| INFORFK | INFORRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Deregulacja usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych 2014

Deregulacja usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych 2014

Każdy (posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, niekaralność w zakresie określonych przestępstw i ubezpieczenie OC) będzie mógł usługowo prowadzić księgi rachunkowe i ewidencje podatkowe, sporządzać deklaracje podatkowe dla klientów i udzielać im porad podatkowych. Zniknie certyfikat Ministerstwa Finansów uprawniający obecnie do usługowego prowadzenia ksiąg.

Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych - wprowadzająca deregulację w zakresie wydawania certyfikatów księgowych - została ostatecznie uchwalona przez Sejm w dniu 9 maja 2014 r. i 30 maja 2014 r. podpisana przez Prezydenta RP.

Przepisy wejdą w życie w zdecydowanej większości w ciągu 60 dni od daty publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw. Ustawa ta przewiduje likwidację instytucji certyfikatu księgowego i tym samym egzaminów uprawniających do uzyskania tego certyfikatu.

29,90 złSamochód w firmie – zmiany od 1 kwietnia 2014 r.

Przepisy przejściowe tejże ustawy w art. 23 ust. 2 umożliwiają przystąpienie do egzaminu jedynie osobom, które złożą wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu przed dniem wejścia w życie przepisów przedmiotowej ustawy. Ministerstwo Finansów planuje przeprowadzenie takiego egzaminu w październiku 2014 r.

Osoby zainteresowane nabyciem certyfikatu księgowego na dotychczasowych (jeszcze aktualnych) zasadach mają możliwość przystąpienia do egzaminu jeszcze wcześniej. Jak informuje Ministerstwo Finansów najbliższe terminy egzaminów to:

14 czerwca 2014 r. godz. 9-13

28 czerwca 2014 r. godz. 9-13

Polecamy: Samochód po zmianach od 1 kwietnia 2014 - multipakiet

Zapisz się na nasz newsletter

Zasadnicza zmiana wymogów usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

25 czerwca 2013 r. Rada Ministrów przyjęła przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Projekt ten zakładał (co ostatecznie zmaterializowało się w ww. ustawie z 9 maja 2014 r. zasadnicze zmiany w przepisach regulujących usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Zmiany w ustawie o rachunkowości mają na celu ułatwienie dostępu do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (podmiotów świadczących uslugi w ramach outsourcingu) i zwiększenie ilości osób wykonujących ten zawód.

Obowiązujące aktualnie zasady nabywania uprawnień do wykonywania zawodu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, odnoszące się do kryteriów merytorycznych, stanowią oczywiście ograniczenie dostępu do wykonywania tego zawodu.

Dotyczy to praktyki zawodowej oraz alternatywnie specjalistycznego wykształcenia wyższego lub zdania egzaminu państwowego.

Zdaniem ministra sprawiedliwości regulacje dostępu do wymienionego zawodu chronią dobro ekonomiczne, które może bye zabezpieczone przez prawo podatkowe, prawo karne skarbowe, prawo cywilne i ubezpieczeniowe. Obecny poziom wymogów, z punktu widzenia założeń, z jakich wychodzą twórcy projektu jest więc nadmiemy.

Istota zmian w tym zakresie dotyczy likwidację procesu wydawania certyfikatu księgowego przez Ministra Finansów.

Czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych będzie mogła (po wejściu w życie ustawy z 9 maja 2014 r.) wykonywać każda osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i niekaralność za ściśle okreslony katalog przestępstw, tj. za przestępstwo przeciwko wiarygodnosci dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości, a także posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC).

 Podyskutuj o tym z innymi księgowymi na naszym forum

Czynności, których wykonywanie nie będzie wymagało (po wejściu w życie deregulacji - przepisy mają wejść w życie 60 dni po ogłoszeniu ustawy nowelizacyjnej/deregulacyjnej) posiadania jakiegokolwiek certyfikatu, ani wpisu na listę doradców podatkowych:

1. udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;

2. prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;

3. sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.

 

Wyłączną domeną doradców podatkowych pozostanie natomiast reprezentowanie podatników, płatników i  inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach z zakresu ich (podatników, płatników i inkasentów) obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami.

Deregulacja zawodu doradcy podatkowego

Zdaniem ministra sprawiedliwości przyjęte w ustawie wymogi dot. posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych oraz niekaralności, a także obowiązek posiadania ubezpieczenia OC zostały określone na poziomie, który zapewni minimalizację ryzyka w obrocie gospodarczym, a jednocześnie nie będzie stanowić bariery w dostępie do zawodu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Proponowane zmiany mają pozwolić na przejęcie przez rynek procesu weryfikacji księgowych pracujących we własnych biurach księgowych (outsourcing). Przewiduje się, że w przyszłości, na wzór niektórych innych krajów UE (np. Wielka Brytania), funkcję obecnego certyfikatu księgowego MF przejmą poświadczenia wydawane przez instytucje funkcjonujące na rynku.

Konsekwencją wprowadzonych zmian jest m.in. doprecyzowanie brzmienia art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości w zakresie odpowiedzialności kierownika jednostki i przedsiębiorcy usługowo prowadzącego księgi rachunkowe za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowosci jednostki oraz dostosowania art. 79 pkt 6 ustawy o rachunkowości w zakresie odpowiedzialności karnej, wobec zniesienia szczególnych wymagań w stosunku do przedsiębiorców (nie oni musieli powierzać wykonywania czynności księgowych osobom w szczególny sposób uprawnionym).

Dereglamentacja usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nastąpi z dniem wejscia w życie ustawy deregulacyjnej.  Ustawa zawierająca wskazane wyżej deregulacje w ustawie o rachunkowości ma wejść w życie po upływie 60 dni od jej ogłoszenia (publikacji w Dzienniku Ustaw).

Zakres czynności z zakresu doradztwa podatkowego zastrzeżonych dla określonych grup podmiotów w obecnym stanie prawnym oraz proponowane zmiany:

Zakres czynności

Grupy podmiotów uprawnione do wykonywania w obecnym stanie prawnym

Grupy podmiotów uprawnione do wykonywania według projektu ustawy deregulacyjnej

1) udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;

 - doradcy podatkowi;
 - adwokaci i radcowie prawni;
 - biegli rewidenci

wszyscy
(czynność zderegulowana)

2) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;

 - doradcy podatkowi;
 - adwokaci i radcowie prawni;
 - biegli rewidenci ;
 - przedsiębiorcy wykonujący usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (art. 76a ust. 2 ustawy o rachunkowości).

wszyscy
(czynność zderegulowana)

3) sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.

 - doradcy podatkowi;
 - adwokaci i radcowie prawni;
 - biegli rewidenci ;
 - przedsiębiorcy wykonujący usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (art. 76a ust. 2 ustawy o rachunkowości)
.

wszyscy
(czynność zderegulowana)

4) reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.

 - doradcy podatkowi;
 - adwokaci i radcowie prawni.

 - doradcy podatkowi;
 - adwokaci i radcowie prawni.

 

 

 

avatar

2014-01-28 08:17 Zgłoś

Nie, że się boją iść na egzamin. To jest za drogie! Dlaczego egzamin państwowy ma być płatny? Poza tym, jeśli masz zamiar np. prowadzić tylko księgi podatkowe, to po co Ci cały egzamin i wiedza z ksiąg handlowych?

avatar

2014-01-25 21:02 Zgłoś

Ja nie mam certyfikatu, a prowadzę usługowo księgi w formie sp. z o.o., zatrudniam księgową z certyfikatem, już kolejną, bo pierwszą musiałam zwolnić i powiem z praktyki, że papierek nie czyni nikogo geniuszem, liczy się wiedza, doświadczenie, skrupulatność i skupienie podczas np. wprowadzania dokumentów. Pierwsza Pani robiła byki przy najprostszych rzeczach, druga - obecna - teoretyczną wiedzę ma, ale jeśli jej nie przypilnuje wprowadza - księguje dokumenty po łebkach. Więc ja - księgowa bez certyfikatu, muszę nadzorować i poprawiać byki po księgowych z certyfikatem, a dlaczego? bo to moja firma i tak naprawdę to mi zależy aby utrzymać klienta. Więc nie dajmy się zwariować papierkom, a przykładajmy wagę do sumienności i odpowiedzialności przy prowadzeniu komuś księgowości.

avatar Tomek78

2014-01-19 14:41 Zgłoś

teraz są takie pomoce i możliwości, że łatwo mozna wdrożyć się w zawód księgowego oraz usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Szczególnie przydatny jest http://24easyaudit.pl/ oraz bezpłatne szkolenia http://24easyaudit.pl/pages/elearning/. Ekspercki system do księgowości pomaga w wyliczeniu np. podatku dochodowego.

HITY INFORU

TERMINARZ

LIP23
TydzieńPWŚCPSN
2730123456
2878910111213
2914151617181920
3021222324252627
3128293031010203

Narzędzia księgowego

Eksperci infor.pl

Joanna Hetman

Adwokat i radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa autorskiego, pracy, handlowego i europejskiego.

Zostań ekspertem Infor.pl »