| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Warto wiedzieć > Koszty egzekucyjne - ujęcie rachunkowe i podatkowe

Koszty egzekucyjne - ujęcie rachunkowe i podatkowe

Jakie wydatki składają się na koszty egzekucyjne? Jak zaewidencjonować w księgach odpis aktualizujący na należności z tytułu poniesionych kosztów sądowych? Czy umorzone koszty egzekucyjne należy zaksięgować jako przychody finansowe? Czy koszty egzekucyjne, jakie poniósł wierzyciel, są kosztem podatkowym?

Jak już wcześniej wspomniano, wydatki takie nie stanowią u dłużnika kosztu uzyskania przychodu w związku z regulacją zawartą w art. 16 ust. 1 pkt 17 u.p.d.o.p., zgodnie z którą nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów egzekucyjnych związanych z niewykonaniem zobowiązań przez dłużników.
Przepis ten dotyczy zarówno kosztów egzekucyjnych związanych z niewykonaniem zobowiązań o charakterze cywilnoprawnym, jak i powstałych w trakcie egzekucji administracyjnej. Dodatkowo należy stwierdzić, że prowizje bankowe z tytułu realizacji tytułów wykonawczych należą do kosztów egzekucyjnych, które zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Zagadnienie podatkowego traktowania prowizji bankowych od realizacji tytułów wykonawczych nie jest jednak jasno sprecyzowane w przepisach podatkowych, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest uzyskanie indywidualnej interpretacji przepisów w tym zakresie.

Umorzenie zaległości podatkowej

Zagadnienie umorzenia zaległości podatkowej zostało uregulowane w art. 67a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy, na wniosek podatnika, może umorzyć w całości lub części zaległości podatkowe lub odsetki za zwłokę. Zgodnie z art. 67 § 2 ordynacji podatkowej umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.
Zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do przychodów podatkowych nie zalicza się zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodu. Umorzenie zobowiązania nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego ze względu na brak uprzedniego zaliczenia go do kosztów podatkowych. Ta sama zasada dotyczy również podatku dochodowego.
W przypadku podatku od nieruchomości lub podatku od czynności cywilnoprawnych zarachowaną kwotę tych podatków zalicza się do kosztów uzyskania przychodu (bez względu na brak zapłaty), dlatego późniejsze ich umorzenie stanowić będzie dla podatnika przychód podatkowy.

Podstawy prawne:
• ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn.zm),
• ustawa z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn.zm.),
• ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn.zm.),
• ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 z późn.zm.),
• ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn.zm.).

Mariusz Bukowiński
biegły rewident, dyrektor w Departamencie Rachunkowości Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Słomka

Doradca podatkowy nr wpisu 09900, prawnik, zatrudniona w Instytucie Studiów Podatkowych na stanowisku konsultanta podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK