| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Warto wiedzieć > Koszty egzekucyjne - ujęcie rachunkowe i podatkowe

Koszty egzekucyjne - ujęcie rachunkowe i podatkowe

Jakie wydatki składają się na koszty egzekucyjne? Jak zaewidencjonować w księgach odpis aktualizujący na należności z tytułu poniesionych kosztów sądowych? Czy umorzone koszty egzekucyjne należy zaksięgować jako przychody finansowe? Czy koszty egzekucyjne, jakie poniósł wierzyciel, są kosztem podatkowym?

5) należności pieniężne przekazane do egzekucji administracyjnej na podstawie innych ustaw,
6) wpłaty na rzecz funduszy celowych utworzonych na podstawie odrębnych przepisów,
7) należności pieniężne z tytułu składek do Funduszu Żeglugi Śródlądowej oraz składek specjalnych do Funduszu Rezerwowego,
8) obowiązki o charakterze niepieniężnym pozostające we właściwości organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego lub przekazane do egzekucji administracyjnej na podstawie przepisu szczególnego,
9) obowiązki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi, nakładane w drodze decyzji organów Państwowej Inspekcji Pracy.
Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w art. 64b podaje katalog wydatków egzekucyjnych, a w szczególności wydatków poniesionych na opłacenie:
1) przejazdu i delegacji poborcy lub egzekutora,
2) przewozu, załadowania, rozładowania, przechowania, utrzymania i dozoru zwierząt oraz ruchomości odebranych albo usuniętych z opróżnionych budynków, lokali i pomieszczeń,
3) przymusowego otwarcia środków transportu, pomieszczeń i schowków,
4) należności świadków, biegłych i rzeczoznawców,
5) ogłoszenia w prasie,
6) sporządzenia dokumentów;
7) prowadzenia zarządu zajętej nieruchomości,
8) prowizji i opłat pobieranych w związku z realizacją zajęcia przez dłużnika zajętej wierzytelności lub przekazywaniem dochodzonych kwot do organu egzekucyjnego,
9) kosztu uzyskania informacji o majątku dłużnika,
10) wykonania zastępczego,
11) zastosowania przymusu bezpośredniego.
Opłaty pobierane przez organy egzekucyjne wraz z wydatkami poniesionymi przez te organy stanowią koszty egzekucyjne. Koszty egzekucyjne obciążają zobowiązanego.

Rachunkowe ujęcie kosztów egzekucyjnych

Zgodnie z polskim prawem bilansowym koszty egzekucyjne należy traktować jako element pozostałej działalności operacyjnej jednostki. Zgodnie z ustawą o rachunkowości przez pozostałe przychody i koszty operacyjne rozumie się przychody i koszty, które związane są pośrednio z działalnością operacyjną jednostki.
W myśl art. 3 pkt 32 ustawy o rachunkowości są to przychody i koszty związane w szczególności:
1) z działalnością socjalną,
2) ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, a także z utrzymywaniem i zbyciem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych, zaliczanych do inwestycji,

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy
Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201849.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Fabryka Motywacji

Szkolenia, rekrutacja, coaching i mentoring, doradztwo HR, doradztwo biznesowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK