| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Warto wiedzieć > Jak wyliczyć opłatę za korzystanie ze środowiska

Jak wyliczyć opłatę za korzystanie ze środowiska

Jak obliczyć opłatę środowiskową związaną z wprowadzaniem zanieczyszczeń do środowiska? Przykładowo: od samochodu do 3,5 tony, rok produkcji 1995, bez ulg, zakup miesięczny w litrach paliwa ON 330 litrów, oraz dwóch innych podobnych samochodów. Łącznie firma na miesiąc zakupuje i zużywa 950 litrów ON.


Zakładam, że wszystkie trzy samochody są osobowe i zostały zarejestrowane po raz pierwszy do 30 czerwca 1995 r. oraz są napędzane olejem napędowym. Ma to znaczenie przy określaniu stawki opłaty za gazy wprowadzone do powietrza z jednostki spalonego paliwa.


Krok 1.


Obliczenie zużycia paliwa w tonach według wzoru:

ilość zużytego paliwa w litrach × gęstość paliwa = zużycie w kilogramach : 1000 = zużycie w tonach

950 l (łączne zużycie) × 6 mies. = 5700 l

5700 l × 0,84 kg/l (dane z objaśnień do załącznika rozporządzenia z 15 grudnia 2005 r.*) = 4788 kg : 1000 = 4,788 Mg


Krok 2.


Obliczenie opłaty według wzoru:

ilość spalonego paliwa w Mg × stawka = opłata

4,788 Mg × 16,31 zł = 78,09 zł

Opłata wynosi 78,09 zł. Ponieważ art. 289 ustawy - Prawo ochrony środowiska zwalnia od uiszczenia półrocznej opłaty do wysokości 400 zł, to w tym przypadku opłata ta nie podlega uiszczeniu.

Pomimo że wyliczona kwota opłaty mieści się w limicie zwolnienia, nie oznacza to, że Czytelnik nie ma żadnych obowiązków związanych z korzystaniem ze środowiska.


Obowiązki związane z korzystaniem ze środowiska


Po pierwsze, w celu ustalenia wysokości opłaty należy prowadzić aktualizowaną co pół roku ewidencję. W przypadku wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, np. z tytułu używania samochodów, ewidencja powinna zawierać:

- informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz

- dane, na podstawie których określono te ilości.

Po drugie, informacje i dane wynikające z ewidencji należy przesłać marszałkowi województwa (w tym przypadku należy też podać wysokość wyliczonej opłaty) i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. Informacje te należy przesłać do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza. Najbliższym terminem jest więc 31 lipca 2007 r. Wzór tej informacji określają załączniki 1 i 2 (tabela D) rozporządzenia Ministra Środowiska z 15 grudnia 2005 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat i sposobu przedstawiania tych informacji i danych (Dz.U. Nr 252, poz. 2128).

Po trzecie, w tym samym terminie (najbliższy - 31 lipca) należy wpłacić opłatę. W przypadku opłaty związanej z eksploatacją urządzeń, w tym również środków transportu, opłatę należy wpłacić na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska. Obowiązek taki istnieje jednak tylko wtedy, gdy opłata przekracza kwotę zwolnioną - 400 zł. Należy pamiętać, że zwolnienie z obowiązku poniesienia opłaty nie zwalnia z obowiązku składania wykazów o zakresie korzystania ze środowiska.

Skutki niewywiązania się z obowiązków nałożonych przez ustawę na osoby korzystające ze środowiska zależą od rodzaju i stopnia ich naruszenia. Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska:

- nie przedłoży wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnej opłaty - marszałek województwa wymierza opłatę, w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń oraz wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska,

- zamieści w wykazie zawierającym informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat informacje lub dane nasuwające zastrzeżenia - marszałek województwa wymierza, w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, opłatę w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy opłatą należną a wynikającą z wykazu.

Marszałek województwa dokonuje własnych ustaleń na podstawie:

- pomiarów dokonywanych przez organy administracji lub przez podmiot korzystający ze środowiska obowiązany do poniesienia opłat,

- innych danych technicznych i technologicznych.


Podstawa prawna
- art. 3 pkt 20 i 42, art. 275, art. 277, art. 285, art. 287, art. 289 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska - j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587

- załącznik nr 1 tabela D do rozporządzenia Rady Ministrów z 20 grudnia 2005 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska - Dz.U. Nr 260, poz. 2176; ost.zm. M.P. z 2006 r. Nr 71, poz. 714

- objaśnienia do załączników nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z 15 grudnia 2005 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat i sposobu przedstawiania tych informacji i danych - Dz.U. Nr 252, poz. 2128


Ewa Leszczyńska

ekspert w zakresie podatków i opłat

 

* Zgodnie z ww. objaśnieniami zużycie paliwa wyrażone w jednostce objętości należy przeliczyć na jednostkę marży,    uwzględniając, że gęstość:

 - benzyny silnikowej wynosi 0,755 kg/l,

 - gazu płynnego propanu-butanu wynosi 0,5 kg/l,

 - oleju napędowego wynosi 0,84 kg/l.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Łazowa

Konsultant projektów rekrutacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK