| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Warto wiedzieć > Jak wycenić aktywa trwałe zgodnie z ustawą o rachunkowości i MSR nr 16

Jak wycenić aktywa trwałe zgodnie z ustawą o rachunkowości i MSR nr 16

Rzeczowe aktywa trwałe są podstawowym zagadnieniem rachunkowości prawie każdej jednostki gospodarczej.


Polskie przedsiębiorstwa są zobowiązane do śledzenia regulacji prawnych związanych z tym zagadnieniem nie tylko w przepisach polskich, lecz również międzynarodowych, ponieważ – zgodnie z ustawą o rachunkowości – jednostki mogą stosować MSR w sprawach nieuregulowanych przepisami krajowymi. Warto więc zwrócić uwagę na zagadnienia, w zakresie których regulacje znajdziemy tylko w MSR nr 16.

Ujęcie rzeczowych aktywów trwałych w księgach rachunkowych może nastąpić tylko wówczas, gdy spełniają one definicję aktywów zawartą w ramach założeń koncepcyjnych do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

W świetle MSR nr 16 rzeczowe aktywa trwałe obejmują aktywa, które jednostka przewiduje wykorzystać:
•  do wytwarzania produktów,
• do świadczenia usług,
• do dostarczania towarów,
• w celu wynajmu dla podmiotów trzecich,
• dla celów administracyjnych, tj. dla celów własnych.

UWAGA!
MSR nr 16 nie dotyczy: aktywów biologicznych powstałych w wyniku działalności rolniczej, zasobów nieodnawialnych, jak również praw do zasobów mineralnych i złóż minerałów, aktywów przeznaczonych do sprzedaży.

Rzeczowe aktywa trwałe mogą być ujmowane w księgach rachunkowych w wyniku różnych transakcji gospodarczych, w szczególności w wyniku:
• nabycia lub wytworzenia,
• umowy leasingu finansowego,
• zmiany kwalifikacji,
• transakcji barterowej,
• otrzymania w formie dotacji rządowej,
• połączenia jednostek.

Ujęcie w księgach rachunkowych rzeczowych aktywów trwałych nabytych z zewnątrz

Zakup
Zakupione rzeczowe aktywa trwałe są wyceniane odpowiednio według ceny nabycia.

Barter
Przeniesienie kontroli nad rzeczowymi aktywami trwałymi może wynikać z wymiany aktywów niepieniężnych posiadanych przez jednostkę z inną jednostką, tzn. z barteru. O barterze mówimy również wtedy, gdy wymiana następuje w wyniku otrzymania aktywów niepieniężnych za aktywa pieniężne.

Cenę nabycia otrzymanych rzeczowych aktywów trwałych stanowi ich wartość godziwa. Wyjątek od tej zasady stanowią sytuacje, kiedy:
• transakcja wymiany nie została zawarta na warunkach rynkowych lub
• nie można wiarygodnie określić wartości godziwej ani otrzymanego, ani przekazanego składnika aktywów.

UWAGA!
Jeżeli otrzymany składnik aktywów nie może być wyceniony w wartości godziwej, koszt otrzymanego składnika aktywów wycenia się w kwocie wartości bilansowej przekazanego składnika majątku.
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »