| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Warto wiedzieć > Jak wycenić aktywa trwałe zgodnie z ustawą o rachunkowości i MSR nr 16

Jak wycenić aktywa trwałe zgodnie z ustawą o rachunkowości i MSR nr 16

Rzeczowe aktywa trwałe są podstawowym zagadnieniem rachunkowości prawie każdej jednostki gospodarczej.


Leasing finansowy
Na dzień podpisania umowy leasingu finansowego rzeczowe aktywa trwałe będące przedmiotem umowy leasingowej wycenia się w kwocie stanowiącej sumę niższej z dwóch wartości:
• wartości godziwej przedmiotu leasingu lub
• wartości bieżącej rat i innych opłat leasingowych, wykorzystującą jako stopę dyskontową stopę zwrotu leasingu.

Koszty bezpośrednio związane z zawarciem umowy leasingu powiększają wartość początkową rzeczowego aktywa trwałego.

Dotacje rządowe
Rzeczowe aktywa trwałe otrzymane w formie dotacji rządowych wycenia się według:
• wartości godziwej lub
• wartości nominalnej otrzymanej dotacji.

Zmiana klasyfikacji

Zmiana przeznaczenia nieruchomości inwestycyjnych
Jeżeli jednostka decyduje się wykorzystać nieruchomości inwestycyjne na potrzeby własne na dzień zmiany przeznaczenia ujmuje je w środkach trwałych według wartości godziwej. Wartość godziwa nieruchomości będzie stanowiła jej wartość początkową.

Przeniesienie z zapasów
Zapasy wchodzące w skład kosztu wytworzenia rzeczowych aktywów trwałych wycenia się według metody:
• FIFO lub
• cen przeciętnych.

UWAGA!
Należy pamiętać, że standardy międzynarodowe nie uznają wyceny według metody LIFO.

Połączenia jednostek gospodarczych
Rzeczowe aktywa trwałe przejęte w wyniku połączenia jednostek gospodarczych wycenia się według ich wartości godziwej na dzień przejęcia. Wartość tę stanowi ich wartość rynkowa. W odniesieniu do specjalistycznych maszyn i urządzeń, dla których nie występują transakcje rynkowe, wartość godziwą ustala się metodą dochodową lub metodą odtworzeniową.

Przechodzenie na MSR/MSSF
W przypadku gdy jednostka przechodzi na stosowanie MSR/MSSF rzeczowe aktywa trwałe wycenia się według:
• ceny nabycia,
• wartości godziwej na dzień implementacji MSR/MSSF,
• wartości przeszacowanej zgodnie z lokalnymi przepisami rachunkowości na dzień przejścia na MSR/MSSF.

Kiedy koszty finansowania zewnętrznego zwiększają wartość początkową

MSR nr 16 daje możliwość zwiększenia wartości początkowej składników aktywów o koszty finansowania zewnętrznego. Jest to jednak tylko podejście alternatywne a nie obowiązek jednostki. Dlatego jednostka w swojej polityce rachunkowości musi przyjąć, że koszty finansowania zewnętrznego zalicza do wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych.

Zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK