| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Zmiany w stypendiach i odpłatność za drugi kierunek studiów

Zmiany w stypendiach i odpłatność za drugi kierunek studiów

Wszelkie planowane zmiany w szkolnictwie wyższym budzą duże emocje nie tylko wśród studentów. Nie budzi przy tym wątpliwości fakt, że nieunikniona jest reforma szkolnictwa wyższego, która pozwoli na podniesienie poziomu nauczania oraz zmniejszenie dystansu pomiędzy polskimi szkołami wyższymi a najlepszymi uczelniami na świecie. Różne poglądy są jednak przedstawiane przy określaniu sposobów, które pozwolą na zrealizowanie powyższych postulatów.

Dnia 18 marca 2011 r. została uchwalona nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455), której większość przepisów weszła w życie wraz z początkiem nowego roku akademickiego, czyli 1 października 2011 r. Nowelizacja wprowadziła wiele ważnych zmian dotyczących systemu kształcenia, z których najistotniejsze zostaną omówione poniżej.

Na wstępie należy wskazać, że zgodnie z nowelizacją, od nowego roku akademickiego zlikwidowano stypendium za wyniki w nauce lub sporcie. Zostało ono zastąpione stypendium rektora dla najlepszych studentów. Takie stypendium będzie mógł otrzymać student, który osiągnął w ostatnim roku akademickim wysoką średnią ocen lub ma na swoim koncie osiągnięcia naukowe, artystyczne czy wysokie wyniki sportowe. Zaznaczyć należy, że stypendium rektora będzie mogło otrzymać tylko 10% studentów każdego kierunku studiów prowadzonego na uczelni. Ponadto, aby otrzymać stypendium rektora, konieczne będzie złożenie odpowiedniego wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia studenta.

Wśród rozwiązań wprowadzonych nowelizacją, na które oczekiwały środowiska studentów oraz kadra naukowa, należy wskazać zwiększenie autonomii uczelni w tworzeniu nowych kierunków i programów kształcenia. Ponadto, nowe przepisy umożliwiają najlepszym wydziałom ubieganie się o status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego na 5 lat. Uzyskanie takiego statusu jest korzystne, gdyż w tym czasie uczelnie będą otrzymywać większe dotacje na swoją działalność. Uczelnie będą również monitorować kariery zawodowe swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy, w szczególności po trzech i pięciu latach od dnia ukończenia studiów. Powyższe rozwiązania pozwolą uczelniom dostosowywać w większym stopniu ofertę kierunków studiów do potrzeb społeczeństwa XXI wieku.

Nowelizacja wprowadziła także zmiany dotyczące pracowników uczelni wyższych. Najważniejszą z nich jest ograniczenie pracy na wielu etatach. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni publicznej będą mogli podjąć lub kontynuować zatrudnienie w ramach stosunku pracy tylko u jednego dodatkowego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą i tylko po uzyskaniu na to zgody rektora. Ponadto, zgodnie z nowelizacją, okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta i asystenta będzie nadal określony w statucie uczelni. Jednak, okres ten nie będzie dłuższy niż 8 lat. Czas ten ma umożliwić pracownikowi zrobienie habilitacji lub doktoratu.

Kolejną zmianą, która wejdzie w życie dopiero z dniem 1 stycznia 2012 r., jest wprowadzenie odpłatności za drugi kierunek studiów. Uczelnia będzie miała prawo pobierać takie opłaty od studentów, którzy studiują w trybie stacjonarnym na drugim i kolejnych kierunkach studiów. Jednocześnie studia na drugim kierunku będą bezpłatne dla osób, które otrzymają stypendium rektora na swoim pierwszym kierunku. Zwolnieni z opłat będą także ci studenci, którzy po pierwszym roku studiów na drugim kierunku znajdą się w grupie osób uprawnionych do otrzymywania stypendium rektora. Ta zmiana budzi największy niepokój wśród obecnych i przyszłych studentów, a jednocześnie największe wątpliwości pod względem zgodności z Konstytucją. Jednak, warto dodać, że studenci przyjęci na studia przed dniem wejścia w życie nowelizacji (1 października 2011 r.) oraz w roku akademickim 2011/2012, studiujący bez opłat za kształcenie na więcej niż jednym kierunku studiów nie wnoszą opłat do końca okresu studiów przewidzianego w programie i planie studiów. Zaś studenci wnoszący opłaty za kształcenie, wnoszą opłaty na dotychczasowych zasadach do końca okresu studiów przewidzianego w programie i planie studiów.

Podsumowując, niektóre z rozwiązań wprowadzonych nowelizacją, takie jak np. zwiększenie autonomii uczelni w tworzeniu programów nauczania czy zadbanie o ciągły rozwój pracowników szkół wyższych mogą przyczynić się do poprawienia jakości kształcenia. Z drugiej jednak strony, niektóre zmiany, takie jak wprowadzenie odpłatności za drugi kierunek studiów budzą wątpliwości i mogą zablokować ścieżkę naukową wielu studentów, których nie stać na płacenie za studia. Dodatkowo likwidacja stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, przyjmowana jest przez część środowiska studentów jako zmniejszenie motywacji i dodatkowego bodźca do osiągania wysokich ocen. Studenci zwracają przy tym uwagę, że przesunięcie ośrodka decyzji w tym zakresie do rąk rektorów, w szczególności w zakresie tzw. „osiągnięć artystycznych, czy wysokich wyników sportowych”, może zostać potraktowane jako narzędzie typowo uznaniowe, przy jednoczesnym braku jasnych kryteriów ocennych w tym zakresie.  Zasadność wprowadzonych rozwiązań będzie mogła być jednak dokładniej oceniona dopiero za kilka lat, kiedy przetestują ją kolejne roczniki studentów.

Patrycja Dzięgielewska

aplikant radcowski

M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna

Polecamy artykuły

Źródło:

M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna
Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201849.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK