| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Sprawozdania Finansowe. Dłużne papiery wartościowe

Sprawozdania Finansowe. Dłużne papiery wartościowe

Liczne wątpliwości zakładów ubezpieczeń i audytorów badających sprawozdania finansowe skłoniły Urząd Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych do zajęcia stanowiska w sprawie prezentacji w sprawozdaniu finansowym umów warunkowego nabycia lub warunkowej sprzedaży dłużnych papierów wartościowych.

Stanowisko organu nadzoru uzgodniono z Departamentem Instytucji Finansowych Ministerstwa Finansów. Stwierdzono, że transakcje buy-sell-back i sell-buy-back nie powodują utraty kontroli przez zbywającego nad papierem wartościowym będącym przedmiotem transakcji, gdyż zarówno termin, jak i wartość odkupu są z góry określone. W przypadku gdy nie następuje utrata kontroli, papiery te powinny pozostać w ewidencji księgowej zbywającego. Oznacza to, że nie powinny być one zgodnie z treścią ekonomiczną zawartych transakcji ujmowane w ewidencji nabywcy jako papiery wartościowe.

W wyjaśnieniach podkreślono, że nabywca nie staje się w tych przypadkach beneficjentem korzyści wynikających np. ze wzrostu wartości papierów będących przedmiotem transakcji, jak również nie ponosi ryzyka związanego z niekorzystnymi zmianami wartości przedmiotowych papierów lub też ryzyka kredytowego emitenta, a jedynie jest uprawniony do uzyskania przychodów odsetkowych określonych w zawartych umowach. Zwrócono również uwagę na fakt, że papiery te nie spełniają definicji aktywów w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości. Spełnia ją natomiast prawo do otrzymania wydanych w zamian środków pieniężnych wraz z odsetkami, które odpowiada definicji depozytów bądź pożyczek.

Jeśli więc zbywający w dalszym ciągu ujmuje przeniesiony składnik aktywów w całości, a także ujmuje zobowiązanie finansowe z tytułu otrzymanej zapłaty – analogiczne podejście powinno być zastosowane w księgach nabywcy. Nabywca powinien więc rozpoznać w swoich księgach jedynie należność z tytułu przewidywanego zwrotu nadpłaty oraz zarachowywać odsetki wynikające z warunków transakcji.

Wyjaśniono także, że w ramach przedmiotowych transakcji dłużne papiery wartościowe powinny być wykazywane jako „pozostałe pożyczki” w poz. B.III.5 aktywów bilansu z obowiązkiem stosownego opisu w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. Zmiana ta spowoduje pomniejszenie salda wykazywanego w poz. B.III.2 aktywów bilansu oraz odpowiednie podwyższenie salda wykazywanego w poz. B.III.5 aktywów bilansu oraz pociągnie za sobą zmiany o charakterze prezentacyjnym w ogólnym rachunku zysków i strat, technicznym rachunku ubezpieczeń oraz cash flow.

SŁOWNICZEK

buy-sell-back – usługa polega na zawarciu przez klienta transakcji sprzedaży bonów lub obligacji skarbowych z jednoczesnym ich odkupem od banku w terminie późniejszym. Klient sprzedaje bony lub obligacje skarbowe z długim terminem do wykupu i odkupuje je przed upływem tego terminu po cenie ustalonej w dniu zawarcia transakcji.

sell-buy-back – transakcja polega na sprzedaży bonów skarbowych oraz odkupie bonów po cenie ustalonej z góry w dniu sprzedaży bonów. Klient w ten sposób inwestuje w bony skarbowe w trakcie trwania emisji (po dniu emisji, a przed wykupem przez Skarb Państwa), bez konieczności oczekiwania do momentu wykupu bonów po cenie ustalonej z góry.

Wiesława Moczydłowska
reklama

Źródło:

GP

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »