| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Nowa ustawa o ochronie informacji niejawnych

Nowa ustawa o ochronie informacji niejawnych

Dotychczasowy system ochrony informacji niejawnych w Polsce tworzyła ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.), która wraz z wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi w coraz większym stopniu odstępowała od obowiązujących – nie tylko w Polsce – standardów przetwarzania i przekazywania informacji, w tym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych.

Mając na względzie powyższe i dążąc do dostosowania systemu ochrony informacji niejawnych do rozwiązań przyjętych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, dnia 2 stycznia 2011 r. weszła w życie nowa ustawa o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, dalej „ustawa)”, która zastąpiła wcześniej obowiązujące w tym zakresie, anachroniczne rozwiązania.

Zasadniczym celem, który przyświecał twórcom ustawy, było stworzenie nowoczesnego systemu ochrony informacji niejawnych, skutecznego nie tylko w sferze krajowej, ale i zagranicznej. Jest to szczególnie ważne w związku z objęciem przez Polskę w drugiej połowie 2011 r. przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Istotnym celem ustawy było również uproszczenie, oraz dostosowanie systemu ochrony informacji niejawnych do współczesnych możliwości techniki, a także uelastycznienie procedur działania przy zachowaniu dotychczas obowiązujących standardów w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Aby ocenić skuteczność ustawy, a także jej przydatność dla potrzeb obrotu i zapewnienia bezpieczeństwa informacji, należy jeszcze poczekać. Nie mniej jednak, już w tym momencie możemy wskazać kilka rozwiązań, które z nadzieją pozwalają patrzeć na przyszłość obrotu i ochrony informacji niejawnych w Polsce.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że ustawa rezygnuje z anachronicznego i trudnego do stosowania podziału informacji niejawnych na tajemnicę państwową i służbową. W zamian art. 5 ustawy, definiując pojęcie informacji niejawnych, oznacza je za pomocą czterech klauzul: ściśle tajne, tajne, poufne i zastrzeżone. Przy czym informacje niejawne ściśle tajne, to takie, których nieuprawnione ujawnienie spowoduje wyjątkowo poważną szkodę dla państwa przez to, że m.in. zagrozi jego niepodległości, suwerenności lub integralności terytorialnej. Informacje niejawne tajne, to zaś informacje, które mogą spowodować poważną szkodę dla państwa poprzez np. pogorszenie jego stosunków z innymi państwami lub organizacjami międzynarodowymi. Informacje niejawne poufne to takie, których nieuprawnione ujawnienie spowoduje szkodę dla Polski przez to, że m.in. utrudni wykonywanie zadań służbom lub instytucjom odpowiedzialnym za ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli lub ściganie sprawców przestępstw i przestępstw skarbowych oraz organom wymiaru sprawiedliwości. Natomiast informacje niejawne zastrzeżone to informacje, którym nie nadano wyższej klauzuli tajności, a ich ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie przez organy władzy publicznej lub inne jednostki organizacyjne zadań w zakresie m.in. obrony narodowej, polityki zagranicznej, wymiaru sprawiedliwości albo interesów ekonomicznych Polski.

Ponadto, ustawa rezygnuje ze zdefiniowanych okresów obowiązywania klauzul tajności na rzecz możliwości ich zniesienia lub zmiany w przypadku ustania lub zmiany ustawowych przesłanek ochrony. Ustawa wprowadza także możliwość odwołania się odbiorcy materiału (tj. np. dokumentu chronionego jako informacja niejawna) od decyzji dotyczącej nadania klauzuli tajności do osoby, która nadała tę klauzulę (ew. przełożonego tej osoby). W przypadku odmowy dokonania zmiany lub nieudzielenia odpowiedzi w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku, odbiorca materiału może się zwrócić odpowiednio do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (dalej „ABW”) lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego (dalej „SKW”) o rozstrzygnięcie sporu.

reklama

Polecamy artykuły

Źródło:

M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna
Koszty podatkowe – wyłączenia i ograniczenia (PDF)14.90 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Bielak-Kanigowska

Konsultand/Doradca/Expert, od ponad 15 lat zajmująca się problematyką Zarządzania Zasobami Ludzkimi od strategii HR do polityk rekrutacji, utrzymania, szkoleń i rozwoju, wynagradzania i motywacji aż do zwolnień kontrolowanych i outplacementu. W tych obszarach dostarcza koncepcji biznesowych, narzędzi i procedur prowadzących do poprawy produktywności oraz sprawności działania organizacji. Wiele lat pracowała jako menedżer i konsultant takich międzynarodowych firm doradczych, jak Ernst & Young, Capgemini, Deloitte, BIGRAM, BRAD Consulting. Specjalizuje się w obszarach: - Budowania strategii i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi; - Wartościowania stanowisk pracy oraz projektowania i wdrażania systemów wynagradzania, premiowania i motywacji; - Systemach ocen kompetencji, wartości, postaw i wyników Zarządzania przez Cele kadry menedżerskiej i pracowników firm; - Zarządzania Zmianami Organizacyjnymi, optymalizacji i usprawnień organizacyjnych; - Zwiększania potencjału innowacyjności firm i optymalizacji zatrudnienia; - Programach szkoleń i systemowego rozwoju kadry menedżerskiej; - Wspierania firm w zarządzaniu ryzykami personalnymi w tym przeciwdziałaniu mobbingowi i dyskryminacji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK