| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Warto wiedzieć > Wynik kontroli w księgach rachunkowych

Wynik kontroli w księgach rachunkowych

Jak ująć w księgach rachunkowych skutki kontroli podatkowej, jeśli dotyczyła roku bieżącego? Jak ująć w księgach skutki kontroli podatkowej, która dotyczyła lat wcześniejszych? Czy skutki te należy rozpatrywać w kategoriach błędu podstawowego?

L - liczba dni zwłoki,
O - stawka odsetek za zwłokę w stosunku rocznym,
On - kwota odsetek,
Opz - kwota odsetek po zaokrągleniu.
Odsetki za zwłokę zaokrągla się do pełnych złotych, tj. końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
Odsetki za zwłokę zaliczane są w księgach rachunkowych do kosztów finansowych. Na koncie 751 „Koszty finansowe” ujmowane są odsetki niezależnie od tego, czy zostały już zapłacone, czy jeszcze nie. Ewidencja księgowa odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych obejmuje ich zarachowanie, a następnie zapłatę:
Tab. 4. Ewidencja odsetek od zaległości budżetowych
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

PRZYKŁAD
W spółce KORAL kontrola UKS stwierdziła, że nieprawidłowo naliczana była amortyzacja na skutek zastosowania błędnej stawki amortyzacyjnej, co w konsekwencji spowodowało zawyżenie kwoty amortyzacji. W rezultacie popełnionego błędu zawyżone zostały koszty podatkowe i zaniżona podstawa do opodatkowania oraz podatek dochodowy. Kontrola dotyczyła roku 2004, za który sprawozdanie finansowe zostało już zatwierdzone. Zgodnie z protokołem pokontrolnym dodatkowe zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wyniosło 4000 zł, a odsetki 1000 zł. Błąd w naliczeniu amortyzacji w poprzednich latach nie uznany został za błąd podstawowy, ponieważ wartość korekty amortyzacji i umorzenia nie jest istotna dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego za poszczególne okresy sprawozdawcze.
Ujęcie w księgach rachunkowych spółki KORAL wyników kontroli jest więc następujące:
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

W sytuacji gdyby jednak ujęcie w księgach rachunkowych roku 2007 zarówno odsetek, jak i podatku dochodowego miało wpływ na obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego za ten okres sprawozdawczy, wówczas mamy do czynienia z błędem podstawowym. Ujęcie w księgach rachunkowych tej sytuacji przedstawiono w tabeli na str. 79.
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Podstawa prawna:
- ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.),
- ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn.zm.),
- ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.),
- rozporządzenie Ministra Finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U. Nr 165, poz. 1373),
- obwieszczenie Ministra Finansów z 6 marca 2006 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M.P. Nr 19, poz. 207).

dr Aneta Mazur

reklama

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy
Koszty podatkowe – wyłączenia i ograniczenia (PDF)14.90 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Czopik

Rajdowy Mistrz Polski, właściciel Szkoły Bezpiecznej Jazdy SBJ

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »