| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Warto wiedzieć > Przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe

Przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody, w rozumieniu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość 800 000 euro.


Może się jednak zdarzyć i tak, że w wyniku zestawienia aktywów i pasywów okaże się, że pasywa wykazują większą wartość niż aktywa. Nie powstanie wówczas w pasywach pozycja „Kapitał (fundusz) podstawowy”. Nadwyżkę aktywów nad pasywami należy w takim przypadku wykazać w aktywach w należnościach krótkoterminowych (będą to rozrachunki z właścicielem). Sytuacja taka świadczy o tym, że firma ma trudności finansowe i nie jest w stanie pokryć zobowiązań z posiadanego majątku.

Należy także pamiętać, aby wykaz składników aktywów i pasywów był podpisany i zaakceptowany przez kierownika jednostki.

RZYKŁAD
Z dokumentów źródłowych spółki cywilnej i przeprowadzonej inwentaryzacji na 31 grudnia 2006 r. wynikają następujące dane:
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Na podstawie powyższych informacji na 31 grudnia 2006 r. sporządzono wykaz aktywów i pasywów – inwentarz:
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Otwarcie ksiąg rachunkowych

Zaakceptowany przez kierownika jednostki wykaz aktywów i pasywów stanowi podstawę otwarcia ksiąg rachunkowych na 1 styczeń 2007 r. Dane zawarte w inwentarzu stanowią bilans otwarcia, który należy zaksięgować na podstawie dowodu wewnętrznego – polecenia księgowania. Dokument ten powinien zawierać co najmniej następujące informacje:
• dane firmy, której dotyczy (pieczęć),
• datę wystawienia,
• kolejny numer,
• datę, pod którą należy dokonać księgowania,
• treść uzasadniającą zapis księgowy,
• symbol konta, stronę (Wn lub Ma) i kwotę, która będzie księgowana,
• podsumowanie kwot obrotów po stronie Wn i Ma,
• podpis osoby sporządzającej, sprawdzającej, zatwierdzającej i księgującej.
Otwarcie ksiąg powinno nastąpić w ciągu 15 dni od rozpoczęcia roku obrotowego.

Polityka (zasady) rachunkowości

Jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości, a w szczególności dotyczące
:

1) określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
2) metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
3) sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej:
– zakładowego planu kont, ustalającego wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,
– wykazu ksiąg rachunkowych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera – wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych,

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Zuzanna Świerc

specjalistka w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości podmiotów leczniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK