| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Warto wiedzieć > Jak wycenić aktywa trwałe zgodnie z ustawą o rachunkowości i MSR nr 16

Jak wycenić aktywa trwałe zgodnie z ustawą o rachunkowości i MSR nr 16

Rzeczowe aktywa trwałe są podstawowym zagadnieniem rachunkowości prawie każdej jednostki gospodarczej.


Oznacza to, że w przeciwieństwie do MSR nr 23 „Koszty finansowania zewnętrznego” różnice kursowe z wyceny zarówno kredytów i pożyczek, jak i niezrealizowane różnice kursowe naliczone na dzień przyjęcia środka trwałego do użytkowania zwiększają jego war

MSR nr 23 proponuje również podejście alternatywne, zgodnie z którym spółka może aktywować różnice kursowe powstające na pożyczkach i kredytach wyłącznie w części, w jakiej są uznawane za korektę odsetek.

UWAGA!
Koszty finansowania zewnętrznego zmniejsza się o przychody z zainwestowania pożyczonych środków.

Koszty finansowania zewnętrznego obejmują:
• koszty odsetek od pożyczek i kredytów bankowych,
• rozliczane dyskonta i premie związane z pożyczkami i kredytami,
• poniesione koszty początkowe związane z uzyskaniem pożyczek i kredytów,
• części odsetkowe rat leasingu finansowego,
• różnice kursowe powstające w związku z pożyczkami i kredytami wyłącznie w części, w jakiej są uznawane za korektę odsetek.

Aktywowaniu podlegają tylko koszty poniesione przed oddaniem rzeczowych aktywów do użytkowania.

Wycena po ujęciu rzeczowych aktywów w księgach rachunkowych

Model kosztowy
W modelu kosztowym składniki rzeczowych aktywów trwałych są wycenianie według ceny nabycia po pomniejszeniu o dokonane odpisy amortyzacyjne i ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości.

Model oparty na wartości przeszacowanej
Rzeczowe aktywa trwałe, dla których można określić wartość godziwą w sposób wiarygodny, jednostka może wyceniać według wartości godziwej ustalonej na dzień przeszacowania, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty wartości.

UWAGA!
Ustawa o rachunkowości nie dopuszcza stosowania tego typu modelu wyceny środków trwałych. Środki trwałe są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia.

O wartości przeszacowanej mówi się, gdy została ona ustalona po aktualizacji wyceny środków trwałych na podstawie przepisów Ministra Finansów.

Zgodnie z MSR nr 16 przeszacowanie powinno być przeprowadzane wystarczająco często, żeby uzyskać pewność, że wartość bilansowa składnika aktywów odpowiada jej wartości godziwej ustalonej na dzień bilansowy. W zależności od wahań cen uznaje się, że takie przeszacowanie powinno być przeprowadzane w okresie od trzech do pięciu lat.

Wartość godziwą ustala się na podstawie wartości rynkowej podobnych składników aktywów. Jeżeli nie istnieje aktywny rynek tych składników, wartość godziwą ustala się na podstawie wyceny dokonanej metodą dochodową albo odtworzeniową. Wartość godziwa gruntów, budynków, maszyn i urządzeń jest najczęściej ustalana na podstawie wyceny rzeczoznawców.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Regulski

analityk DM TMS Brokers

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK