| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Warto wiedzieć > Jak zaewidencjonować udzielone i otrzymane pożyczki

Jak zaewidencjonować udzielone i otrzymane pożyczki

Udzielane innym firmom pożyczki ewidencjonuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej jako inwestycje na kontach zespołu 2.


Do ewidencjonowania udzielanych przez firmę pożyczek zarówno krótko- jak i długoterminowych służą konta z zespołu 2, przykładowo 251 „Udzielone pożyczki”. Firma może prowadzić ewidencję podzielnie na pożyczki udzielone jednostkom powiązanym i pozostałym. Mimo że na koncie 251 figurują pożyczki długo- i krótkoterminowe, rozgraniczenie tych dwóch kategorii istotne jest przy tworzeniu sprawozdania finansowego, w którym pożyczki ujmuje się jako inwestycje w pozycjach zależnych od terminu spłaty. Dlatego tak ważne jest posiadanie odpowiedniej ewidencji analitycznej.


Pożyczki w bilansie


W bilansie udzielone pożyczki wykazywane w aktywach będą ujęte w pozycji:

- A.IV.3 - w przypadku pożyczek długoterminowych, czyli tych, których termin spłaty przypada później niż w roku następującym po dniu bilansowym - pod literą a) udzielone jednostkom powiązanym, natomiast b) pozostałym.

- B.III.1 w przypadku pożyczek krótkoterminowych, czyli tych których termin spłaty przypada przed upływem roku od dnia bilansowego - pod literą a) udzielone jednostkom powiązanym, natomiast b) pozostałym.

Wycena bilansowa, czyli wartość ujęta w sprawozdaniu finansowym, musi odzwierciedlać kwotę wymagalnej zapłaty zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości. Oznacza to wartość udzielonej pożyczki i odsetek obliczonych za pomocą efektywnej stopy procentowej należnej za okres od dnia, kiedy została ona udzielona do dnia bilansowego.

W księgach rachunkowych udzielone pożyczki ewidencjonuje się w wartości nominalnej. Natomiast, jeżeli pożyczkobiorca otrzyma kwotę, od której została potrącona kwota oprocentowania (za okres i kwotę określoną w umowie) różnicę między wartością przekazaną a tą podlegająca spłacie rozlicza się w czasie. Do tego należy użyć konta „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” i rozliczać tę wartość za pośrednictwem konta „Odsetki stanowiące przychody finansowe”.


Środki pozyskane


Z kolei otrzymane pożyczki firma traktuje jako zobowiązania i księguje przykładowo na koncie 252 „Zaciągnięte pożyczki”. Jeżeli spółka otrzymała środki mniejsze od wartości pożyczki, jaka będzie zgodnie z umową podlegać spłacie, różnicę między tymi kwotami musi rozliczyć w czasie. Należy to uczynić za pośrednictwem konta „Rozliczenia międzyokresowe kosztów finansowych”. Dokonywane odpisy będą natomiast odpisywane w ciężar konta „Odsetki stanowiące koszty finansowe”.

W bilansie otrzymane pożyczki będą wykazywane w kwocie wymagalnej zapłaty, czyli wraz z odsetkami jako pasywa w pozycji:

- B.II.2.a - w przypadku zobowiązań długoterminowych

- B.III.2.a - w przypadku zobowiązań krótkoterminowych.


CZYM SĄ INWESTYCJE

Inwestycje to aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej.


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Podstawa prawna:

- Art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).


Agnieszka Pokojskareklama

Autor:

Źródło:

GP
Personel i Zarządzanie 2/201742.90 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »