| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Warto wiedzieć > Koszty egzekucyjne - ujęcie rachunkowe i podatkowe

Koszty egzekucyjne - ujęcie rachunkowe i podatkowe

Jakie wydatki składają się na koszty egzekucyjne? Jak zaewidencjonować w księgach odpis aktualizujący na należności z tytułu poniesionych kosztów sądowych? Czy umorzone koszty egzekucyjne należy zaksięgować jako przychody finansowe? Czy koszty egzekucyjne, jakie poniósł wierzyciel, są kosztem podatkowym?

4) niezawinione niedobory składników aktywów trwałych i obrotowych,
5) utworzone rezerwy na przyszłe koszty i straty,
6) odpisy aktualizujące należności,
7) zapłacone odszkodowania i kary umowne,
8) poniesione koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego,
9) amortyzację wartości firmy.
Do ewidencji pozostałych kosztów operacyjnych służy konto zespołu 7, np. 761 „Pozostałe koszty operacyjne”. Po stronie Wn tego konta księguje się poniesione koszty, które związane są z pozostałą działalnością operacyjną jednostki, w tym poniesione koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego. Po stronie Ma konta ujmowane są korekty tych przychodów. Saldo Wn tego konta, czyli saldo debetowe, przenoszone jest na wynik finansowy.

Zwrócone jednostce koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego

Analogicznie jak w przypadku pozostałych kosztów operacyjnych zmuszeni jesteśmy interpretować ogólne zapisy zawarte w ustawie oraz skorzystać z dotychczasowych doświadczeń praktycznych i posługiwać się specjalistycznym piśmiennictwem z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Kierując się powyższymi zaleceniami, do innych pozostałych przychodów operacyjnych można zaliczyć:
1) odzyski z likwidacji środków trwałych, nadwyżki składników aktywów trwałych i obrotowych,
2) odpisane i umorzone zobowiązania,
3) zmniejszone odpisy aktualizujące wartość należności,
4) otrzymane odszkodowania i kary umowne,
5) rozwiązane rezerwy na koszty i straty,
6) odpisy ujemnej wartości firmy,
7) zasądzone koszty postępowania sądowego,
8) zwrot kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego.
Ewidencja pozostałych przychodów operacyjnych dokonywana jest na koncie zespołu 7, np. 760 „Pozostałe przychody operacyjne”. Po stronie Ma tego konta księguje się przychody, które związane są z pozostałą działalnością operacyjną jednostki, w tym zwrócone koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego. Po stronie Wn natomiast ujmowane są korekty tych przychodów. Saldo Ma, czyli saldo kredytowe tego konta, przenoszone jest na wynik finansowy.

PRZYKŁADY

Ewidencja kosztów sądowych i egzekucyjnych poniesionych przez wierzyciela

W lutym 2006 r. spółka sprzedała towary wystawiając fakturę w wysokości 1000 zł (pomijamy problematykę VAT). Faktura została wystawiona z 14-dniowym terminem płatności. Pomimo wysyłanych upomnień i rozmów, do końca kwietnia nie uzyskano zapłaty za sprzedane towary. W czerwcu 2006 r. naliczono odsetki od niezapłaconych w terminie należności w wysokości 100 zł. A zatem odsetki zwiększyły wartość należności głównej dochodzonej od dłużnika. W lipcu 2006 r. kierownictwo jednostki zdecydowało się skierować sprawę do sądu. Koszty sądowe wyniosły 60 zł, a egzekucyjne wyniosły 50 zł (5 proc. dochodzonej kwoty należności). Kosztami sądowymi i egzekucyjnymi jednostka obciążyła swojego dłużnika. We wrześniu 2006 r. dłużnik jednostki wpłacił na jej konto należność główną, naliczone odsetki za zwłokę oraz zwrócił jednostce poniesione przez nią koszty sądowe i egzekucyjne.

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy
Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201825.80 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Kędzia

Przemysław Kędzia, prezes Business Media Software Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK