| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Warto wiedzieć > Koszty egzekucyjne - ujęcie rachunkowe i podatkowe

Koszty egzekucyjne - ujęcie rachunkowe i podatkowe

Jakie wydatki składają się na koszty egzekucyjne? Jak zaewidencjonować w księgach odpis aktualizujący na należności z tytułu poniesionych kosztów sądowych? Czy umorzone koszty egzekucyjne należy zaksięgować jako przychody finansowe? Czy koszty egzekucyjne, jakie poniósł wierzyciel, są kosztem podatkowym?

4) niezawinione niedobory składników aktywów trwałych i obrotowych,
5) utworzone rezerwy na przyszłe koszty i straty,
6) odpisy aktualizujące należności,
7) zapłacone odszkodowania i kary umowne,
8) poniesione koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego,
9) amortyzację wartości firmy.
Do ewidencji pozostałych kosztów operacyjnych służy konto zespołu 7, np. 761 „Pozostałe koszty operacyjne”. Po stronie Wn tego konta księguje się poniesione koszty, które związane są z pozostałą działalnością operacyjną jednostki, w tym poniesione koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego. Po stronie Ma konta ujmowane są korekty tych przychodów. Saldo Wn tego konta, czyli saldo debetowe, przenoszone jest na wynik finansowy.

Zwrócone jednostce koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego

Analogicznie jak w przypadku pozostałych kosztów operacyjnych zmuszeni jesteśmy interpretować ogólne zapisy zawarte w ustawie oraz skorzystać z dotychczasowych doświadczeń praktycznych i posługiwać się specjalistycznym piśmiennictwem z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Kierując się powyższymi zaleceniami, do innych pozostałych przychodów operacyjnych można zaliczyć:
1) odzyski z likwidacji środków trwałych, nadwyżki składników aktywów trwałych i obrotowych,
2) odpisane i umorzone zobowiązania,
3) zmniejszone odpisy aktualizujące wartość należności,
4) otrzymane odszkodowania i kary umowne,
5) rozwiązane rezerwy na koszty i straty,
6) odpisy ujemnej wartości firmy,
7) zasądzone koszty postępowania sądowego,
8) zwrot kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego.
Ewidencja pozostałych przychodów operacyjnych dokonywana jest na koncie zespołu 7, np. 760 „Pozostałe przychody operacyjne”. Po stronie Ma tego konta księguje się przychody, które związane są z pozostałą działalnością operacyjną jednostki, w tym zwrócone koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego. Po stronie Wn natomiast ujmowane są korekty tych przychodów. Saldo Ma, czyli saldo kredytowe tego konta, przenoszone jest na wynik finansowy.

PRZYKŁADY

Ewidencja kosztów sądowych i egzekucyjnych poniesionych przez wierzyciela

W lutym 2006 r. spółka sprzedała towary wystawiając fakturę w wysokości 1000 zł (pomijamy problematykę VAT). Faktura została wystawiona z 14-dniowym terminem płatności. Pomimo wysyłanych upomnień i rozmów, do końca kwietnia nie uzyskano zapłaty za sprzedane towary. W czerwcu 2006 r. naliczono odsetki od niezapłaconych w terminie należności w wysokości 100 zł. A zatem odsetki zwiększyły wartość należności głównej dochodzonej od dłużnika. W lipcu 2006 r. kierownictwo jednostki zdecydowało się skierować sprawę do sądu. Koszty sądowe wyniosły 60 zł, a egzekucyjne wyniosły 50 zł (5 proc. dochodzonej kwoty należności). Kosztami sądowymi i egzekucyjnymi jednostka obciążyła swojego dłużnika. We wrześniu 2006 r. dłużnik jednostki wpłacił na jej konto należność główną, naliczone odsetki za zwłokę oraz zwrócił jednostce poniesione przez nią koszty sądowe i egzekucyjne.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Marzena Jaworska

Radca prawny   

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK