| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Warto wiedzieć > Ewidencja funduszy własnych stowarzyszeń

Ewidencja funduszy własnych stowarzyszeń

Źródłami finansowania aktywów każdej jednostki są fundusze własne oraz fundusze obce (zobowiązania), które tworzą pasywa bilansu. Składnikami funduszy własnych w stowarzyszeniu są: fundusz statutowy, fundusz z aktualizacji wyceny oraz wynik finansowy netto za rok obrotowy.


Ustawa o rachunkowości w art. 36 ust. 1 stanowi, że kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy o utworzeniu jednostki. W przypadku funduszy własnych stowarzyszeń mają zastosowanie przepisy ustawy z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowienia zawarte w statutach poszczególnych stowarzyszeń.

Prawo o stowarzyszeniach w art. 33 ust. 1 określa, że majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.

Źródłami finansowania aktywów każdej jednostki są fundusze własne oraz fundusze obce (zobowiązania), które tworzą pasywa bilansu.

W załączniku nr 1 (Bilans) do rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, w pasywach mamy wymienione następujące składniki funduszy własnych:

A. Fundusze własne
I. Fundusz statutowy
II. Fundusz z aktualizacji wyceny
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)

Fundusz statutowy

Fundusz statutowy to fundusz podstawowy jednostki, tworzony na podstawie przepisów prawa i statutu jednostki, przeznaczony na finansowanie jej działalności statutowej.

Fundusz statutowy stowarzyszenia może zwiększać dodatnia różnica pomiędzy przychodami a kosztami jednostki, czyli dodatni wynik finansowy netto za poprzedni rok obrotowy.

UWAGA!
W stowarzyszeniu różnica pomiędzy przychodami a kosztami, ustalona w rachunku wyników, zwiększa – po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym; różnicę dodatnią można zaliczyć na zwiększenie funduszu statutowego (§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2001 r.).

PRZYKŁAD 1
Zwiększenie funduszu statutowego stowarzyszenia
Uchwałą nr 5/2006 z dnia 11 kwietnia 2006 r. Zebrania Delegatów Stowarzyszenia X postanowiono zwiększyć fundusz statutowy stowarzyszenia o dodatnią różnicę pomiędzy przychodami a kosztami jednostki, osiągniętą w roku 2005, w kwocie 19 129 zł.
Ewidencja zwiększenia funduszu statutowego
Wn konto 820 „Rozliczenie wyniku finansowego” 119 129 zł

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

SmartConsulting S.K.A.

SmartConsulting S.K.A. jest częścią SmartGoup Division, grupy firm powiązanych personalnie i kapitałowo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK