| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Warto wiedzieć > Koszty egzekucyjne - ujęcie rachunkowe i podatkowe

Koszty egzekucyjne - ujęcie rachunkowe i podatkowe

Jakie wydatki składają się na koszty egzekucyjne? Jak zaewidencjonować w księgach odpis aktualizujący na należności z tytułu poniesionych kosztów sądowych? Czy umorzone koszty egzekucyjne należy zaksięgować jako przychody finansowe? Czy koszty egzekucyjne, jakie poniósł wierzyciel, są kosztem podatkowym?

3) z odpisaniem należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych, z wyjątkiem należności i zobowiązań o charakterze publicznoprawnym nieobciążających kosztów,
4) z utworzeniem i rozwiązaniem rezerw, z wyjątkiem rezerw związanych z operacjami finansowymi,
5) z odpisami aktualizującymi wartość aktywów i ich korektami, z wyjątkiem odpisów obciążających koszty wytworzenia sprzedanych produktów lub sprzedanych towarów, koszty sprzedaży lub koszty finansowe,
6) z odszkodowaniami, karami i grzywnami,
7) z przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny aktywów, w tym także środków pieniężnych na inne cele niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych.
Ustawa o rachunkowości nie reguluje bezpośrednio problematyki kosztów egzekucyjnych, dlatego określając ich wielkość należy pamiętać o zasadzie ostrożności. I tak zgodnie z nią poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty). W szczególności należy w tym celu w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, uwzględnić wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne oraz wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne. Pozostałe przychody i koszty operacyjne należy uwzględnić także wtedy, gdy zostaną one ujawnione między dniem bilansowym a dniem, w którym rzeczywiście następuje zamknięcie ksiąg rachunkowych. Wartość poszczególnych składników pozostałych przychodów operacyjnych i związanych z nimi kosztów ustala się oddzielnie. Nie można kompensować ze sobą wartości różnych co do rodzaju pozostałych przychodów operacyjnych i związanych z nimi kosztów.

Poniesione koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego

Zgodnie z załączonym do ustawy o rachunkowości wzorem rachunku zysków i strat, zarówno w wariancie kalkulacyjnym, jak i porównawczym, ostatnim elementem pozostałych kosztów operacyjnych są inne koszty operacyjne. Ustawa nie podaje definicji oraz wykazu „innych pozostałych kosztów operacyjnych”. Kierując się zapisami w ustawie, dotychczasowymi doświadczeniami praktycznymi i piśmiennictwem specjalistycznym, do innych pozostałych kosztów operacyjnych możemy zaliczyć:
1) koszty likwidacji środków trwałych,
2) odpisane koszty działalności zaniechanej,
3) nieumorzoną wartość zlikwidowanych środków trwałych,

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy
Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201849.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK