| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Inwentaryzacja w księgach rachunkowych

Inwentaryzacja w księgach rachunkowych

Jednym z podstawowych warunków wiernego przedstawienia obrazu firmy w sprawozdaniu finansowym jest prawidłowo przeprowadzona inwentaryzacja składników majątkowych i ich wycena. Ważne zatem, aby przed jej rozpoczęciem zapoznać się ze wskazówkami, jak, kiedy i w jaki sposób uporać się z tym obowiązkiem. Warto też zwrócić uwagę, jakie korzyści danej firmie przynosi ten obowiązek.

Metoda pośrednia uproszczona polega na spisywaniu składników majątkowych w pewnym przybliżeniu, kiedy nie można przeprowadzić spisu z natury z różnych względów (np. brak dostępu do składowanych towarów, zmierzenie technicznie jest niewykonalne). Metodę tę można stosować za pomocą metod szczególnych, np. metody obmiaru, szacunku, próbki reprezentatywnej, metody oceny ekspertów czy też metody porównań.
Metoda uzgadniania sald to nic innego jak dwustronne potwierdzenie stanów księgowych aktywów i pasywów między kontrahentami, między wierzycielami i dłużnikami. Metodę tę stosuje się przy ustalaniu stanu należności i zobowiązań. Należy w tym miejscu zauważyć, iż potwierdzenie sald powinno odbyć się w formie pisemnej odpowiedzi. Jednak w uzasadnionych sytuacjach brak odpowiedzi uważany jest za potwierdzenie salda i traktowany jako jego milczące potwierdzenie. Metoda ta ma zastosowanie do środków pieniężnych w bankach, pożyczek, kredytów, należności z wyłączeniem spornych i wątpliwych, zobowiązań oraz innych rozrachunków (z wyłączeniem rozrachunków z pracownikami oraz publicznoprawnych), a także składników powierzonych kontrahentom lub otrzymanych od kontrahentów (np. przekazanych na podstawie umowy najmu lub dzierżawy).
Metoda weryfikacji polega na porównywaniu stanów księgowych w księgach rachunkowych lub inwentarzowych z danymi w dokumentach źródłowych lub wtórnych, rejestrach, kontrolkach, kartotekach operacyjnych. Stosowana jest wtedy, kiedy nie można przeprowadzić inwentaryzacji metodami opisanymi wcześniej lub kiedy nie ma obowiązku inwentaryzacji co roku, np. w stosunku do środków trwałych. Tą metodą inwentaryzuje się grunty, środki trwałe trudno dostępne oglądowi, należności sporne i wątpliwe, rozrachunki publicznoprawne oraz z pracownikami, składniki finansowego majątku trwałego oraz wartości niematerialne i prawne, rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne, wszelkie rodzaje kapitałów i funduszy, rezerwy i przychody przyszłych okresów, a także wszystkie pozostałe niewymienione wyżej składniki aktywów i pasywów.
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Przepisy prawa bilansowego traktują inwentaryzację jako element rachunkowości, a za poprawne jej funkcjonowanie czynią odpowiedzialnym kierownika jednostki. Oznacza to m.in., że zobowiązany jest on do zapewnienia starannego i kompetentnego przygotowania, przeprowadzenia oraz rozliczenia inwentaryzacji. Należy zauważyć, iż w wielu aspektach, m.in. w zakresie poprawności dokumentacji związanej z przebiegiem i rozliczeniem inwentaryzacji mają zastosowanie przepisy odnoszące się do dowodów księgowych i ksiąg rachunkowych (rozdziały 1 i 2 ustawy o rachunkowości). W ustawie w sposób bezpośredni problematykę inwentaryzacji regulują wspomniane wcześniej przepisy art. 26 i 27, zwracając uwagę na najistotniejsze, zasadnicze kwestie. Określają one zakres, przedmiot, terminy oraz częstotliwość i metody czynności inwentaryzacyjnych. W aktualnych uregulowaniach brak jest rozstrzygnięć dotyczących problematyki związanej z organizacją i techniką przygotowania oraz przebiegu inwentaryzacji. Aspekty te powinny być rozstrzygnięte w wewnętrznych uregulowaniach kierownika jednostki, przy uwzględnieniu specyfiki, warunków oraz potrzeb tej jednostki.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

La Strada - Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

Fundacja podejmuje działania mające na celu zwalczanie handlu kobietami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK