000

36.

Udziały mniejszości w zysku spółki Z (20% x [150.000-5.000+19% x 5.000-20.000+19% x 20.000 zł]) (9)

(25.950)

 

1

2

3

37.

Skonsolidowany wynik finansowy spółek D, Z i S(*)

349.650

38.

Różnica między wynikiem łącznym spółek D i Z a wynikiem skonsolidowanym (450.000 - 349.650 zł)

(100.350)

(*) W rozwiązaniu przykładu przyjęto, że wycena udziałów w spółce S metodą praw własności, mimo powodowania różnicy przejściowej z punktu widzenia odroczonego podatku dochodowego nie obejmuje stosownej rezerwy na odroczony podatek dochodowy. Wykorzystano tu przypadek, o którym mowa w pkt. 16,8 (b) KSR 2 "Podatek dochodowy".

Kwota 100.350 zł różnicy między wynikiem łącznym spółek objętych konsolidacją metodą pełną a wynikiem skonsolidowanym grupy kapitałowej powinna być wprowadzona jako łączna korekta konsolidacyjna do dokumentacji konsolidacyjnej tak, by skonsolidowany rachunek, sporządzony metodą pośrednią na podstawie konsolidowanych rachunków spółek D i Z, wykazywał spójność ze skonsolidowanym rachunkiem zysków i strat grupy spółek D i Z oraz spółki stowarzyszonej S, w powiązaniu z poszczególnymi korektami wyniku finansowego poszczególnych działów przepływów pieniężnych. Lepiej jednak poszczególne korekty wyniku finansowego, wpływające na skonsolidowany wynik finansowy przeprowadzać odrębnie, tak jak czyni się to przy konsolidowaniu rachunków zysków i strat. Celowe jest stosowanie podobnego podejścia do tych korekt pozycji bilansu, które również wpływają na korekty przepływów pieniężnych.

Korekty konsolidacyjne, dotyczące poszczególnych pozycji skonsolidowanego rachunku zawiera schemat 1, w którym znakiem dodatnim (+) i ujemnym (-) oznaczono odpowiednio wpływ korekty danej pozycji na przepływy pieniężne. Liczby podane w nawiasie odpowiadają pozycji założeń do przykładu oraz wyliczeń poczynionych na ich podstawie w tabeli 2. Wytłuszczona, pisana kursywą liczba z literą odpowiada punktowi standardu i wyjaśnia przyjęty sposób ujęcia korekty konsolidacyjnej.

Schemat 1. Korekty konsolidacyjne SRPP

Punkty stan-
dardu

(+)

(-)

(a) Roczny odpis wartości firmy spółki Z (11, 31)

(8.14 b)

 


 


Odpisy wartości firmy

 


30.000

 


Zysk netto

 


 


30.000

(b) Dodatkowa roczna amortyzacja od środków trwałych (13, 30)

(8. 14 g)

 


 


Amortyzacja (środków trwałych)

 


5.000

 


Zysk netto

 


 


5.000

(c) Rozwiązanie części rezerwy na odroczony podatek dochodowy z tytułu różnicy na wycenie budynku spółki D (b)

(8. 14 h)

 


 


Zysk netto

 


950

 


Zmiana stanu rezerw

 


 


950

(d) Eliminacja salda niezrealizowanych zysków na transakcjach między spółkami D i Z (14, 15, 28, 29)

(8. 14 c)

 


 


Zysk netto

 


 


35.000

Zmiana stanu produktów i towarów (zapasów)

 


35.000

 


(e) Korekty podatku dochodowego z tytułu eliminacji zysków na transakcjach między spółkami D i Z (14, 15, 28, 29) lub (d)

(8. 14 h)

 


 


Zysk netto

 


6.650

 


Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (2.850+3.800)

 


 


6.650

(f) Przekazanie pożyczki gotówkowej spółce Z (16)

(8.8 c)

 


 


Wydatki na aktywa finansowe (udzielone pożyczki)

 


500.00

 


(Przepływy pieniężne działalności inwestycyjnej)

 


 


 


Wpływy z kredytów i pożyczek

 


 


500.000

(Przepływy pieniężne działalności finansowej)

 


 


 


(g) Eliminacja odsetek od pożyczki udzielonej spółce Z (17)

(8.14. f)

 


 


Wydatki na odsetki

 


120.00

 


(Przepływy pieniężne działalności finansowej)

 


 


 


Wpływy z aktywów finansowych (z odsetek)

 


 


120.000

(Przepływy pieniężne działalności inwestycyjnej)

 


 


 


Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK